SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

29 EYLÜL 2012-SRC1 ÇIKMIŞ SORULAR src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
29 EYLÜL 2012-SRC1 ÇIKMIŞ SORULAR
   
1 “Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
B Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
C Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
D Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
   
2 Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
B Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
C Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
D Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
   
3 Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?
 
A Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
B Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
C Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
D Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
   
4 Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Türkgözü sınır kapısı - Ardahan - Gürcistan
B Habur sınır kapısı - Şırnak - İran
C İpsala sınır kapısı - Edirne - Bulgaristan
D Hamzabeyli sınır kapısı - Kırklareli - Yunanistan
   
5 Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
 
A Yol zemininin çamurlu olmasına,
B Sürücünün yorgun olup olmadığına,
C Araç lastiklerinin yeniliğine,
D Yolun eğimine,
   
6 "Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ............, diğer hallerde ...........kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur." Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 10 kilometre - 15 kilometre
B 15 kilometre - 20 kilometre
C 20 kilometre - 25 kilometre
D 20 kilometre - 30 kilometre
   
7 Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
 
A Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.
B Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
C Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.
D Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
   
8 Hız ile sürücünün görüş açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
 
A Hız arttıkça görüş açısı çoğalır.
B Hız arttıkça görüş açısı sabitlenir.
C Hız arttıkça görüş açısı azalır.
D Hızla görüş açısı arasında bir ilişki yoktur.
   
9 Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 
A Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
B Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
C Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
D Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.
   
10 Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Hız azaltmadan yola devam edilir.
B Takip mesafesini arttırarak, yolun sağındaki yol çizgisi takip edilir.
C Uzun farlar yakılarak, hız azaltmadan yola devam edilir.
D Kısa farlar yakılarak, hız kesmeden yola devam edilir.
   
11 Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
12 Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?
 
A Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
B Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir.
C Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
D Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.
   
13 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
   
14 Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?
 
A 60 saat
B 70 saat
C 80 saat
D 90 saat
   
15 “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç saattir?
 
A 6 saat
B 9 saat
C 11 saat
D 15 saat
   
16 “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?
 
A 7
B 8
C 9
D 10
   
17 “Kendini tanıma penceresi”ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan bilinmeyen alandır.
B Kendince ve başkalarınca bilinen alan açık alandır.
C Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan kör (yarı açık) alandır.
D Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan kör (yarı açık) alandır.
   
18 Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
 
A Öfke
B İşitme
C Yaş
D Bedensel Sakatlık
   
19 Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir?
 
A Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek.
B Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak.
C Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek.
D Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek.
   
20 Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?
 
A Kişilik tanımı yapabilme yeteneği
B Empati yeteneği
C Bireyin kendini ifade edebilme gücü
D Yaratıcılık yeteneği
   
21 Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?
 
A Sürücü bilgi takip sistemi
B Müşteri İlişkileri Yönetimi
C Güzergah Planlama
D Depo Antrepo Operasyonları
   
22 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Hafif para cezası
B Hafif hapis cezası
C Ağır para cezası
D Verilecek ceza iki kat artırılır
   
23 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
B Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir.
C Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
D Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz.
   
24 I - Araçla ilgili bilgilere erişim. II - Sürücü denetiminin sağlanması. III - Personelin eğitilmesi. IV - internetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil izleme Sisteminin” faydalarındandır?
 
A I-II-IV
B I-III-IV
C I-II-III-IV
D I-II-III
   
25 "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar
B İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir.
C Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir.
D Kaçakçılık suçunun işlenmesinde "mesleki kolaylık" hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir.
   
26 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerin de, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri,
 
A Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşyaya elkonur
B Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir
C Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşyaya elkonur
D Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir
   
27 Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
 
A Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter.
B Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 da biter
C Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter
D Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter
   
28 Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?
 
A Mali Sorumluluk Sigortası
B Kasko Sigortası
C CMR Sigortası
D Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
   
29 Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?
 
A Bir yılda
B İki yılda
C Beş yılda
D On yılda
   
30 Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 
A 5 iş günü içinde
B 8 iş günü içinde
C 10 iş günü içinde
D 30 iş günü içinde
   
31 Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
 
A O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını
B O şehrin nüfusunu
C O şehrin km olarak genişliğini
D Ölçek oranını
   
32 Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?
 
A Küçük ölçekli haritalar
B Siyasi haritalar
C Büyük ölçekli haritalar
D Beşeri ve ekonomik haritalar
   
33 Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez
C Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem bölgesinde görülür.
D Çıkık ve burkulmalar hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her bölgesinde görülebilir.
   
34 Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kalp atışının artması
B Kalp atışının azalması
C Yaranın kolay mikrop alması
D Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi
   
35 Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Ağrı kesici merhem sürülür
B Alkolle masaj yapılır.
C Sıcak tatbik edilir.
D Soğuk tatbik edilir.
   
36 I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak. II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak. III - Turnike uygulamak. IV - Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?
 
A Yalnız I
B Yalnız III
C Yalnız IV
D I ve III
   
37 Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
 
A Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
B Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
C Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek
D Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek
   
38 Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Tepe üstleri
B Dönemeçler
C Viyadükler
D Hemzemin geçitler
   
39 Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?
 
A Basınç
B Merkez kaç kuvveti
C İvme
D Kaldırma kuvveti
   
40 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
B Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.
C Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz
D Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.
   
41 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
 
A Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımalar.
B Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımalar.
C Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımalar.
D İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımalar.
   
42 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır.
B Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur
C Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz
D Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır
   
43 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
   
44 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?
 
A Özmal taşıt sayısına göre
B Özmal koltuk kapasitesine göre
C Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
   
45 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
 
A Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar
C Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
   
46 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması taşımacının isteğine bağlıdır
B Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur.
C Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
   
47 “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A 10 dakika öncesi veya sonrasına
B 15 dakika öncesi veya sonrasına
C 20 dakika öncesine
D 30 dakika öncesi veya sonrasına
   
48 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler
B 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.
C 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.
D 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir.
   
49 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
B Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler.
C Yetki belgesi sahipleri, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler.
D Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler.
   
50 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
 
A 8
B 10
C 12
D 20

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI