SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

07 ARALIK 2013 SRC3 SINAV SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
07 ARALIK 2013 SRC3 SINAV SORULARI
   
1 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
 
A Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
   
2 Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?
 
A Basınç regülatörü
B Dört devreli emniyet supabı
C Çift devreli servis (ayak) fren supabı
D Basınç hava deposu
   
3 Tahrikli tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?
 
A 10.00
B 11.00
C 11.50
D 12.00
   
4 AETR ye göre ilk hafta 48 saat araç kullanmış bir sürücü devamındaki hafta en fazla kaç saat araç kullanabilir?
 
A 32
B 42
C 52
D 56
   
5 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, Kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?
 
A 7
B 8
C 9
D 10
   
6 AETR ye göre, Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 
A 24
B 30
C 36
D 48
   
7 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 
A 7
B 8
C 10
D 12
   
8 Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?
 
A Tepkisel koşullanma
B Sosyal öğrenme
C Edimsel öğrenme
D Deneme-yanılma
   
9 İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 
A Dikkat
B Uyarıcı
C Davranış
D Motivasyon
   
10 Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri değildir?
 
A Stres
B Depresyon
C Otomasyon
D Öfke
   
11 Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?
 
A Tehlikeyi önceden fark etmek.
B Doğru tepkiler verebilmek
C Doğru tepkileri zamanında gösterebilmek.
D Sabırla sonucu beklemek
   
12 Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir. Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olur.
B Hız arttıkça daha uzağa bakılmalı, olacaklar önceden tahmin edilmeye çalışılmalıdır.
C Mümkün olduğunca trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır.
D Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.
   
13 Aracın ön lastiği patlarsa ne olur?
 
A Sürtünme yüzeyi azaldığı için direksiyon hafifler
B Aracınızın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
C Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar
D Sürtünme yüzeyi arttığı için direksiyon ağırlaşır
   
14 Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
 
A İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktadır
B Araç kollanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
C Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
D Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
   
15 Tır, kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?
 
A Tahriksiz dingildeki lastiklere
B Tahrikli dingildeki lastiklere
C Ön dingildeki lastiklere
D Arka dingildeki lastiklere
   
16 Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 
A Nesneleri fark etmenin zorlaşması
B Araç ergonomisinde değişim
C Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
D Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması
   
17 Aşağıdakilerden hangisi haritalarda gösterilen uluslararası yol numarasıdır?
 
A O-80
B D-100
C E-80
D K-2
   
18 Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir?
 
A İçinde GMRK yazılı çerçeve
B Kırmızı renkli üçgen flama
C Yuvarlak içinde siyah nokta
D Mavi renkli üçgen flama
   
19 Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?
 
A Küçültme oranı azdır
B Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır
C Bozulma oranı azdır.
D Şekillerin ayrıntısı azdır
   
20 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?
 
A GSM tabanlı sistemler
B Uydu tabanlı sistemler
C Hibrid sistemler
D Navigasyon
   
21 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?
 
A Araçların sürekli güvenliğini sağlar
B Araçların kaza yapmalarını engeller
C İş hacmini ve kalitesini yükseltir
D Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar
   
22 İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
 
A Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
   
23 Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.
C Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür
D Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.
   
24 Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 
A Kaburga kırığı olan
B Birinci derecede yanığı olan
C Solunum zorluğu çeken
D Kol kırığı olan
   
25 Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesine göre, geçiş belgeleri aşağıdakilerden hangisi için düzenlenemez?
 
A Kamyon
B Kamyon + römork
C Çekici
D Yarı römork
   
26 Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Türkgözü sınır kapısı – Ardahan - Gürcistan
B Habur sınır kapısı – Şırnak - Irak
C İpsala sınır kapısı – Kırklareli - Yunanistan
D Öncüpınar sınır kapısı – Kilis - Suriye
   
27 Gümrük idareleri tarafından tanzim edilerek onaylanan Karayolu Taşıtı Onay Belgesi en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere verilir?
 
A 1 yıl
B 2 yıl
C 3 yıl
D 4 yıl
   
28 Gümrük mevzuatına göre, fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kırmızı hat
B Sarı hat
C Mavi hat
D Yeşil hat
   
29 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir.
B Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir.
C Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tekerrür kabul edilmemiştir.
D Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.
   
30 Kaçakçılık mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?
 
A Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C Başka birinden destek alma
D Belgede sahtecilik yapma
   
31 Gümrük mevzuatına göre, eşyayı temsil edecek şekilde yeterli miktarının fiziken kontrol edilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Dahili muayene
B Tam muayene
C Kısmi muayene
D Harici muayene
   
32 TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?
 
A Hamule senedi
B Konşimento
C Hasar ve tespit tutanağı
D Kaza talimatı
   
33 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?
 
A İtfaiye – cankurtaran – zabıta aracı – trafik polisi - sivil savunma aracı
B Cankurtaran - trafik polisi – itfaiye – zabıta aracı - sivil savunma aracı
C Cankurtaran – itfaiye – zabıta aracı – trafik – sivil savunma aracı
D İtfaiye - trafik polisi – cankurtaran - sivil savunma aracı – zabıta aracı
   
34 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında asli kusur sayılan hallerdendir?
 
A Öndeki aracın geçilmesi
B Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
C İki yönlü yola ters yönden girmek
D Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek
   
35 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
 
A Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak
B Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
C Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
D Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
   
36 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Otobüs, kamyona
B Kamyon, arazi taşıtına
C Kamyon, kamyonete
D Minibüs, kamyonete
   
37 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?
 
A Bir araca arkadan çarpma
B Kırmızı ışıkta geçme
C Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D Dönüş kurallarına uymama
   
38 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
 
A Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır
B Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır
C Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır
D Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir
   
39 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
C Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
D Okul, hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
   
40 Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?
 
A Göndericiye verilir
B Yükle beraber gider ve alıcıya verilir
C Taşımacı tarafından saklanır
D Vergi memuruna teslim edilir
   
41 CMR Sözleşmesine göre taşıyıcı, istihdam ettiği kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı üçüncü şahısların ihmallerinden ne şekilde sorumludur?
 
A Sorumlu değildir
B Kısmen sorumludur
C Sorumluluğu ilgili kişilerle paylaşır
D Hareket ve ihmaller kendisine aitmiş gibi sorumludur
   
42 Aşağıdakilerden hangisi CMR Sözleşmesinin kapsamına girmez ?
 
A Konteyner taşımacılığı
B Tehlikeli madde taşımacılığı
C Ev eşyası taşımacılığı
D Ağır ve havaleli eşya taşımacılığı
   
43 Sigorta mevzuatına göre trafik kazası sonucu ölenin destekten yoksun kalma tazminatını hak eden ile yaralanan ve maddi zarar gören kimdir?
 
A Sigorta ettiren
B Sigortacı
C Hak sahibi
D Üçüncü şahıs
   
44 ADR ye göre aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır ?
 
A Sınıf 4.1
B Sınıf 3
C Sınıf 2.1
D Sınıf 6.1
   
45 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin kapsamına girer?
 
A Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar
C Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
   
46 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Taşıtın yaşı, imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır
B Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz
C Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır
D İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez
   
47 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
 
A 10
B 12
C 14
D 20
   
48 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak olanlara hangi yetki belgesi verilir?
 
A N1
B N2
C M2
D M3
   
49 Karayolu TaŞıma Yönetmeliğine göre; C3 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
50 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?
 
A Sahip oldukları özmal taşıt sayısı kadar
B Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar
C Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar
D Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI