SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

06 ŞUBAT 2016 SRC4 SINAV SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
06 ŞUBAT 2016 SRC4 SINAV SORULARI
   
1 Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?
 
A Beden koordinasyon değişimi
B Görüş keskinliği
C Görüş düşüşü
D Hız körlüğü
   
2 Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Hızını arttırmalıdır
B Kesinlikle fren yapmamalıdır
C Hızını azaltmalıdır
D Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir
   
3 Silindir blokunun görevi nedir?
 
A Motor yağını soğutur
B Vites dişlisine yataklık yapar
C Motorda bulunan suyu soğutur
D Krank mili ve pistonlara yataklık yapar
   
4 Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
 
A İkisini birden aynı anda
B Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
C Marş kablosunu
D Şarj kablosunu
   
5 Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?
 
A Lastik yan duvarları aşırı esner
B Lastikler orta kısımlarından aşınır
C Direksiyonda sarsıntı meydana gelir
D Ön düzen ayarları bozulur
   
6 AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 
A 24
B 15
C 10
D 8
   
7 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler?
 
A 3
B 8
C 12
D 20
   
8 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 
A 50
B 60
C 90
D 150
   
9 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre her 30 saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?
 
A 8
B 11
C 12
D 13
   
10 Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?
 
A Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri
B Duygular ve düşünceler
C Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar
D Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi
   
11 Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?
 
A Diğer sürücülerle kırıcı ilişkilere girmemek
B Sinirli ve sabırsız araç kullanmak
C Çıkış ve varış zamanını iyi ayarlamak
D Sakin ve kontrollü araç kullanmak
   
12 “İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 
A Dikkat
B Uyarıcı
C Davranış
D Motivasyon
   
13 Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun trafikteki etkilerinden biri olamaz?
 
A Tahammül yeteneğini artırması
B Trafik kurallarına riayet etmeyi kolaylaştırması
C Duyum ve algının azalması
D Trafikte dikkat ve farkındalığın artması
   
14 Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?
 
A Fren mesafesi
B Duruş mesafesi
C Takip mesafesi
D İntikal mesafesi
   
15 Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?
 
A 1.4 mm
B 1.6 mm
C 2.6 mm
D 3 mm
   
16 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş kolaylığı sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Otobüs, kamyona
B Kamyon, arazi taşıtına
C Kamyon, kamyonete
D Minibüs, kamyonete
   
17 Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı vermek zorundadır.
B Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.
C Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca,
D Motorlu araç sürücüleri lastik tekerlekli traktör ile iş makinesine geçiş hakkı vermek zorundadır.
   
18 Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?
 
A Dar ve havası inik lastikler
B Geniş lastikler
C Geniş ve havası çok şişirilmiş lastikler
D Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler
   
19 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
 
A Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
   
20 Harita üzerinde otoyollar hangi renklerle gösterilir?
 
A Sarı-Yeşil
B Sarı-Kırmızı
C Kırmızı
D Sarı
   
21 Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?
 
A Fiziki haritalar
B Siyasi haritalar
C Beşeri ve ekonomik haritalar
D Özel amaçlı haritalar
   
22 Haritanın alt kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
 
A Güney
B Doğu
C Kuzey
D Batı
   
23 Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?
 
A Araçlar online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) takip edilebilir.
B Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir.
C Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır.
D Gidilecek güzergahı belirler
   
24 Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?
 
A Hasar Performansı
B Araç Performansı
C Yakıt Performansı
D Hız Performansı
   
25 Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?
 
A Kaburga kemiği
B Omurga kemiği
C Uyluk kemiği
D Kaval kemiği
   
26 Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?
 
A Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak
B Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak
C Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D Müdahale etmeden sağlık kuruluşuna sevk etmek
   
27 İlk yardımda turnike uygulaması nedir?
 
A Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanması
B Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
   
28 Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
 
A İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarda
B İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D İnerken ve çıkarken başı yukarıda
   
29 Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
B Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle dili dışarı çekilir
C Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir
D Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir
   
30 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise; geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
 
A Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
B Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
C Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
   
31 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
 
A Dur işaret levhasında durmadan geçmek
B Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
C Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
D Trafiğe uygun olmayan araçla karayoluna çıkmak
   
32 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
 
A Şerit değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
C Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
   
33 Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Habur sınır kapısı - Gürcistan
B Dereköy sınır kapısı - Yunanistan
C Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
D Cilvegözü sınır kapısı-Bulgaristan
   
34 Hız körlüğünün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Hız arttıkça görme siniri gerilir ve geçici körlük olur
B Hız arttıkça görme merkezi kör bakış yapar
C Hız arttıkça net görme alanı daralır
D Hız arttıkça insan genellikle önüne bakar
   
35 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız tespiti yapan cihazların yerini belirleyici cihaz kullanan sürücülere verilecek ceza türü aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Para cezası ve trafikten men
B Trafikten men
C Para cezası ve hapis cezası
D Trafikten men ve hapis cezası
   
36 Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?
 
A Aracın yurtdışına çıkması halinde
B Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta süresinin bitmesi halinde
C Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde
D Aracın el değiştirmesi halinde
   
37 Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
 
A Araç hızlı gider, yakıt sarfiyatı azalır
B Araç yavaş gider, yakıt sarfiyatı artar
C Frenleme mesafesi kısalır
D Frenleme mesafesi uzar
   
38 Kara yolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
 
A Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır
B Sürücü belgeleri 4 ay süreyle geri alınır
C Sürücü belgeleri 6 yıl süreyle geri alınır
D Hiçbir işlem yapılmaz
   
39 Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 
A Yerleşim birimi içinde 30 m - yerleşim birimi dışında 100 m
B Yerleşim birimi içinde 30 m - yerleşim birimi dışında 150 m
C Yerleşim birimi içinde 30 m - yerleşim birimi dışında 200 m
D Yerleşim birimi içinde 60 m - yerleşim birimi dışında 250 m
   
40 Eşyanın taşınmasıyla ilgili gecikme süresi sözleşme ile tespit edilen sürenin iki mislini geçerse hangisi uygulanır?
 
A Taşıma ücreti tamamen düşer
B Taşıma ücreti yarı oranında düşer
C Taşıma ücreti 1/3 oranında düşer
D Taşıma ücreti 1/4 oranında düşer
   
41 Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?
 
A Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca zarar vermek
B Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak maddi zarara yol açmak
C Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
D Aracın işletilmesi sırasında kaza sonucu aracın içindeki yolcuların yaralanmasına sebep olmak
   
42 Tehlikeli madde taşıyan bir aracın üzerindeki turuncu plakanın üst yarısındaki rakam tekrarlanmış (ör.: 66) ise anlamı nedir?
 
A Taşınan paketlerin 6’dan fazla olduğunu gösterir
B Yükün özel bir yük olduğunu gösterir
C Aracın 66 kodlu tünellerden geçebileceğini belirtir
D Tehlike derecesinin arttığını gösterir
   
43 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit ve benzeri maddeler kullanılamaz?
 
A 30
B 40
C 45
D 50
   
44 Sınıf 3 kapsamına giren tehlikeli maddeler aşağıdakilerden hangisidir
 
A Patlayıcı maddeler, patlayıcı madde içeren nesneler
B Yanıcı sıvı maddeler
C Yanıcı katı maddeler
D Gazlar
   
45 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
 
A Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
D Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar
   
46 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?
 
A K3
B L1
C L2
D M2
   
47 M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?
 
A 10 yaş
B 14 yaş
C 19 yaş
D Yaş şartı aranmaz
   
48 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
 
A Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 10 gün içinde
B Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra
C Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 5 gün içinde
D Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde
   
49 Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?
 
A Göndericiye verilir
B Yükle beraber gider ve alıcıya verilir
C Taşımacı tarafından saklanır
D Gümrük memuruna teslim edilir
   
50 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?
 
A İstiap haddi
B Taşıma hattı
C Gabari
D Taşıma kapasitesi

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI