SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

07 ARALIK 2013 SRC1 SINAV SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
07 ARALIK 2013 SRC1 SINAV SORULARI
   
1 Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutup başları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
 
A Eksi kutup başı, artı kutup başına göre daha kalındır
B Eksi kutup başı ile artı kutup başı aynı kalınlıktadır
C Artı kutup başı, eksi kutup başına göre daha kalındır
D Artı kutup başı bakır, eksi kutup başı kurşundur
   
2 Aşağıdakilerden hangileri marş sisteminin önemli parçalarından birisidir?
 
A Alternatör
B Volan dişlisi
C Konjektör (regülatör)
D Vantilatör kayışı
   
3 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, Kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?
 
A 7
B 8
C 9
D 10
   
4 AETR ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla kaç saat olabilir?
 
A 45
B 50
C 54
D 56
   
5 AETR ye göre, Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 
A 24
B 30
C 36
D 48
   
6 AETR ye göre, her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?
 
A 7
B 8
C 10
D 11
   
7 Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?
 
A Tepkisel koşullanma
B Sosyal öğrenme
C Edimsel öğrenme
D Deneme-yanılma
   
8 Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden biri değildir?
 
A Dikkat
B Kişilik özellikleri
C Hız-mesafe tahmini
D Karar verme/muhakeme yeteneği
   
9 Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?
 
A Dar ve havası inik lastikler
B Geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler
C Geniş ve havası inik lastikler
D Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler
   
10 Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
 
A İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktadır
B Araç kollanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
C Aracın yapabileceği en yüksek hız noktas
D Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
   
11 Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Hızını arttırmalıdır
B Kesinlikle fren yapmamalıdır
C Hızını azaltmalıdır
D Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir
   
12 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
 
A Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
   
13 Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?
 
A Yolun eğimi
B Yük durumu
C Lastik durumu
D ABS
   
14 Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir?
 
A İçinde GMRK yazılı çerçeve
B Kırmızı renkli üçgen flam
C Yuvarlak içinde siyah nokta
D Mavi renkli üçgen flama
   
15 Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
 
A O şehrin nüfusunu
B O şehrin km olarak genişliğini
C Ölçek oranını
D O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini
   
16 Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sisteminin amaçlarından birisi değildir?
 
A Araçla ilgili bilgilere erişim
B Sürücü denetiminin sağlanması
C Personelin eğitilmesi
D İnternetten araç izleme
   
17 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?
 
A GSM tabanlı sistemler
B Uydu tabanlı sistemler
C Hibrid sistemler
D Navigasyon
   
18 İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
 
A Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır.
B Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.
C Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
   
19 İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
 
A Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır.
B Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır.
C Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
D Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.
   
20 Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez
C Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür
D Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.
   
21 Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Kazazede sırtüstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır
B Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellen
C Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez
D Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır
   
22 Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 
A Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 100 m
B Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 150 m.
C Yerleşim birimi içinde 50 m. yerleşim birimi dışında 100 m.
D Yerleşim birimi içinde 50 m. yerleşim birimi dışında 150 m.
   
23 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılan hallerdendir?
 
A Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B Taşıt giremez işareti bulunan yola girmek
C Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
D Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
   
24 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
 
A Şerit değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B Hız sınırlarına uymamak
C Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
   
25 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?
 
A Bir araca arkadan çarpma
B Kırmızı ışıkta geçme
C Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D Dönüş kurallarına uymama
   
26 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?
 
A İtfaiye – cankurtaran – zabıta aracı – trafik polisi - sivil savunma aracı
B Cankurtaran - trafik polisi – itfaiye – zabıta aracı - sivil savunma aracı
C Cankurtaran – itfaiye – zabıta aracı – trafik – sivil savunma aracı
D İtfaiye - trafik polisi – cankurtaran - sivil savunma aracı – zabıta aracı
   
27 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Otobüs, kamyona
B Kamyon, arazi taşıtına
C Kamyon, kamyonete
D Minibüs, kamyonete
   
28 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır?
 
A 2
B 3
C 4
D 5
   
29 Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?
 
A Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
   
30 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara
B Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara
C Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara
D Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere
   
31 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
C Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
D Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
   
32 Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yüklü ağırlık
B Dingil ağırlığı
C Toplam ağırlık
D Azami ağırlık
   
33 Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının teminat kapsamı dışındadır?
 
A Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca verilen zarar
B Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak verilen zarar
C Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında meydana gelen zarar
D Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanması sonucu verilen zarar
   
34 Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi en fazla kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?
 
A 10
B 12
C 15
D 30
   
35 Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesin de aşağıdakilerden hangisi yanlışır?
 
A Türkgözü sınır kapısı – Ardahan - Gürcistan
B Habur sınır kapısı – Şırnak - Irak
C İpsala sınır kapısı – Kırklareli - Yunanistan
D Öncüpınar sınır kapısı – Kilis - Suriye
   
36 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?
 
A Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
B Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
C Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
D Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir
   
37 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir.
B Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir.
C Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tekerrür kabul edilmemiştir.
D Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.
   
38 Kaçakçılık mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?
 
A Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C Başka birinden destek alma
D Belgede sahtecilik yapma
   
39 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, turizm taşımacılığı yapacakların yurtdışı ve yurtiçinde mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?
 
A D1 yetki belgesi
B B1 yetki belgesi
C B2 yetki belgesi
D B3 yetki belgesi
   
40 Seyahat acenteleri mevzuatına göre, seyahat acentelerinin transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taşıma araçlarında yangın söndürme cihazı bulundurulmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Her 14 koltuk için 1 adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır
B Her 15 koltuk için 1 adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır
C Her 14 koltuk için 2 adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır
D Her 15 koltuk için 2 adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır
   
41 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamına girer?
 
A Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
   
42 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz
B Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz
C Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz
D Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz
   
43 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Taşıma güzergahı
B Taşıma hattı
C Taşımacılık
D Taşıma
   
44 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler
B 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 50 indirimli düzenlenir
C 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur
D 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir
   
45 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşmacılığı yapılabilir?
 
A D2 ve B2
B D3 ve B3
C D1 ve B1
D Sadece D2
   
46 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
 
A 10
B 12
C 15
D 20
   
47 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
48 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?
 
A 8
B 10
C 15
D 20
   
49 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A Tarifeli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar
B Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz
C Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir
D Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz
   
50 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
 
A Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
D İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI