SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

09 HAZİRAN 2013 - SRC1 ÇIKMIŞ SORULAR src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
09 HAZİRAN 2013 - SRC1 ÇIKMIŞ SORULAR
   
1 Aşağıdakilerden hangisi Şaftın görevidir?
 
A Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D Motorun hareketini krank miline iletmek
   
2 Vantilatör kayışı çok gevşek ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
 
A Motor hararet yapar
B Motor yağ yakar
C Alternatör yatakları bozulur
D Bujiler ateşleme yapamaz
   
3 Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
 
A Eksantrik dişlisine
B Mahruti dişlisine
C Volan dişlisine
D Krank dişlisine
   
4 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; M3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıttır
B Sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araçtır
C Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçtır
D Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşan motorlu araçtır
   
5 AETR’ ye göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
 
A 8
B 9
C 10
D 12
   
6 AETR’ye göre; aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 
A 7
B 8
C 10
D 12
   
7 AETR’ye göre; sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?
 
A 10
B 15
C 20
D 30
   
8 AETR’ye göre; sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?
 
A 45 saat
B 50 saat
C 54 saat
D 56 saat
   
9 Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?
 
A Olası seçenekleri belirleme
B Düşünmeden hareket etme
C Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D Sonuçların istenirliğini belirleme
   
10 Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?
 
A Hata
B Yanlışlık
C İhlal
D Dalgınlık/unutkanlık
   
11 Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A Yargılama yerine tanımlama
B Denetleme yerine işbirliği
C İçtenlik yerine art niyet
D Umursamazlık yerine değer verme
   
12 Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
 
A Araç kullanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
B Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
C İlerideki viraja bakarken görülebilen en son nokta
D Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
   
13 Seyir halindeyken aracın arka lastiği patlarsa ne olur?
 
A Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır
B Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
C Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
D Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar
   
14 Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
 
A Ayak gazdan çekilir, lastik kızaklamasını yok etmek için debriyaja basılır ve direksiyon ani şekilde kırılır
B Daha iyi çekiş sağlamak için, aracın agresif şekilde tepki vermesine mahal vermeden yavaşça gaz verilir
C Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir
D Vites küçültülür
   
15 Aşağıdaki davranışlardan hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıştır?
 
A Far ve stop lambaları temizlenir
B Dörtlü flaşörler yakılır
C Takip mesafesi 3 kat arttırılır
D Kısa huzmeli farlar yakılır
   
16 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
B Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
   
17 Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
 
A Aracın hızı
B Yol yüzeyinin durumu
C ABS
D Yolun eğimi
   
18 Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 
A Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
B Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey
   
19 Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir.
B Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir
C Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.
D Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.
   
20 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?
 
A Hibrid sistemler
B Manuel kontrollü sistemler
C Sonar kontrollu sistemler
D Navigation tabanlı sistemler
   
21 Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?
 
A Radyo tabanlı bilgi sistemleri
B Yörünge uydu servisleri
C Karayolu haritası
D Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları
   
22 İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?
 
A Kurtarma-koruma-bildirme
B Koruma-kurtarma-bildirme
C Koruma-bildirme-kurtarma
D Bildirme-koruma-kurtarma
   
23 Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Solunumu değerlendirmek.
B Dolaşımı değerlendirmek.
C Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek.
D Bilinç durumunu değerlendirmek.
   
24 Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
 
A Koma pozisyonu
B Rentek manevrası
C Heimlich manevrası
D Şok pozisyonu
   
25 Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?
 
A Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.
B Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak
C Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.
D Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek.
   
26 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında asli kusur sayılan hallerdendir?
 
A Öndeki aracı geçmek
B Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
C Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
D Trafiğe uygun olmayan araçla karayoluna çıkmak
   
27 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
 
A İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek
B Trafik polisinin dur emrine uymamak
C Hız sınırlarını % 30 aşmak
D Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında park etmek.
   
28 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıma sınırı üzerinde yolcu alan sürücülere verilen ceza hangisidir?
 
A Para cezası
B Hafif hapis cezası
C Para cezası ve 5 ceza puanı
D Para cezası ve 10 ceza puanı
   
29 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?
 
A Trafikten men
B Hafif hapis cezası
C Para cezası ve 10 ceza puanı
D Para cezası
   
30 Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara yol verir
B Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca yol verir
C Lastik tekerlekli traktörler, diğer motorlu araçlara yol verir
D Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca yol verir
   
31 Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
32 I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek. II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek. III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek. IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek. Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlarda hangi sıra izlenmelidir?
 
A I-II-III-IV
B II-III-I-IV
C II-I-III-IV
D II-I-III-IV
   
33 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçiş yolları önünde ve üzerinde park etmek yasaktır
B Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
C Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
   
34 Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
 
A Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır
B Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.
C Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
D Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
   
35 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Verilecek ceza dörtte bir oranında arttırılır
B Verilecek ceza üçte bir oranında arttırılır
C Verilecek ceza yarı oranında arttırılır
D Verilecek ceza iki kat oranında arttırılır
   
36 Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir?
 
A Mesleğin sağladığı kolaylıklardan faydalanılmak suretiyle kaçakçılık
B Devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık
C Belgede sahtecilik yapılmak suretiyle kaçakçılık
D Kaçakçılığa müsamaha ve yardım
   
37 Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Artvin/Sarp sınır kapısı - Gürcistan
B Edirne/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı - Suriye
D Edirne/Hamzabeyli sınır kapısı – Bulgaristan
   
38 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?
 
A Taşıma hattı
B Taşıma güzergahı
C Düzenli taşıma
D Arızi taşıma
   
39 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Tarifeli yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
B Tarifeli yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.
   
40 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?
 
A Her 10 koltuk için en az 1 adet
B Her 14 koltuk için en az 1 adet
C Her 15 koltuk için en az 1 adet
D Her 18 koltuk için en az 1 adet
   
41 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?
 
A Özmal taşıt sayısına göre
B Özmal koltuk kapasitesine göre
C Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına
   
42 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile hem uluslararası hem de yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabilir?
 
A B1
B B2
C D2
D B3
   
43 Karayolu Taşıma Kanununa göre birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine kadar, önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?
 
A Taşıma seferi
B Düzenli sefer
C Arızi sefer
D Mekik sefer
   
44 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?
 
A 75
B 90
C 100
D 150
   
45 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A A1-A2-B1
B A2-B2-D3
C A1-B3-D3
D A2-B1-B3
   
46 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır
 
A Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
   
47 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
A Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye Sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapabilirler.
C Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler.
D Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir, değişik fiyat tarifesi uygulanmaz.
   
48 Seyahat Acenteleri Mevzuatına göre sadece Türk vatandaşları için yurtiçi turları düzenleme yetkisi bulunan seyahat acentesi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A A grubu acenteler
B B grubu acenteler
C C grubu acenteler
D D grubu acenteler
   
49 Karayolu Taşıma Kanunu na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zaman aşımına uğrar?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
50 Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?
 
A Kasko sigortasından
B Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
C Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
D Garanti fonundan

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI