SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

06 ŞUBAT 2016 SRC1 SINAV SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
06 ŞUBAT 2016 SRC1 SINAV SORULARI
   
1 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığında kullanılan M3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıttır
B Sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araçtır
C Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçtır
D Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşan motorlu araçtır
   
2 Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?
 
A Dar ve havası inik lastikler
B Geniş lastikler
C Geniş ve havası çok şişirilmiş lastikler
D Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler
   
3 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?
 
A 2
B 5
C 10
D 12
   
4 AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 
A 24
B 15
C 10
D 8
   
5 Bir sürücü birinci hafta 56 saat taşıt kullanmıştır. Haftalık dinlenme süresini kullanmayan sürücü ikinci hafta en fazla kaç saat taşıt kullanabilir?
 
A 20
B 34
C 40
D 42
   
6 Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?
 
A Motivasyon
B Oto-kontrol
C Sinirlere hâkimiyet
D Sakin davranmak
   
7 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler?
 
A 3
B 8
C 12
D 20
   
8 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre her 30 saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?
 
A 8
B 11
C 12
D 13
   
9 Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?
 
A İhlal
B Hata
C Risk
D Kaza
   
10 “İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 
A Dikkat
B Uyarıcı
C Davranış
D Motivasyon
   
11 Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?
 
A Diğer sürücülerle kırıcı ilişkilere girmemek
B Sinirli ve sabırsız araç kullanmak
C Çıkış ve varış zamanını iyi ayarlamak
D Sakin ve kontrollü araç kullanmak
   
12 Yan rüzgarların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Hızını arttırmalıdır
B Kesinlikle fren yapmamalıdır
C Hızını azaltmalıdır
D Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir
   
13 Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır
B Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar
C Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır
D Lastik basıncı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
   
14 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
 
A Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
   
15 Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir. Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olur.
B Hız arttıkça daha uzağa bakılmalı, olacaklar önceden tahmin edilmeye çalışılmalıdır.
C Mümkün olduğunca trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır.
D Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.
   
16 Buzlu ya da karlı bir yokuş inilirken fren nasıl kullanılır?
 
A Hız sabit tutulur.
B Motorun frenleme gücünden faydalanılır
C Frenlere sertçe basılır ve el freni çekilir.
D Vites boşa alınır, debriyaj ve frenlerle yola devam edilir.
   
17 İlk yardımda turnike uygulaması nedir?
 
A Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanması
B Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
   
18 Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
 
A İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarda
B İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D İnerken ve çıkarken başı yukarıda
   
19 Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
B Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle dili dışarı çekilir
C Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir
D Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir
   
20 Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.
C Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür.
D Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.
   
21 Haritanın üst kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
 
A Güney
B Doğu
C Kuzey
D Batı
   
22 Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir?
 
A Ölçek
B Rakım
C Gerçek uzunluk
D Kroki
   
23 Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?
 
A Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar
B Sürücülerin alkollü araç kullanmasını engeller
C Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar
D İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar
   
24 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?
 
A Araçların sürekli güvenliğini sağlar.
B Araçların kaza yapmalarını engeller
C İş hacmini ve kalitesini yükseltir.
D Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
   
25 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
 
A Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
C Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
D Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
   
26 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
 
A Şerit değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
C Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
   
27 “Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 50-30
B 50-40
C 60-50
D 150-30
   
28 Aşağıdakilerden hangisinin kazaları önlemede etkisi yoktur?
 
A Park edilen aracın tekerleklerine takoz koymak
B Araçta hava yastığı bulundurmak
C Karlı ve buzlu havalarda tekerleklere zincir takmak
D Sisli havalarda takip mesafesini arttırmak
   
29 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçiş yolları önünde ve üzerinde park etmek yasaktır
B Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
D Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
   
30 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin sağından geçilebilir?
 
A Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçların
B Görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların
C Lastik tekerlekli traktörlerin
D Motorsuz taşıtların
   
31 “Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır.” Kara yolları Trafik Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 5 - 1
B 5 - 5
C 4 - 6
D 10 - 5
   
32 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
 
A Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır
B Sürücü belgeleri 4 ay süreyle geri alınır
C Sürücü belgeleri 6 yıl süreyle geri alınır
D Hiçbir işlem yapılmaz
   
33 Kara yolu Taşıma Kanununa göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 
A 5 iş günü içinde
B 8 iş günü içinde
C 10 iş günü içinde
D 30 iş günü içinde
   
34 Aşağıdakilerden hangisi “Kara yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının teminat kapsamı dışındadır?
 
A Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca zarar vermek
B Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak maddi zarara yol açmak
C Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
D Aracın işletilmesi sırasında kaza sonucu aracın içindeki yolcuların yaralanmasına sebep olmak
   
35 Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?
 
A Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C Başka birinden destek alma
D Belgede sahtecilik yapma
   
36 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
 
A Taşıtın kasko değeri
B Taşıtın kasko değerinin beşte biri
C Gümrüklenmiş değeri
D FOB değeri
   
37 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre otobüs ve mafsallı otobüslerde toplam doldurma kapasiteleri en az kaç kilogram kuru toz olan yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?
 
A 2 kg.
B 6 kg.
C 12 kg.
D 20 kg.
   
38 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?
 
A TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi,
B Transfer araçlarının noter tarafından onaylanmış satış sözleşmesi,
C Transferi gerçekleştirilen kişilere ait seyahat acenteleri tarafından onaylanmış yolcu biletleri,
D Transferi gerçekleştirilen kişilere ait TÜRSAB tarafından verilen yolcu kimlik kartı.
   
39 Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Şanlıurfa/Akçakale sınır kapısı - Suriye
B Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı - Irak
D Edirne/ İpsala sınır kapısı-Yunanistan
   
40 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
 
A 10
B 12
C 15
D 20
   
41 Aşağıdakilerden hangisi Kara yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
 
A Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
D Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar
   
42 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan yolcu taşımalarına ne ad verilir?
 
A Tarifeli yolcu taşıması
B Tarifesiz yolcu taşıması
C Şehiriçi tarifeli yolcu taşıması
D Şehirlerarası taşıması
   
43 Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?
 
A Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir
B Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir
C Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar
D Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar
   
44 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Taşıma mesafesi
B Taşıma hattı
C Taşımacılık
D Taşıma
   
45 Aşağıdakilerden hangisi “Kara yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?
 
A Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
C Büyük otobüs kullananların en az 18 yaşını doldurmuş olmaları
D 63 yaşından gün almamış olmaları
   
46 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?
 
A D2
B D4
C B1
D B2
   
47 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesi olmadan yapılamaz
B Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesi olmadan yapılamaz
C Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur
D Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz
   
48 Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
 
A 17
B 18
C 19
D 20
   
49 Kara yolu Taşıma Kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Tarifeli
B Arızi
C Mekik
D Servis
   
50 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
 
A Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 10 gün içinde
B Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra
C Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 5 gün içinde
D Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI