SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

28 EYLÜL 2013 - SRC1 SINAV SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
28 EYLÜL 2013 - SRC1 SINAV SORULARI
   
1 Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin bir parçası değildir?
 
A Mazot enjektörü
B Ateşleme bujisi
C Isıtma bujisi
D Yakıt pompası
   
2 Alternatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Mekanik enerjiyi, ısı enerjisine çevirmek
B Isı enerjisini, elektrik enerjisine çevirmek
C Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine çevirmek
D Isı enerjisini, mekanik enerjisine çevirmek
   
3 Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı bilgisindeki altı çizili 15 neyi ifade eder?
 
A Lastiğin tipini
B Jant çapını
C Lastiğin genişliğini
D Kesit genişlik oranını
   
4 AETR ye göre ticari amaçlı yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?
 
A Hiçbir değişiklik olmaz
B Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
C Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
D Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
   
5 AETR ye göre tek şoförle 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada en fazla kaç defa 9 saate indirilebilir?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
6 Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ......... süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra .......... hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A 7 gün - 2 günlük
B 10 gün - 2 günlük
C 12 gün - 1 günlük
D 12 gün - 2 günlük
   
7 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförleri birbirini takip eden iki hafta da en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
 
A 54 Saat
B 90 Saat
C 108 Saat
D 126 Saat
   
8 Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?
 
A Motivasyon
B Refleks
C Algıda seçicilik
D İletişim
   
9 Bir iletinin kaynaktan alıcıya bir kanal aracılığıyla iletilip geri bildirim verilmesiyle oluşan sürece ne ad verilir?
 
A Empati
B Etkin dinleme
C Statü sağlama
D İletişim
   
10 Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?
 
A Motivasyon
B Oto-kontrol
C Sinirlere hâkimiyet
D Sakin davranmak
   
11 El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne ad verilir?
 
A Beceri testleri
B Psikoteknik testleri
C Reaksiyon ölçüm testleri
D Uyum testleri
   
12 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir.
B Yetki belgesi sahipleri görülmüştür şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır.
C Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur.
D Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamazlar.
   
13 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifeli olarak otobüsle sadece şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?
 
A D1
B D2
C B1
D B2
   
14 B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları ............... ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş aynı cinsten sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B Özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere
C Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
   
15 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz
B Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz
C Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
D Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir
   
16 Lastik basıncı ile katedilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe azalır
B Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe artar
C Lastik basıncı arttıkça katedilen mesafe azalır
D Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
   
17 I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?
 
A I-II-III-IV
B II-III-I-IV
C II-I-III-IV
D I-IV-III-II
   
18 Virajlara girildiğinde hangi yöndeki tekerleklerin ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?
 
A Ön tekerleklerin
B Dönülen yöndeki tekerleklerin
C Arka tekerleklerin
D Dönülmeyen yöndeki tekerleklerin
   
19 Aracın su dolu derin bir çukura girmesi nedeniyle, fren balatalarının ıslanması halinde frenin tutunma özelliğinin azaldığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Fren balatalarının kuruması için beklenir
B Kısa sürelerde hafifçe frene basılıp bırakılır
C Hız artırılır
D Hız azaltılır
   
20 ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 
A Fren mesafesini kısaltır
B Fren mesafesini uzatır
C Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar
D ABS ile frenleme, fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır
   
21 Aşağıdakilerden hangisi karda araç kullanma kurallarından değildir?
 
A Gaza gereğinden fazla basmamak
B Lastiklerin havasını indirmek
C Sert fren yapmamak
D Takip mesafesini 3-4 saniyeye çıkarmak
   
22 Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Cilvegözü-Hatay-Suriye
B Gürbulak-Ağrı-İran
C Hamzabeyli-Edirne-Bulgaristan
D Türkgözü-Artvin-Gürcistan
   
23 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
 
A Taşıtın kasko değeri
B Taşıtın kasko değerinin yarısı
C Gümrüklenmiş değeri
D FOB değeri
   
24 Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?
 
A Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C Başka birinden destek alma
D Belgede sahtecilik yapma
   
25 Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?
 
A Küçültme oranı azdır
B Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır
C Bozulma oranı azdır
D Şekillerin ayrıntısı azdır
   
26 Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Önce derinliği sonra yüksekliği okunur
B Önce boylamı sonra enlemi okunur
C Önce enlemi sonra boylamı okunur
D Önce yüksekliği sonra boylamı okunur
   
27 Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?
 
A Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar
B Sürücülerin daima dikkatli olmasını sağlar
C Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar
D İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar
   
28 Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
B Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle dili dışarı çekilir
C Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir
D Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir
   
29 Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D iki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır
   
30 Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?
 
A Yaralı oturur durumda sevk edilir,
B Yaralı sırt üstü yatırılarak sedye ile sevk edilir,
C Yaralı yürüyerek ayakta sevk edilir.
D Yaralı yan oturur durumda sedye ile sevk edilir.
   
31 Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli tespit uygulaması tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir
B Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır
C Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D Çıkan, burkulan ve kırılan yerin hareketsizliğinin sağlanmasıdır
   
32 Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Yan yatış pozisyonuna alınır
B Sırt üstü yatırılarak baş yükseltilir
C Sırt üstü yatırılarak ayaklar yükseğe kaldırılır
D Yüz üstü yatırılarak karnın alt kısmı yükseltilir
   
33 Seyahat Acenteleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?
 
A A grubu acenteler
B B grubu acenteler
C C grubu acenteler
D D grubu acenteler
   
34 Aşağıdakilerden hangisi turistler için kullanılan transfer araçlarında bulundurulması gereken belgelerden biri değildir?
 
A Seyahat acentesi işletme belgesi onaylı sureti
B Transferi yapılan yolcu listesi
C Transfer görevlisine ait personel kimlik kartı
D Taşıma yetki belgesinin aslı
   
35 Karayolu Taşıma Kanunu na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 
A 5
B 8
C 10
D 30
   
36 Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya yurtdışında karışmaları halinde, kazaya veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?
 
A 30
B 60
C 90
D 120
   
37 I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?
 
A I ve II
B I ve III
C Yanlızca III
D II ve III
   
38 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A Ünvan ve/veya kısa ünvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
B Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, taşıma esasında taşıtın çalışma düzenini olumsuz bir şekilde etkilemeyecek, çalışır vaziyette haberleşme cihazı bulundurulması zorunludur.
C Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her on koltuk için en az bir adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
D Yetki belgesi sahipleri altışar aylık süreyle yılda bir kez sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı 100 ve üzerinde olan sürücülerin eğitilmesi hususunda ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
   
39 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler
B Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
C Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez
D Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar.
   
40 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
 
A Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde
B Tadilatm araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 30 gün içinde
C Taşıtm resen düşüm tarihinden itibaren 60 gün içinde
D Taşıtın resen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra
   
41 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?
 
A 10
B 12
C 20
D Yaş şartı aranmaz
   
42 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?
 
A Motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu ve eşya taşımaları
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C Özel otomobilerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri
   
43 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
 
A Alkollü olarak araç kullanmak.
B Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak.
C Hız sınırlamalarına uymamak.
D Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak.
   
44 Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?
 
A Fren mesafesi
B Duruş mesafesi
C Reaksiyon mesafesi
D İntibak mesafesi
   
45 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?
 
A 3
B 4
C 5
D 6
   
46 Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı vermek zorundadır.
B Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.
C Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca,
D Motorlu araç sürücüleri lastik tekerlekli traktör ile iş makinesine geçiş hakkı vermek zorundadır.
   
47 Yakını ve uzağı gösteren farlar geceleri ortalama kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?
 
A 20 - 50
B 20 - 75
C 25 - 100
D 50 - 100
   
48 Karayolunda bozulan araçlar dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ........... metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ....... metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 50 m / 150 m
B 30 m / 150 m
C 30 m / 100 m
D 50 m / 100 m
   
49 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı kaç kilometredir?
 
A 50
B 80
C 90
D 100
   
50 Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI