SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

06 ŞUBAT 2016 SRC3 SINAV SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
06 ŞUBAT 2016 SRC3 SINAV SORULARI
   
1 Frigorifik yapıya sahip bir araçta azami genişlik ne kadardır?
 
A 2,60 metre
B 2,95 metre
C 3,00 metre
D 3,20 metre
   
2 Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla süremezler?
 
A 15 km
B 40 km
C 50 km
D 60 km
   
3 Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?
 
A Dar ve havası inik lastikler
B Geniş lastikler
C Geniş ve havası çok şişirilmiş lastikler
D Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler
   
4 Bir sürücü birinci hafta 56 saat taşıt kullanmıştır. Haftalık dinlenme süresini kullanmayan sürücü ikinci hafta en fazla kaç saat taşıt kullanabilir?
 
A 20
B 34
C 40
D 42
   
5 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 
A 50
B 60
C 90
D 150
   
6 AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 
A 24
B 15
C 10
D 8
   
7 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?
 
A Hiçbir değişiklik olmaz
B Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
C Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
D Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
   
8 Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?
 
A Motivasyon
B Oto-kontrol
C Sinirlere hâkimiyet
D Sakin davranmak
   
9 Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?
 
A İhlal
B Hata
C Risk
D Kaza
   
10 Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?
 
A Diğer sürücülerle kırıcı ilişkilere girmemek
B Sinirli ve sabırsız araç kullanmak
C Çıkış ve varış zamanını iyi ayarlamak
D Sakin ve kontrollü araç kullanmak
   
11 Yan rüzgarların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Hızını arttırmalıdır
B Kesinlikle fren yapmamalıdır
C Hızını azaltmalıdır
D Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir
   
12 Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır
B Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar
C Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır
D Lastik basıncı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
   
13 “Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 50-30
B 50-40
C 60-50
D 150-30
   
14 Haritanın sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
 
A Güney
B Doğu
C Kuzey
D Batı
   
15 Sınırları gösteren haritalara ne ad verilir?
 
A Bölge haritaları
B Siyasi haritalar
C Beşeri ve ekonomik haritalar
D Özel amaçlı haritalar
   
16 Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?
 
A Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde
B Araçların tonaj kontrolünde
C Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
D Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde
   
17 Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?
 
A Araçlar online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) takip edilebilir
B Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir
C Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır
D Gidilecek güzergahı belirler
   
18 İlk yardımda turnike uygulaması nedir?
 
A Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanması
B Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
   
19 Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
 
A İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarda
B İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D İnerken ve çıkarken başı yukarıda
   
20 Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
B Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle dili dışarı çekilir
C Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir
D Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir
   
21 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
 
A Arkadan çarpmak
B Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek
   
22 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
 
A Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak
B Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek.
C Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
D Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
   
23 Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Şanlıurfa/Akçakale sınır kapısı - Suriye
B Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı - Irak
D Edirne/ İpsala sınır kapısı-Yunanistan
   
24 Kara yolu Trafik Yönetmeliğine göre bir kamyon ile minibüsün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa kim kime geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
 
A Şeridi daralmış olan diğerine
B Sürücüler anlaşarak geçerler
C Kamyon sürücüsü minibüse
D Minibüs sürücüsü kamyona
   
25 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçiş yolları önünde ve üzerinde park etmek yasaktır
B Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
D Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
   
26 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
 
A Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
B Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
C Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
   
27 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin sağından geçilebilir?
 
A Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçların
B Görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların
C Lastik tekerlekli traktörlerin
D Motorsuz taşıtların
   
28 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
 
A Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır
B Sürücü belgeleri 4 ay süreyle geri alınır
C Sürücü belgeleri 6 yıl süreyle geri alınır
D Hiçbir işlem yapılmaz
   
29 “Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır.” Kara yolları Trafik Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 5 - 1
B 5 - 5
C 4 - 6
D 10 - 5
   
30 Taşıyıcı eşyanın kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen müddet içinde uğradığı ziya ve hasardan mesuldür. Bu doğrultuda taşıyıcı hangi durumlarda mesuliyetten kurtulamaz?
 
A Kendi kusurundan doğmayan bir sebepten
B Gönderen veya gönderilenin fiilinden yahut verdikleri emir ve talimatın tatbikinden
C Taşınan eşyadaki mevcut noksan ve kusurlardan
D Araç sürücüsünün hatalarından
   
31 Aşağıdakilerden hangisi “Kara yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının teminat kapsamı dışındadır?
 
A Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca zarar vermek
B Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak maddi zarara yol açmak
C Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
D Aracın işletilmesi sırasında kaza sonucu aracın içindeki yolcuların yaralanmasına sebep olmak
   
32 Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?
 
A Göndericiye verilir
B Yükle beraber gider ve alıcıya verilir
C Taşımacı tarafından saklanır
D Gümrük memuruna teslim edilir
   
33 CMR Sözleşmesine göre taşıyıcı, istihdam ettiği kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı üçüncü şahısların ihmallerinden ne şekilde sorumludur?
 
A Sorumlu değildir
B Kısmen sorumludur
C Sorumluluğu ilgili kişilerle paylaşır
D Hareket ve ihmaller kendisine aitmiş gibi sorumludur
   
34 Kara yolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
 
A Trafik kazalarında kazaya neden olan aracın belirlenememesi halinde bedeni zararları
B Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar
C Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları
D Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar
   
35 Hangi evrakta taşınan tehlikeli maddelerin tehlikeleri hakkında bilgi vardır?
 
A ADR Belgesinde
B Kaza/ Acil Durum Talimatında
C Ruhsatında
D Taşıma evrakında
   
36 Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?
 
A Sınıf 4.1
B Sınıf 3
C Sınıf 2.1
D Sınıf 6.1
   
37 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdaki taşıtlardan hangisi alı konulmaz?
 
A Yasak olmayan çıkış eşyasını özel olarak hazırlanmış gizli bölümünde saklayarak yurt dışına çıkarmaya çalışan kamyon
B Gümrük işlemine tabi tutulmadan sahile çıkarılan eşyayı hacim bakımından içine tam sığacak şekilde taşıyan kamyon
C İhracı lisansa bağlı olduğu halde lisans alınmayan bu eşyayı taşıyan taşıt aracı
D Kanuna göre ithali yasak olan ancak hacmi çok küçük bulunan eşyayı taşıyan kamyon
   
38 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde araç sahibine iade edilir?
 
A 3 gün
B 10 gün
C 30 gün
D 60 gün
   
39 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
 
A Taşıtın kasko değeri
B Taşıtın kasko değerinin beşte biri
C Gümrüklenmiş değeri
D FOB değeri
   
40 TIR sisteminde yükleme boşaltma yapılan ya da transit geçilen ülkelerde gümrük kontrol belgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?
 
A Menşe Şahadetnamesi
B TIR Karnesi
C Geçiş belgesi
D Özet Beyan
   
41 Gümrük mevzuatına göre eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Mavi hat
B Kırmızı hat
C Sarı hat
D Yeşil hat
   
42 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?
 
A Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C Başka birinden destek alma
D Belgede sahtecilik yapma
   
43 Gümrük mevzuatına göre hareket gümrük idaresi tarafından, işlemleri tamamlanıp varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilecek taşıtın güzergah kat etme süresi Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında azami kaç saattir?
 
A 124
B 144
C 154
D 192
   
44 Aşağıdakilerden hangisi Kara yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
 
A Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
D Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar
   
45 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığında kullanılacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?
 
A 5
B 10
C 20
D Yaş şartı aranmaz
   
46 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
B Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
C Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
   
47 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak kara yollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?
 
A İstiap haddi
B Taşıma hattı
C Gabari
D Taşıma kapasitesi
   
48 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?
 
A K1
B C2
C L2
D M1
   
49 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
 
A Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 10 gün içinde
B Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra
C Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 5 gün içinde
D Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde
   
50 Kara yolu Taşıma Yönetmeliğine göre L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?
 
A Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar
C Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar
D Sahip oldukları özmal taşıt sayısının beş katı kadar

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI