SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

17 EKİM 2015 SRC3 SINAV SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
17 EKİM 2015 SRC3 SINAV SORULARI
   
1 Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Aracı hızlı kullanmak
B Aracı hızlı kullanmamak
C Yağ seviyesini kontrol etmemek
D Ani ve sert kalkış yapmak
   
2 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıtlar
B Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-10.000 kg arası olan taşıtlar
C Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar
D Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-14.000 kg arası olan taşıtlar
   
3 Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
 
A Eksantrik dişlisine
B Mahruti dişlisine
C Volan dişlisine
D Krank dişlisine
   
4 Aşağıdakilerden hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıştır?
 
A Yola çıkmadan önce far ve stop lambalarının temizlenmesi
B Dörtlü flaşörlerin yakılması
C Takip mesafesinin 3 kata çıkartılması
D Kısa huzmeli farların yakılması
   
5 Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?
 
A Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
B Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
C Motorun soğutmasında aksaklık olur hararet artar
D Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur
   
6 Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?
 
A Araç yüksek viteste kullanılmalıdır.
B İniş yaparken sık sık fren pedalına basarak aracın hızı düşürülmelidir.
C Vitesi boşa atmalı, sık sık fren yapmalı ve tehlike anında vites geçişi gerçekleştirilmelidir.
D Çıkış yapılan vites ile inilmeli ve egzoz freni kullanılmalıdır.
   
7 Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir?
 
A Hız
B Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C Yolun durumu
D Sürücünün dikkat durumu
   
8 Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 
A Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey
   
9 Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?
 
A 1/500
B 1/1000
C 1/5000
D 1/10000
   
10 Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?
 
A 154
B 177
C 156
D 159
   
11 Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
 
A Araçtaki yükün ağırlığı
B Aracın nerede olduğu
C Aracın takribi hızı
D Durma- dinlenme süreleri
   
12 Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
 
A Bilinç kaybı olmamasına
B Kolların gövdeye paralel durmasına
C Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına
D Omurga ekseni düzlüğünün bozulmamasına
   
13 Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
 
A Heimlich manevrası
B Şok pozisyonu
C Rentek manevrası
D Koma pozisyonu
   
14 Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır
   
15 Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
   
16 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?
 
A Bir araca arkadan çarpma
B Kırmızı ışıkta geçme
C Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D Dönüş kurallarına uymama
   
17 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
 
A Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
B Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek
   
18 Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Artvin/Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
B Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C Gaziantep/Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D Ağrı/Habur sınır kapısı-Irak
   
19 Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?
 
A Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek
C Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak
   
20 “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az .......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ............. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur." Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 100 metre 100 cm.x25 cm.
B 100 metre 150 cm.x25 cm.
C 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D 150 metre 100 cm.x25 cm.
   
21 Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?
 
A Fren mesafesi
B Duruş mesafesi
C Reaksiyon mesafesi
D İntibak mesafesi
   
22 Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir.
B Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
C Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
D Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir.
   
23 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
B Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
   
24 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Otomobil kamyonete
B Kamyon arazi taşıtına
C Otobüs kamyona
D Kamyonet minibüse
   
25 Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçların verilen süreleri 24 saate kadar aşması halinde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Usulsüzlük Cezası 2 kat olarak uygulanır
B Usulsüzlük Cezası 4 kat olarak uygulanır
C Usulsüzlük Cezası 6 kat olarak uygulanır
D Usulsüzlük Cezası 8 kat olarak uygulanır
   
26 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?
 
A Elkonulur
B Alıkonulur
C Tasfiye edilir
D Hiçbiri
   
27 Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
 
A Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları
B Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
D Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları
   
28 CMR’ye göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan biri değildir?
 
A Malların kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi
B Eğer kararlaştırılan bir süre yok ise, kullanılan sürenin, müsaade edilebilecek süreyi aşması
C Nakliyecinin geçiş belgesi edinememesinden dolayı teslimatın gecikmesi
D Ticari faturanın eksikliğinden dolayı aracın çıkış veya varış gümrüğünde beklemesi
   
29 CMR Konvansiyonuna göre kararlaştırılan zaman limiti yoksa taşımacının yükü almasından sonra kaç gün içinde yükün teslim edilmemiş olması halinde yük kaybolmuş sayılır?
 
A 30
B 45
C 60
D 90
   
30 TIR karnesi kapsamında yükleme ve boşaltma yapılacak olan hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı en fazla kaç adet olmalıdır?
 
A 2
B 3
C 4
D 5
   
31 Aşağıdaki belgelerden hangisi transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması için kullanılan belgelerden değildir?
 
A ATA Karnesi
B TIR Karnesi
C Hamule senedi
D Eşya Manifestosu
   
32 TIR mevzuatına göre tüm TIR karnelerinin geçerlilik süresi TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren azami kaç gündür?
 
A 30
B 45
C 60
D 90
   
33 TIR Uygulama Tebliğine göre, güzergah kat etme süresi Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında kaç saattir?
 
A 144
B 172
C 182
D 192
   
34 Geçiş belgesinin kaybedilmesi halinde verilecek taahhüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez
B Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının ikiyi bulması durumunda verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi yapılmaz
C Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı azami yirmi olmalıdır
D Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur
   
35 Aşağıdakilerden hangisi üçüncü ülke taşımasıdır?
 
A Araç Türk plakalı, yükün menşei Türk, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
B Yükün menşei Türk, aracın plakası Bulgaristan, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
C Yükün menşei İtalya, aracın plakası Türk, boşaltma yapılacak ülke İran
D Yükün menşei Alman, aracın plakası Alman, boşaltma yapılacak ülke İran
   
36 Tehlikeli madde taşınan bir kamyon veya çekici boşaltılıp temizlendiğinde karayolları üzerinde saatte kaç kilometre hızla hareket edebilir? Yerleşim yeri Çift yönlü Bölünmüş Otoyollarda İçinde yollarda yollarda
 
A 50 80 85 95
B 30 40 50 60
C 50 80 85 90
D 30 50 50 60
   
37 ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır?
 
A Sınıf 2
B Sınıf 4.1
C Sınıf 5.2
D Sınıf 6.1
   
38 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?
 
A 10
B 15
C 20
D 30
   
39 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
 
A 3 defa, 10 Saat
B 2 defa, 9 Saat
C 3 defa, 9 Saat
D 2 defa. 10 Saat
   
40 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre alınan molalar günlük dinlenme süresinden sayılır mı?
 
A Sayılır
B Sayılmaz
C 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz
D 15 Dakikanın üzerinde ise sayılır
   
41 Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?
 
A Karamsar
B Kendine güvenen
C Soğukkanlı
D Kendine güvenmeyen
   
42 Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?
 
A Dikkat
B Mizaç
C Panik
D Sükunet
   
43 “Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanır. Bunlar bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden ( görsel algı, seçici dikkat vb.) yoksun olmasıdır.” Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?
 
A Sürüş uygunluğu
B Sürücü nitelikleri
C Sürücü kapasitesi
D Motor beceriler
   
44 Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?
 
A Motivasyon
B Refleks
C Algıda seçicilik
D İletişim
   
45 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
 
A Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerleri
   
46 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz?
 
A L2
B M2
C C2
D C3
   
47 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Taşıma Senedi
B Sevk İrsaliyesi
C Taşıma Faturası
D Taşıma Sözleşmesi
   
48 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.
B Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
C Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
D Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.
   
49 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
 
A Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımalar
D İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.
   
50 M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 
A 2
B 3
C 5
D 7

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI