SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

09 HAZİRAN 2013 - SRC2 ÇIKMIŞ SORULAR src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
09 HAZİRAN 2013 - SRC2 ÇIKMIŞ SORULAR
   
1 Su birikintilerinde lastiklerin yerle teması kaybetmeleri halinde aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
 
A Gazı kesmeli, direksiyonu sola çevirmelidir
B Gazı kesmeden direksiyonu sağa çevirmelidir
C Gazı kesmeli, direksiyonu düz tutmalıdır
D Gaza basarak direksiyonu düz tutmalıdır
   
2 Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
 
A Eksantrik dişlisine
B Mahruti dişlisine
C Volan dişlisine
D Krank dişlisine
   
3 Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
 
A Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
B Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
C Marş kablosunu
D Şarj kablosunu
   
4 AETR’ye göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
 
A 8
B 9
C 10
D 12
   
5 AETR’ye göre; aracın en az iki Şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir Şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 
A 7
B 8
C 10
D 12
   
6 AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?
 
A 10
B 15
C 20
D 30
   
7 AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?
 
A 45 saat
B 50 saat
C 54 saat
D 56 saat
   
8 Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?
 
A Olası seçenekleri belirleme
B Düşünmeden hareket etme
C Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D Sonuçların istenirliğini belirleme
   
9 Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerin sonuçlarından biridir?
 
A Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek
B Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak
C Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek
D Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek
   
10 Seyir halindeyken aracın arka lastiği patlarsa ne olur?
 
A Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır
B Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
C Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
D Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar
   
11 Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
 
A Aracın hızı
B Yol yüzeyinin durumu
C Abs
D Yolun eğimi
   
12 Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
 
A Ayak gazdan çekilir, lastik kızaklamasını yok etmek için debriyaja basılır ve direksiyon ani şekilde kırılır
B Daha iyi çekiş sağlamak için, aracın agresif şekilde tepki vermesine mahal vermeden yavaşça gaz verilir
C Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir
D Vites küçültülür
   
13 Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A İnen araç sürücüsü çıkan aracı ikaz eder ve kendisi geçer
B Çıkan araç sürücüsü inen araca yol verir
C İnen araç sürücüsü çıkan araç sürücüsüne yol verir
D Çıkan araç sürücüsü sağa yanaşır,gerekirse durmak sureti ile yol verir
   
14 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
B Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
   
15 Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır?
 
A 2 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar
B 3 saniye kat edilecek yol mesafesi kadar
C 4 saniye kat edilecek yol mesafesi kadar
D 5 saniye kat edilecek yol mesafesi kadar
   
16 Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
 
A Araç kullanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
B Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
C İlerideki viraja bakarken görülebilen en son nokta
D Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
   
17 Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 
A Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
B Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey
   
18 Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Önce enlemi sonra boylamı okunur
B Önce yüksekliği sonra boylamı okunur.
C Önce derinliği sonra yüksekliği okunur.
D Önce boylamı sonra enlemi okunur.
   
19 Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi, izlenemez?
 
A Araçtaki yükün ağırlığı
B Aracın nerede olduğu
C Aracın takribi hızı
D Durma- dinlenme süreleri
   
20 I - Araçla ilgili bilgilere erişim. II - Sürücü denetiminin sağlanması. III - Personelin eğitilmesi. IV - internetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil izleme Sisteminin” faydalarındandır?
 
A I-II-III
B I-II-IV
C I-III-IV
D I-II-III-IV
   
21 İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?
 
A Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler
B Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar
C Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar
D Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler
   
22 Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır.
B Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
C Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
D Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
   
23 Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
 
A Koma pozisyonu
B Rentek manevrası
C Heimlich manevrası
D Şok pozisyonu
   
24 Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 
A Kaburga kırığı olan
B Birinci derecede yanığı olan
C Solunum zorluğu çeken
D Kol kırığı olan
   
25 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında asli kusur sayılan hallerdendir?
 
A Öndeki aracı geçmek
B Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
C Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek
D Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
   
26 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
 
A Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak
B Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
C Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
D Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
   
27 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıt sahiplerinin ikametgah değişikliklerinin tescil kuruluşuna en geç kaç gün içerisinde bildirilmesi zorunludur?
 
A 15
B 30
C 45
D 60
   
28 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %30’dan fazla aşan sürücülere verilen ceza hangisidir
 
A Trafikten men
B Hafif hapis cezası
C Para cezası ve 15 ceza puanı
D Para cezası
   
29 Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara yol verir
B Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca yol verir
C Lastik tekerlekli traktörler, diğer motorlu araçlara yol verir
D Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca yol verir
   
30 Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 
A Yerleşim birimi içinde 30 m.- yerleşim birimi dışında 150 m.
B Yerleşim birimi içinde 30 m.- yerleşim birimi dışında 200 m.
C Yerleşim birimi içinde 60 m.-yerleşim birimi dışında 250 m.
D Yerleşim birimi içinde 70 m.- yerleşim birimi dışında 300 m.
   
31 Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir?
 
A Gabari
B Yüklü ağırlık
C İstiap hakkı
D Taşıma sınırı
   
32 I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek. II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek. III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek . IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek. Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?
 
A I-II-III-IV
B II-III-I-IV
C II-I-III-IV
D I-IV-III-II
   
33 Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
 
A Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır
B Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve parketmek yasaktır.
C Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
D Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
   
34 Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?
 
A Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
   
35 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?
 
A Her 10 koltuk için en az 1 adet
B Her 14 koltuk için en az 1 adet
C Her 15 koltuk için en az 1 adet
D Her 18 koltuk için en az 1 adet
   
36 Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Karayolu Taşma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A 10 dakika öncesi veya sonrasına
B 15 dakika öncesi veya sonrasına
C 20 dakika öncesine
D 30 dakika öncesi veya sonrasına
   
37 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler.
B 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 50 indirimli düzenlenir.
C 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli düzenlenir.
D 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.
   
38 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabilir?
 
A D1
B D2
C D3
D B1
   
39 Karayolu Taşıma Kanununa göre birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkıŞ yerinden aynı varış yerine kadar, önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?
 
A Taşıma seferi
B Düzenli sefer
C Arızi sefer
D Mekik sefer
   
40 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?
 
A 75
B 90
C 100
D 150
   
41 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur
B Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
   
42 A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?
 
A 5
B 7
C 8
D 10
   
43 Aşağıdakilerden hangisi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin kapsamı dışındadır?
 
A Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar
C Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar
D Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri
   
44 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?
 
A Özmal taşıt sayısına göre
B Özmal koltuk kapasitesine göre
C Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
   
45 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A A1-D1
B D3-D4
C D1-D4
D D2-D4
   
46 Turizm taşımacılığında Paket Tur un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
A Türkiye nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.
B Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
C Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
D Hepsi
   
47 Seyahat Acenteleri Mevzuatına göre seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?
 
A A Grubu, B Grubu, C Grubu
B 1. Grup , 2. Grup, 3. Grup
C Büyük acenteler, küçük acenteler
D Yurtiçi tur düzenleyenler, yurtdışı tur düzenleyenler
   
48 Karayolu Taşıma Kanununa göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 
A 5
B 7
C 8
D 15
   
49 Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?
 
A 10
B 12
C 15
D 30
   
50 Karayolu Taşıma Kanununa göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zaman aşımına uğrar?
 
A 1
B 2
C 3
D 4

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI