SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

17 EKİM 2015 SRC4 SINAV SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
17 EKİM 2015 SRC4 SINAV SORULARI
   
1 Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?
 
A Basınç regülatörü
B Dört devreli emniyet supabı
C Çift devreli servis fren supabı
D Basınç hava deposu
   
2 Rot ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
 
A Direksiyon mili yamulur.
B Direksiyon kovanı eğilir
C Arka lastikler yandan aşınır
D Ön lastikler içten ve dıştan aşınır
   
3 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıtlar
B Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-10.000 kg arası olan taşıtlar
C Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar
D Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-14.000 kg arası olan taşıtlar
   
4 Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?
 
A Sürücü koltuk ayarı araç hareket halinde iken yapılmalıdır
B Direksiyon ayarı seyir halinde iken yapılmalıdır
C Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde yapılmalıdır
D Kaygan bir zeminde sık sık vites küçülmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır
   
5 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
B Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
C Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
D Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
   
6 Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?
 
A Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
B Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
C Motorun soğutmasında aksaklık olur hararet artar
D Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur
   
7 Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 
A Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey
   
8 Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?
 
A 1/500
B 1/1000
C 1/5000
D 1/10000
   
9 Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerine nazaran daha küçük ölçekli haritadır?
 
A Ankara haritası
B Türkiye haritası
C Avrupa haritası
D Dünya haritası
   
10 Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?
 
A 154
B 177
C 156
D 159
   
11 Araç takip sistemlerinden olan “kara kutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
 
A Aracın ne kadar mola verdiği
B Hız ihlali yapıp yapmadığı
C Aracın yaptığı ortalama hız
D Gerçek zamanlı araç takip
   
12 Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
 
A Araçtaki yükün ağırlığı
B Aracın nerede olduğu
C Aracın takribi hızı
D Durma- dinlenme süreleri
   
13 Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
 
A Bilinç kaybı olmamasına
B Kolların gövdeye paralel durmasına
C Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına
D Omurga ekseni düzlüğünün bozulmamasına
   
14 Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
 
A Heimlich manevrası
B Şok pozisyonu
C Rentek manevrası
D Koma pozisyonu
   
15 Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır
   
16 Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
   
17 Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?
 
A Yarı oturuş pozisyonu
B Sırtüstü yatış pozisyonu
C Yan yatış pozisyonu
D Yüzükoyun yatış pozisyonu
   
18 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?
 
A Bir araca arkadan çarpma
B Kırmızı ışıkta geçme
C Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D Dönüş kurallarına uymama
   
19 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
 
A Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
B Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek
   
20 Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Türkgözü sınır kapısı - İran
B Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D İpsala sınır kapısı-Yunanistan
   
21 Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir.
B Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
C Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
D Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir.
   
22 Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
 
A Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
B Her iki aracın dolu olması
C Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması
D Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
   
23 Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen ve geçen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
B Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
C Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere geçiş hakkını vermek zorundadır
   
24 “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az .......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ............. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur." Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 100 metre 100 cm.x25 cm.
B 100 metre 150 cm.x25 cm.
C 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D 150 metre 100 cm.x25 cm.
   
25 Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?
 
A Fren mesafesi
B Duruş mesafesi
C Reaksiyon mesafesi
D İntibak mesafesi
   
26 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
B Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
   
27 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Otomobil kamyonete
B Kamyon arazi taşıtına
C Otobüs kamyona
D Kamyonet minibüse
   
28 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
 
A Geçiş hakkı
B Geçiş kolaylığı
C Geçiş üstünlüğü
D Geçiş önceliği
   
29 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?
 
A 2
B 3
C 5
D 6
   
30 Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?
 
A Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek
C Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak
   
31 Taşıma sözleşmesinin asli tarafları kimlerdir?
 
A Taşıyan-Gönderilen
B Taşıtan-Gönderilen
C Taşıyan-Taşıtan
D Yükleten-Gönderilen
   
32 Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
 
A Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları
B Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
D Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları
   
33 Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?
 
A 10 gün
B 12 gün
C 15 gün
D 30 gün
   
34 ADR’ye göre “Paketleme Grubu III” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?
 
A Yüksek derecede risk
B Orta derecede risk
C Düşük derecede risk
D Tehlikesiz
   
35 Aşağıdakilerden hangisi zehirli maddelerin sınıf numarasıdır?
 
A Sınıf 4.1
B Sınıf 2.3
C Sınıf 5.2
D Sınıf 6.1
   
36 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?
 
A 10
B 15
C 20
D 30
   
37 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 
A 7 saat
B 8 saat
C 10 saat
D 12 saat
   
38 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?
 
A 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır
   
39 Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?
 
A Öğrenme
B Güdü
C İçgüdü
D Dikkat
   
40 Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?
 
A Karamsar
B Kendine güvenen
C Soğukkanlı
D Kendine güvenmeyen
   
41 Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?
 
A İç denetim algısı
B Dış denetim algısı
C Şans algısı
D Öz yetkinlik algısı
   
42 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
 
A Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerleri
   
43 Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?
 
A Trafik tescil belgesi
B Sürücü belgesi
C Taşıma yetki belgesi
D Taşıt kartı
   
44 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?
 
A Azami dingil ağırlığı
B Dingil ağırlığı
C Gabari
D Taşıma kapasitesi
   
45 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi ve il içi kargo işletmeciliği yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?
 
A M1
B M2
C M3
D M4
   
46 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?
 
A Özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B Özmal taşıt sayısı kadar
C Özmal taşıt sayısının 2 katı
D Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar
   
47 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?
 
A 10 yaş
B 14 yaş
C 19 yaş
D Yaş şartı aranmaz
   
48 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.
B Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
C Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
D Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.
   
49 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?
 
A Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir
B Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir.
C Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar
D Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar
   
50 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Taşıma Senedi
B Sevk İrsaliyesi
C Taşıma Faturası
D Taşıma Sözleşmesi

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI