SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

10 Mart 2013 Src1 src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
10 Mart 2013 Src1
   
1 Lastiğin yanağında yazan P215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki 215 neyi ifade eder?
 
A Lastiğin tipini
B Lastiğin genişliğini
C Kesit genişlik oranını
D Lastiğin yapısını
   
2 Aşağıdakilerden hangileri marş sisteminin önemli parçalarından birisidir?
 
A Alternatör
B Volan dişlisi
C Konjektör (regülatör)
D Vantilatör kayışı
   
3 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
4 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılırsa günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek en fazla kaç saate çıkartılır?
 
A 10
B 11
C 12
D 14
   
5 AETR Sözleşmesine göre, dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde geçirilecekse kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 
A 24
B 30
C 36
D 48
   
6 AETR Sözleşmesine göre, her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?
 
A 7
B 8
C 10
D 11
   
7 Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?
 
A Motivasyon
B Rotasyon
C Stres
D Depresyon
   
8 Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?
 
A İhlal
B Hata
C Risk
D Kaza
   
9 Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?
 
A Kaderci
B Kendine güvenen
C Kuralcı
D Ben-başkası ayrımı yapan bencil insanlar
   
10 Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?
 
A Geçmişten ders almak
B Dinleyebilme yeteneği
C Hızlı yargılarda bulunmak
D Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
   
11 Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?
 
A Dar ve havası inik lastikler
B Geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler
C Geniş ve havası inik lastikler
D Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler
   
12 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır
 
A Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
   
13 Aracın hangi parçalarındaki olası arızalar aracın yol tutma karakterini değiştirir?
 
A Şasi
B Karoser
C Amortisör
D Şanzıman
   
14 Aracın ön lastiği patlarsa ne olur?
 
A Araç patlayan lastik yönüne doğru hareket eder
B Aracınızın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
C Aracınızın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
D Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru hareket eder
   
15 Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?
 
A Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.
B Yük hızı araç hızından fazladır.
C Araç hızı ile yük hızı arasında bir ilişki yoktur.
D Araç hızı yük hızından fazladır.
   
16 Yan rüzgârlar nerelerde etkili değildirler?
 
A Tünel çıkışlarında,
B Yamaçlarda,
C Köprü üstlerinde,
D Yüksek araçların sollanması ve sonrasında.
   
17 Haritanın üst kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
 
A Güney
B Doğu
C Kuzey
D Batı
   
18 Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritaya örnektir?
 
A Dünya haritası
B Avrupa haritası
C Türkiye haritası
D Ankara haritası
   
19 Hangi araç takip sisteminde bilgiler araçtaki cihaza kayıt yapılır, araç merkeze gelince bilgiler alınır ve daha sonra harita üzerinde gidilen yerler görülür?
 
A Hibrit sistem
B Kara kutu sistemler
C Uydu tabanlı sistemler
D Gsm tabanlı sistemler
   
20 Araç takip sistemleri aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?
 
A Servis araçları ile hizmet veren firmalar
B Uzaktan telemetre okuma ve kontrol
C Posta hizmetleri
D Erken uyarı firmaları
   
21 İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
 
A Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır.
B Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.
C Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
   
22 Kalp masajını suni solunumla birlikte tek kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır
B 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır
C 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır
D 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır
   
23 Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.
C Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür
D Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir
   
24 Yüzü koyun yatamayacak şekilde travma geçirenlere hangi çeşit suni solunum uygulaması tercih edilir?
 
A Ağızdan ağza solunum
B Ağızdan buruna suni solunum
C Holger-nielsen (sırttan bastırma) metodu
D Silvester metodu
   
25 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
 
A Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B Taşıt giremez işareti bulunan yola girmek
C Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
D Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
   
26 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
 
A Şerit değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
C Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
   
27 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?
 
A Tepe üstüne yaklaşan yollara
B Görüş açısı açık olan yollara
C Köprü ve tünele yaklaşan yollara
D Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara
   
28 Aşağıdakilerden hangisinin kazaları önlemede etkisi yoktur?
 
A Park edilen aracın tekerleklerine takoz koymak
B Araçta hava yastığı bulundurmak
C Karlı ve buzlu havalarda tekerleklere zincir takmak
D Sisli havalarda takip mesafesini arttırmak
   
29 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre fasılalı (aralıklı) yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir?
 
A Dur, yolu kontrol et sonra geç
B Yavaşla, dikkatlice geç
C Durakla, yolda çalışma var
D Yavaşla, yol trafiğe kapalıdır
   
30 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafikte suç unsuru olarak değerlendirilir?
 
A Yaya kaldırımlarına park ederek yayaların geçişini zorlaştırmak.
B Dönüşlerde ilk geçiş hakkını yayalara vermek.
C Tali yollardan çıkış yaparken ilk geçiş hakkını anayolda seyreden araçlara vermek.
D Dönel kavşaklarda ilk geçiş hakkını döner kavşak içersindeki araç sürücülerine vermek.
   
31 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
 
A Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.
B Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır.
C Sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır.
D Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
   
32 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?
 
A 10
B 5
C 3
D 2
   
33 Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
 
A Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları
B Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
D Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları
   
34 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
 
A Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri,
B Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
D Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
   
35 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
 
A 10
B 12
C 15
D 20
   
36 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan B1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?
 
A 3
B 5
C 6
D 8
   
37 "Yetki belgesi sahipleri her seferde ....... yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla ....... personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler." ifadesindeki boşluklar Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
 
A 1 - 1
B 1 - 2
C 2 - 2
D 2 - 1
   
38 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölmeleri dışında eşya taşınmaz.
B Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj taşınamaz.
C Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
D Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
   
39 Karayolu Taşıma Kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Tarifeli
B Arızi
C Mekik
D Servis
   
40 Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?
 
A Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca zarar vermek
B Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak maddi zarara yol açmak
C Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
D Aracın işletilmesi sırasında kaza sonucu aracın içindeki yolcuların yaralanmasına sebep olmak
   
41 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
42 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?
 
A 10
B 15
C 20
D Yaş şartı aranmaz
   
43 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?
 
A 5 dakika
B 10 dakika
C 15 dakika
D 20 dakika
   
44 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler.
B 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.
C 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.
D 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir
   
45 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?
 
A Taşıma hattı
B Güzergah
C İstiap haddi
D Düzenli sefer
   
46 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?
 
A 5
B 8
C 12
D Yaş şartı aranmaz
   
47 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?
 
A Transfer araçlarının noter tarafından onaylanmış satış sözleşmesi,
B Transferi gerçekleştirilen kişilere ait seyahat acenteleri tarafından onaylanmış yolcu biletleri,
C TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi,
D Transferi gerçekleştirilen kişilere ait TÜRSAB tarafından verilen yolcu kimlik kartı.
   
48 Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşya ile ilgili nasıl işlem yapılır?
 
A Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir,
B Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir,
C Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince dört kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir,
D Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince beş kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir
   
49 Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur
 
A Artvin/Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
B Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C Gaziantep/Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D Kırklareli/ İpsala sınır kapısı-Yunanistan
   
50 Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?
 
A Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
B Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
C Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
D Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI