SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

07 ARALIK 2013 SRC2 SINAV SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
07 ARALIK 2013 SRC2 SINAV SORULARI
   
1 Aracın motoru çalışır iken marşa basılır ise aşağıdaki parçalardan hangisi zarar görür?
 
A Vantilatör pervanesi
B Şarj dinomosu
C Devir daim pompası
D Volan dişlisi
   
2 Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?
 
A Kontak anahtarı
B Marş motoru
C Vantilatör kayışı
D Volan dişlisi
   
3 Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?
 
A Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D Motorun hareketini krank miline iletmek
   
4 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?
 
A 10
B 15
C 20
D 30
   
5 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler üst üste kaç gün çalışabilirler?
 
A 8
B 10
C 12
D 14
   
6 AETR ye göre, Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 
A 24
B 30
C 36
D 48
   
7 Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?
 
A Öfke
B Saygı
C Dikkat
D Empati
   
8 Aşağıdakilerden hangisi kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir?
 
A Karamsar
B Aşırı olumlu düşünen
C Soğukkanlı
D Aşırı olumsuz düşünen
   
9 Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
 
A Hareket
B Şiddet
C Öğrenme
D Büyüklük
   
10 Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 
A Nesneleri fark etmenin zorlaşması
B Araç ergonomisinde değişim
C Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
D Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması
   
11 Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?
 
A Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.
B Yük hızı araç hızından fazladır.
C Araç hızı ile yük hızı arasında bir ilişki yoktur.
D Araç hızı yük hızından fazladır.
   
12 Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen şartlardan hangisine bağlı değildir?
 
A Hız
B Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C Yolun durumu
D Sürücünün konsantrasyonu
   
13 Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?
 
A Dar ve havası inik lastikler
B Geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler
C Geniş ve havası inik lastikler
D Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler
   
14 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
 
A Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
   
15 Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 
A Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
B Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
C Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
D Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey
   
16 Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 
A Gösterilen gerçek alan azdır
B Ayrıntı azdır
C Küçültme oranı küçüktür
D Ölçek paydası büyüktür
   
17 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?
 
A Hibrid sistemler
B Manuel kontrollü sistemler
C Sonar kontrollu sistemler
D Navigation tabanlı sistemler
   
18 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?
 
A Araçların sürekli güvenliğini sağlar.
B Araçların kaza yapmalarını engeller.
C İş hacmini ve kalitesini yükseltir.
D Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
   
19 İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
 
A Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır.
B Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.
C Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
   
20 Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 
A Kaburga kırığı olan
B Birinci derecede yanığı olan
C Solunum zorluğu çeken
D Kol kırığı olan
   
21 İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
 
A Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır.
B Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır.
C Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
D Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.
   
22 Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez
C Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür
D Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.
   
23 Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yüklü ağırlık
B Dingil ağırlığı
C Toplam ağırlık
D Azami ağırlık
   
24 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?
 
A İtfaiye – cankurtaran – zabıta aracı – trafik polisi - sivil savunma aracı
B Cankurtaran - trafik polisi – itfaiye – zabıta aracı - sivil savunma aracı
C Cankurtaran – itfaiye – zabıta aracı – trafik – sivil savunma aracı
D İtfaiye - trafik polisi – cankurtaran - sivil savunma aracı – zabıta aracı
   
25 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Otobüs, kamyona
B Kamyon, arazi taşıtına
C Kamyon, kamyonete
D Minibüs, kamyonete
   
26 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında asli kusur sayılan hallerdendir?
 
A En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
B Kavşaklarda geçiş önceliğine uyulmaması
C Takip mesafesine uyulmaması
D Öndeki aracın geçilmesi
   
27 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur”sebebi sayılmaz?
 
A Arkadan çarpma
B Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C Düşük hızla seyretmek
D Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
   
28 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?
 
A Bir araca arkadan çarpma
B Kırmızı ışıkta geçme
C Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D Dönüş kurallarına uymama
   
29 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır?
 
A 2
B 3
C 4
D 5
   
30 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
 
A Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır
B Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır
C Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır
D Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir
   
31 Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli
B Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli
C Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı
D Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli
   
32 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
C Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
D Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
   
33 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara
B Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara
C Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara
D Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere
   
34 Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?
 
A Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
B Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
C Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
D Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması
   
35 Sigortada mali sorumluluk kavramı neyi ifade eder?
 
A Para ödeme yükümlülüğüdür
B Bir kazaya yol açarak, üçüncü kişilerin zarara uğramasından kanunen sorumlu olmaktır.
C Mal varlığından sorumlu tutulmaktır.
D Mal ve gelir bildirimi yapmakla yükümlü olmaktır
   
36 Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Sarp sınır kapısı - Ardahan
B Gürbulak sınır kapısı - Şırnak
C Dereköy sınır kapısı - Kırklareli
D Öncüpınar sınır kapısı - Gaziantep
   
37 Seyahat Acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
 
A Transfer yapılan yolcuların listesi
B TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri
   
38 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acentelerinin gruplandırılmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf
B Yurt içi tur düzenleyenler, yurt dışı tur düzenleyenler
C A grubu, B grubu, C grubu
D 1. Grup, 2. Grup, 3. Grup
   
39 Karayolu Taşıma Kanununa göre, aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Tarifeli
B Arızi
C Mekik
D Servis
   
40 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 10 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
B Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 12 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
C Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 14 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
D Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 15 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur
   
41 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin kapsamına girer?
 
A Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar
C Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
   
42 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?
 
A 5
B 8
C 10
D 12
   
43 D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları ............... ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?
 
A Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
C Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
   
44 Yetki belgesi sahipleri her seferde ......... yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla ......... personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 1 - 1
B 1 - 2
C 2 - 2
D 2 - 1
   
45 Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir?
 
A Taşıma sözleşmesinin yapıldığı tarih ve düzenleme yeri
B Göndericinin adı ve adresi
C Şoförün isim ve adresi
D Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer
   
46 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?
 
A 8
B 12
C 19
D Yaş şartı aranmaz
   
47 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
B Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur
C Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur
D Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur
   
48 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan biri değildir?
 
A Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
C Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almamış olmaları
D 63 yaşından gün almamış olmaları
   
49 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
50 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
 
A 17
B 18
C 19
D 20

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI