SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

09 HAZİRAN 2013 - SRC3 ÇIKMIŞ SORULAR src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
09 HAZİRAN 2013 - SRC3 ÇIKMIŞ SORULAR
   
1 Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?
 
A Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D Motorun hareketini krank miline iletmek
   
2 Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir
 
A Motor hararet yapar.
B Motor yağ yakar
C Alternatör yatakları bozulur.
D Bujiler ateşleme yapamaz.
   
3 Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
 
A Eksantrik dişlisine
B Mahruti dişlisine
C Volan dişlisine
D Krank dişlisine
   
4 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıtlar
B Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-10.000 kg arası olan taşıtlar
C Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar
D Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-14.000 kg arası olan taşıtlar
   
5 AETR’ye göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
 
A 8
B 9
C 10
D 12
   
6 AETR’ye göre; aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 
A 7
B 8
C 10
D 12
   
7 AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?
 
A 10
B 15
C 20
D 30
   
8 AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?
 
A 45 saat
B 50 saat
C 54 saat
D 56 saat
   
9 Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?
 
A Olası seçenekleri belirleme
B Düşünmeden hareket etme
C Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D Sonuçların istenirliğini belirleme
   
10 Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?
 
A Hata
B Yanlışlık
C İhlal
D Dalgınlık/unutkanlık
   
11 Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A Yargılama yerine tanımlama
B Denetleme yerine işbirliği
C İçtenlik yerine art niyet
D Umursamazlık yerine değer verme
   
12 Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
 
A Araç kullanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
B Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
C İlerideki viraja bakarken görülebilen en son nokta
D Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
   
13 Aşağıdaki davranışlardan hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıştır?
 
A Far ve stop lambaları temizlenir
B Dörtlü flaşörler yakılır
C Takip mesafesi 3 kat arttırılır
D Kısa huzmeli farlar yakılır
   
14 Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir?
 
A Gabari
B Yüklü ağırlık
C İstiap hakkı
D Taşıma sınırı
   
15 Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
 
A Ayak gazdan çekilir, lastik kızaklamasını yok etmek için debriyaja basılır ve direksiyon ani şekilde kırılır
B Daha iyi çekiş sağlamak için, aracın agresif şekilde tepki vermesine mahal vermeden yavaşça gaz verilir
C Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir
D Vites küçültülür
   
16 Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?
 
A Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
B Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
C Motorun soğutmasında aksaklık olur hararet artar
D Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur
   
17 Seyir halinde aracın arka lastiği patlarsa ne olur?
 
A Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır
B Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
C Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
D Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar
   
18 Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 
A Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
B Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey
   
19 Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir
B Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir
C Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.
D Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.
   
20 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?
 
A Hibrid sistemler
B Manuel kontrollü sistemler
C Sonar kontrollu sistemler
D Navigation tabanlı sistemler
   
21 Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?
 
A Radyo tabanlı bilgi sistemleri
B Yörünge uydu servisleri
C Karayolu haritası
D Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları
   
22 İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?
 
A Kurtarma-koruma-bildirme
B Koruma-kurtarma-bildirme
C Koruma-bildirme-kurtarma
D Bildirme-koruma-kurtarma
   
23 Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Solunumu değerlendirmek.
B Dolaşımı değerlendirmek.
C Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek.
D Bilinç durumunu değerlendirmek.
   
24 Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
 
A Koma pozisyonu
B Rentek manevrası
C Heimlich manevrası
D Şok pozisyonu
   
25 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılan hallerdendir?
 
A Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
C Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
D Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
   
26 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
 
A Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B Takip mesafesine uymamak
C Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D Kurallara uygun olarak parketmiş araçlara çarpmak
   
27 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?
 
A Trafikten men
B Hafif hapis cezası
C Para cezası ve 10 ceza puanı
D Para cezası
   
28 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız tespiti yapan cihazların yerini belirleyici cihaz kullanan sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Para cezası
B Trafikten men
C Para cezası ve hapis cezası
D Cezası yoktur
   
29 Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara yol verir
B Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca yol verir
C Lastik tekerlekli traktörler, diğer motorlu araçlara yol verir
D Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca yol verir
   
30 Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Azami Genişlik Azami yükseklik
 
A 2.00 metre 4.00 metre
B 2.55 metre 4.00 metre
C 2.75 metre 4.25 metre
D 2.55 metre 4.50 metre
   
31 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
B Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
C Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
D Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
   
32 Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
33 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
C Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
D Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
   
34 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Verilecek ceza yarı oranda arttırılır,
B Verilecek ceza iki kat arttırılır,
C Verilecek ceza üç kat arttırılır,
D Verilecek ceza dört kat arttırılır,
   
35 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ederse verilecek ceza bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Cezası yarı oranında indirilir
B Cezalandırılmaz
C Cezası 1/3 oranında indirilir
D Cezası 2/3 oranında indirilir
   
36 Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Depo
B Serbest Bölge
C Antrepo
D Dağıtım Merkezi
   
37 Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (Uygunluk Belgesi) kaç yıl süreyle geçerlidir?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
38 TIR Karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?
 
A 15
B 45
C 60
D 90
   
39 Aşağıdakilerden hangisi muhtelif tehlikeli madde ve nesnelerin sınıf numarasıdır ?
 
A Sınıf 4.2
B Sınıf 8
C Sınıf 9
D Sınıf 7
   
40 Bir taşıma evrakında tam yük ifadesi var ise, ADR ye göre bu ifadenin anlamı nedir?
 
A Yükün istiap haddine uygun olarak yüklendiğini ifade eder.
B Yüklerin sadece bir nokta da yüklenip, bir noktada da boşaltılacağını ifade eder.
C Aracın yük bölümünün tam olarak doldurulduğunu ifade eder.
D Taşınan yüklerin muafiyet sınırları üzerinde olduğunu ifade eder.
   
41 Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Artvin/Sarp sınır kapısı - Gürcistan
B Edirne/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı - Suriye
D Edirne/Hamzabeyli sınır kapısı – Bulgaristan
   
42 TIR mevzuatına göre, Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında güzergâh kat etme süresi azami kaç saattir?
 
A 72 saat
B 120 saat
C 144 saat
D 168 saat
   
43 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Taşıtın yaşı, imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
B Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
C Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz.
D Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır.
   
44 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
 
A İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.
B Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
C Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
D Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
   
45 İstiap haddi kaç tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez?
 
A 10
B 15
C 20
D 30
   
46 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L2 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?
 
A Özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B Özmal taşıt sayısı kadar
C Özmal taşıt sayısının 2 katı
D Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar
   
47 Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
48 Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?
 
A Kasko sigortasından
B Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
C Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
D Garanti fonundan
   
49 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
 
A Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
   
50 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz?
 
A C1
B C2
C M1
D M2

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI