SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

06 ŞUBAT 2016 SRC2 SINAV SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
06 ŞUBAT 2016 SRC2 SINAV SORULARI
   
1 Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Hızını arttırmalıdır
B Kesinlikle fren yapmamalıdır
C Hızını azaltmalıdır
D Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir
   
2 Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?
 
A Beden koordinasyon değişimi
B Görüş keskinliği
C Görüş düşüşü
D Hız körlüğü
   
3 Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları arasındaki fark nedir?
 
A Artı kutup, eksiye göre daha kalındır
B Eksi kutup, artı kutba göre daha kalındır
C Eksi kutup bakır, artı kutup kurşundur
D Artı kutup bakır, eksi kutup kurşundur
   
4 Vites sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir?
 
A Kasnak
B Vites kolu
C Şaft
D Direksiyon mili
   
5 AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 
A 24
B 15
C 10
D 8
   
6 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 
A 50
B 60
C 90
D 150
   
7 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler?
 
A 3
B 8
C 12
D 20
   
8 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
 
A 2 Defa, 9 Saat
B 3 Defa, 9 Saat
C 2 Defa. 10 Saat
D 3 Defa, 10 Saat
   
9 Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?
 
A Diğer sürücülerle kırıcı ilişkilere girmemek
B Sinirli ve sabırsız araç kullanmak
C Çıkış ve varış zamanını iyi ayarlamak
D Sakin ve kontrollü araç kullanmak
   
10 Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?
 
A İhlal
B Hata
C Risk
D Kaza
   
11 Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun trafikteki etkilerinden biri olamaz?
 
A Tahammül yeteneğini artırması
B Trafik kurallarına riayet etmeyi kolaylaştırması
C Duyum ve algının azalması
D Trafikte dikkat ve farkındalığın artması
   
12 Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmamızı sağlayan iletişimin temel ögelerinden biri değildir?
 
A Konuşan - Kaynak
B Duygu - Mutluluk
C Mesaj - İleti
D Dinleyen - Alıcı
   
13 Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
 
A Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
B Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
C Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek
D Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
   
14 Virajlı yol kesimlerinde merkez kaç kuvveti ne demektir?
 
A Aracı viraj dışına doğru iten güç
B Aracı viraj içine doğru iten güç
C Motorun çekiş gücü
D Araçtaki frenleme gücü
   
15 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
 
A Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
   
16 Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
 
A Araç kullanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
B Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
C Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
D İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktadır
   
17 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre otobüs ve mafsallı otobüslerde toplam doldurma kapasiteleri en az kaç kilogram kuru toz olan yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?
 
A 2 kg.
B 6 kg.
C 12 kg.
D 20 kg.
   
18 Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır
B Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar
C Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır
D Lastik basıncı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
   
19 Haritanın sol kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
 
A Güney
B Doğu
C Kuzey
D Batı
   
20 Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?
 
A Fiziki haritalar
B Siyasi haritalar
C Beşeri ve ekonomik haritalar
D Özel amaçlı haritalar
   
21 Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?
 
A Aracın hızı kontrol edilir
B Aracın rotası kontrol edilir
C Sürücünün hata yapması engellenir
D Aracın varış süresi görülebilir
   
22 Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?
 
A Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar
B Sürücülerin alkollü araç kullanmasını engeller
C Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar
D İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar
   
23 İlk yardımda turnike uygulaması nedir?
 
A Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanması
B Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
   
24 Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
 
A İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarda
B İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D İnerken ve çıkarken başı yukarıda
   
25 Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
B Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle dili dışarı çekilir
C Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir
D Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir
   
26 Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.
C Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür.
D Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.
   
27 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
 
A İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek
B Trafik polisinin dur emrine uymamak
C Hız sınırlarını % 30’ u aşmak
D Şehirlerarası karayollarının taşıt yolu kısmı üzerinde zorunlu haller dışında park etme duraklama yapmak
   
28 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
 
A Şerit değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
C Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
   
29 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik işaretlerine uymada öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
 
A Trafik işaret levhaları, trafik ışıkları, trafik polisi
B Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
   
30 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkının verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara
B Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara
C Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara
D Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere
   
31 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
 
A Dur anlamındadır. Bir trafik kazasının olduğunu bildirir
B Yavaşla anlamındadır. Diğer araçlara yol verileceğini gösterir
C Dur anlamındadır. Yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
D Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir
   
32 “Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 50-30
B 50-40
C 60-50
D 150-30
   
33 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin sağından geçilebilir?
 
A Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçların
B Görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların
C Lastik tekerlekli traktörlerin
D Motorsuz taşıtların
   
34 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
C Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
D Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
   
35 Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Habur sınır kapısı - Gürcistan
B Dereköy sınır kapısı - Yunanistan
C Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
D Cilvegözü sınır kapısı-Bulgaristan
   
36 Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işletenin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?
 
A Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
B Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
C Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
D Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması
   
37 Aşağıdakilerden hangisi “Kara yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının teminat kapsamı dışındadır?
 
A Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca zarar vermek
B Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak maddi zarara yol açmak
C Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
D Aracın işletilmesi sırasında kaza sonucu aracın içindeki yolcuların yaralanmasına sebep olmak
   
38 Kara yolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
 
A Trafik kazalarında kazaya neden olan aracın belirlenememesi halinde bedeni zararları
B Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar
C Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları
D Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar
   
39 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre kaç gruba ayrılırlar?
 
A A ve B olmak üzere 2 grup
B A, B, C olmak üzere 3 grup
C A, B, C, D olmak üzere 4 grup
D I, II, III olmak üzere 3 grup
   
40 Aşağıdakilerden hangisi Kara yolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamındadır?
 
A Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
D Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar
   
41 Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?
 
A 5 dakika
B 10 dakika
C 25 dakika
D 40 dakika
   
42 Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?
 
A A2
B D2
C C2
D N2
   
43 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?
 
A 10 yaş
B 15 yaş
C 20 yaş
D Yaş şartı aranmaz
   
44 Kara yolu Taşıma Kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Tarifeli
B Arızi
C Mekik
D Servis
   
45 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Taşıma mesafesi
B Taşıma hattı
C Taşımacılık
D Taşıma
   
46 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler
B Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
C Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez
D Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar.
   
47 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her yolcu için boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
B Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 8 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
C Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 14 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
D Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 20 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur
   
48 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz
B Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz
C Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
D Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir
   
49 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yolcunun 45 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C Sahipsiz bagaj taşınamaz.
D Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz
   
50 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
 
A Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 10 gün içinde
B Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra
C Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 5 gün içinde
D Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI