SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

28 EYLÜL 2013 - SRC4 SINAV SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
28 EYLÜL 2013 - SRC4 SINAV SORULARI
   
1 Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?
 
A Hıza göre mümkün olan en büyük viteste gitmek
B Gereksiz hız ve fren yapmamak
C Bir dakikadan fazla bekleyişlerde motoru stop etmek
D Motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak
   
2 Silindir blogunun görevi nedir?
 
A Motor yağını soğutur.
B Vites dişlisine yataklık yapar.
C Motorda bulunan suyu soğutur.
D Krank mili ve pistonlara yataklık yapar.
   
3 Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı bilgisindeki altı çizili alan 15 neyi ifade eder?
 
A Lastiğin tipini
B Jant çapını
C Lastiğin genişliğini
D Kesit genişlik oranını
   
4 Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir
B Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
C Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
D Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 15 km/saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
   
5 AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam 45 saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 
A 24
B 30
C 36
D 40
   
6 AETR ye göre şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?
 
A Herhangi bir şey yapılmaz
B Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır
C Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır
D Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır
   
7 AETR ye göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi iki haftada bir olmak üzere kaç kez 10 saate çıkarılabilir?
 
A 1
B 2
C 3
D Çıkarılamaz
   
8 AETR ye göre bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?
 
A 9 saat, 5 saat, 30 dakika
B 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
C 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika
D 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika
   
9 Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?
 
A Bedensel faktörler
B Refleksif faktörler
C Genetik faktörler
D Kültürel faktörler
   
10 Aşağıdakilerden hangisi, bireyler arası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?
 
A Dinlememek
B Önyargı ve ayrımcılık
C Başkalarına saygı göstermek
D Hoşgörüsüzlük
   
11 Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?
 
A Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri
B Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar
C Duygular ve düşünceler
D Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi
   
12 Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 
A Aile faktörü kişiliği etkilemez
B Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler
C Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez
D Sadece aile faktörü kişiliği etkiler
   
13 ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 
A Fren mesafesini kısaltır
B Fren mesafesini uzatır
C Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar
D ABS ile frenleme, fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır
   
14 Virajlara girildiğinde hangi yöndeki tekerleklerin ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?
 
A Ön tekerleklerin,
B Dönülen yerdeki tekerleklerin
C Arka tekerleklerin,
D Dönülmeyen yöndeki tekerleklerin.
   
15 Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?
 
A Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve diğer ışıklarla birlikte
B Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri uzağı gösteren ışıklarla birlikte
C Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve acil uyarı ışıklarıyla birlikte
D Yerleşim birimleri içinde ve park ışıklarıyla birlikte
   
16 Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
 
A Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek
B Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek
C Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek
D Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek
   
17 Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?
 
A Lastik yan duvarları aşırı esner
B Lastikler orta kısımlarından aşınır
C Direksiyonda sarsıntı meydana gelir
D Ön düzen ayarları bozulur
   
18 Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?
 
A Kavşaklar
B Hemzemin geçitler
C Tepe üstleri
D Bölünmüş yollar
   
19 Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 
A Hamzabeyli-Kırklareli
B Gürbulak-Ağrı
C Öncüpınar-Kilis
D Sarp-Artvin
   
20 Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme özelliği en fazladır?
 
A 1/500
B 1/1000
C 1/5000
D 1/10000
   
21 Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?
 
A Yolun rakımını
B Yolun devlet karayolu olduğunu
C Yolun otoyol olduğunu
D Yolun 817 km olduğunu
   
22 Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?
 
A Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde
B Navigasyon amaçlı dijital haritaların oluşturulmasında
C Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
D Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde
   
23 Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinde kullanılan sistemlerden birisi değildir?
 
A GPRS
B Haritalar
C UMTS
D GPS
   
24 Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır
   
25 Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir
B Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır
C Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D Çıkan, burkulan ve kırılan yerin hareketsizliğinin sağlanmasıdır
   
26 Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
B Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle dili dışarı çekilir
C Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir
D Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir
   
27 Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Yan yatış pozisyonuna alınır.
B Sırt üstü yatırılarak baş yükseltilir.
C Sırt üstü yatırılarak ayaklar yükseğe kaldırılır.
D Yüz üstü yatırılarak karnın alt kısmı yükseltilir.
   
28 Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?
 
A Yaralı oturur durumda sevk edilir,
B Yaralı sırt üstü yatırılarak sedye ile sevk edilir,
C Yaralı yürüyerek ayakta sevk edilir.
D Yaralı yan oturur durumda sedye ile sevk edilir.
   
29 ADR ye göre; hangi durumda bir kamyonun üzerinde bulunan turuncu ikaz levhası kapatılmalı veya kaldırılmalıdır?
 
A Tehlikeyi tanımlayacak numara olmadığı zaman
B Tehlikeli madde için UN numarası yok ise
C Araçta tehlikeli madde bulunmuyorsa
D Yakın bir mesafeye taşıma yapıldığı zaman
   
30 ADR ye göre; tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır?
 
A 7
B 8
C 9
D 10
   
31 Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 
A 10
B 20
C 30
D 40
   
32 Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?
 
A Kamyon klozu
B Zayi tutarı
C Emtia bedeli
D Teminat
   
33 Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
 
A Trafik kazalarında, kazaya neden olan aracın belirlenememesi halinde bedeni zararları.
B Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar.
C Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları.
D Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar.
   
34 Aşağıdaki hususlardan hangisi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındadır?
 
A İşletenin, eşinin, usul ve furuunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler
B İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler
C Manevi tazminata ilişkin talepler
D Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları
   
35 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin kapsamına girer?
 
A Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
   
36 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ücret karşılığı ticari taşımacılık yapabilir?
 
A C1
B K1
C K2
D D3
   
37 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre M2 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?
 
A Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya taşımalığı yapacaklara
B Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara
C Yurtiçinde sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımacılık yapacaklara
D Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara
   
38 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 
A Özmal araç sayısının yarısı kadar
B Özmal araç sayısı kadar
C Özmal araç sayısının 2 katı
D Kiralık araç çalıştıramazlar
   
39 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
 
A Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
B Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur.
C Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.
D Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
   
40 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
 
A Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde
B Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 30 gün içinde
C Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün içinde
D Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra
   
41 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 
A 2
B 3
C 5
D 7
   
42 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak
B Öndeki aracı yakından takip etmek
C Öndeki aracı geçmek
D Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak
   
43 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Otomobil kamyonete
B Kamyon arazi taşıtına
C Kamyon lastik tekerlekli traktöre
D Kamyonet minibüse
   
44 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yüklü ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüye ne ad verilir?
 
A Yüklü ağırlık
B Gabari
C Taşıma sınırı
D Dingil ağırlığı
   
45 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
 
A 2
B 3
C 4
D 5
   
46 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?
 
A Servis yolu
B Tek yönlü karayolu
C Çift yönlü karayolu
D Bağlantı yolu
   
47 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?
 
A Hızlarını yavaşlatmak zorundadırlar
B Hızlarını kesmeden devam etmek zorundadırlar
C Durup trafiği kontrol ettikten sonra trafik müsaade ediyorsa geçmek zorundadırlar
D Yavaşlayıp durmadan geçebilirler
   
48 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
 
A Geçiş hakkı
B Geçiş kolaylığı
C Geçiş üstünlüğü
D Geçiş önceliği
   
49 Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?
 
A Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
   
50 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metre mesafe içinde parketmek yasaktır.
B Yangın musluklarına her iki yönden 5 metre içinde parketmek yasaktır
C Trafik işaretleri ile belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde ve bunlara 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
D Okul ve hastane giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metre mesafede parketmek yasaktır.

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI