SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

28 EYLÜL 2013 - SRC2 SINAV SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
28 EYLÜL 2013 - SRC2 SINAV SORULARI
   
1 Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?
 
A Aracın yurtdışına çıkması halinde.
B Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta süresinin bitmesi halinde.
C Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde.
D Aracın el değiştirmesi halinde.
   
2 Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
 
A Motor hararet yapar.
B Motor yağ yakar
C Alternatör yatakları bozulur.
D Bujiler ateşleme yapamaz.
   
3 Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Emme-sıkıştırma-ateşleme-egzoz
B Sıkıştırma-emme-ateşleme-egzoz
C Ateşleme-emme-sıkıştırma-egzoz
D Emme-ateşleme-sıkıştırma-egzoz
   
4 Silindir blogunun görevi nedir?
 
A Motor yağını soğutur
B Vites dişlisine yataklık yapar
C Motorda bulunan suyu soğutur
D Krank mili ve pistonlara yataklık yapar
   
5 AETR ye göre şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?
 
A Herhangi bir şey yapılmaz
B Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır
C Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır
D Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır
   
6 AETR ye göre şoförlerin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri kesintiye uğrayabilir?
 
A Araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda
B Araçlarının arızalarıyla uğraşması durumunda
C Aracın yüküyle uğraşması durumunda
D Çalışmaksızın iş yerinde hazır beklemesi durumunda
   
7 AETR’ye göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi iki haftada bir olmak üzere kaç kez 10 saate çıkarılabilir?
 
A 1
B 2
C 3
D Çıkarılamaz
   
8 AETR ye göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?
 
A 70
B 80
C 90
D 100
   
9 Müşterisiyle tartışan bir şoförün yardımcısını azarlaması aşağıdaki davranışlardan hangisine örnektir?
 
A Yüceltme
B Ödünleme
C Yön değiştirme
D Bastırma
   
10 Hız körlüğünün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Hız arttıkça görme siniri gerilir ve geçici körlük olur.
B Hız arttıkça görme merkezi kör bakış yapar.
C Hız arttıkça net görme alanı daralır.
D Hız arttıkça insan genellikle önüne bakar.
   
11 Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?
 
A Bedensel faktörler
B Refleksif faktörler
C Genetik faktörler
D Kültürel faktörler
   
12 Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?
 
A Dinlememek
B Önyargı ve ayrımcılık
C Başkalarına saygı göstermek
D Hoşgörüsüzlük
   
13 Aşağıdaki hangisi davranışın özelliklerindendir?
 
A Düşünmek
B Gözlemlenebilir olması
C Hissetmek
D Tasarlamak
   
14 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C Sahipsiz bagaj taşınamaz.
D Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
   
15 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur
B Satılan yolcu bileti geri alınmaz
C Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilir
D Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir
   
16 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?
 
A 10
B 20
C 30
D Özel indirim uygulanamaz
   
17 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
   
18 Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?
 
A 1.4 mm
B 1.6 mm
C 2.6 mm
D 3 mm
   
19 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir
B Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama yasağı virajlar için geçerli değildir
C Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör giriş hızı dır
D Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur
   
20 ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 
A Fren mesafesini kısaltır
B Fren mesafesini uzatır
C Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar
D ABS ile frenleme, fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır
   
21 İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
 
A Hızını azaltarak yoluna devam etmek
B Selektör yaparak gelen aracı uyarmak
C Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek
D Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak
   
22 Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?
 
A 20 km
B 15 km
C 50 km
D 35 km
   
23 Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır?
 
A Hız kesmeden yola devam edilir
B Uzun farları yakarak, korna çalıp yola devam edilir
C Kısa farlarla, hız kesmeden yola devam edilir
D Sis farları yakılır, takip mesafesi arttırlır, yolun sağındaki yol çizgisi, çizgi yoksa yolun sağ sınırı takip edilir
   
24 Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme özelliği en fazladır?
 
A 1/500
B 1/1000
C 1/5000
D 1/10000
   
25 Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
 
A Ankara haritası
B Türkiye haritası
C Avrupa haritası
D Dünya haritası
   
26 Araç takip sistemlerinden olan karakutu sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
 
A Aracın ne kadar mola verdiği
B Hız ihlali yapıp yapmadığı
C Aracın yaptığı ortalama hız
D Online araç takip
   
27 Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?
 
A Aracın hızı kontrol edilebilir
B Aracın rotası kontrol edilebilir
C Sürücünün hata yapması engellenir
D Aracın varış süresi görülebilir
   
28 Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
B Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle dili dışarı çekilir
C Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir
D Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir
   
29 Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır
   
30 Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?
 
A Yaralı oturur durumda sevk edilir,
B Yaralı sırt üstü yatırılarak sedye ile sevk edilir,
C Yaralı yürüyerek ayakta sevk edilir.
D Yaralı yan oturur durumda sedye ile sevk edilir.
   
31 Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli tespit uygulaması tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir
B Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır
C Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D Çıkan, burkulan ve kırılan yerin hareketsizliğinin sağlanmasıdır
   
32 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
 
A Transfer yapılan yolcuların listesi
B TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri
   
33 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisi sadece Türk vatandaşları için yurtiçi turlar düzenleme yetkisine sahiptir?
 
A A Grubu seyahat acenteleri
B B Grubu seyahat acenteleri
C C Grubu seyahat acenteleri
D D Grubu seyahat acenteleri
   
34 Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
 
A Trafik kazalarında, kazaya neden olan aracın belirlenememesi halinde bedeni zararları.
B Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar.
C Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları.
D Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar.
   
35 Taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
 
A Gönderen ve yolcu sorumludur.
B Taşımacı sorumludur.
C Gönderen, yolcu ve taşımacı birlikte sorumludur.
D Sorumluyu sigorta şirketi belirler.
   
36 Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?
 
A Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar vermek.
B Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanmasına yol açmak.
C Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak, maddi zarara yol açmak.
D Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
   
37 Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kazanın hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse ..................... Karayolu Taşıma Kanununa göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A Sorumluluktan kurtulur.
B Sorumluluktan kurtulamaz.
C Tazminattan indirim yapılabilir.
D Tazminattan indirim yapılamaz.
   
38 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptıramazlar.
B Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılabilir.
C Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.
D Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.
   
39 Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
B İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
C İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
D İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir
   
40 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?
 
A Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir
B Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir
C Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar
D Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar
   
41 Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?
 
A Özel otomobiller ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar
B Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıtlar ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu taşımaları
D Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar
   
42 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak
B Öndeki aracı yakından takip etmek
C Öndeki aracı geçmek
D Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak
   
43 Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az ............... net olarak görülebilecek şekilde ............. ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A 100 metreden – 150 x 25 cm.
B 150 metreden – 150 x 25 cm.
C 100 metreden – 150 x 50 cm.
D 150 metreden – 150 x 50 cm.
   
44 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?
 
A Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar,
B Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları.
C Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar.
D Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları.
   
45 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taĢıtlar kaç yaĢından büyük olamazlar?
 
A 10
B 12
C 19
D 20
   
46 Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?
 
A Servis yolu
B Tek yönlü karayolu
C Çift yönlü karayolu
D Bağlantı yolu
   
47 Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte..............km den fazla , diğer hallerde.................km den fazla hızla sürülmemesi zorunludur. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A 10 - 15
B 15 - 20
C 15 - 30
D 20 - 30
   
48 Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
49 Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 
A Dereköy-Kırklareli
B Gürbulak-Ağrı
C Öncüpınar-Gaziantep
D İpsala-Edirne
   
50 Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir?
 
A En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
B Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
C Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
D Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI