SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

10 Mart 2013 Src3 Sınavı src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
10 Mart 2013 Src3 Sınavı
   
1 Lastiğin yanağında yazan P215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki 215 neyi ifade eder?
 
A Lastiğin tipini
B Lastiğin genişliğini
C Kesit genişlik oranını
D Lastiğin yapısını
   
2 Aşağıdakilerden hangileri marş sisteminin önemli parçalarından birisidir?
 
A Alternatör
B Volan dişlisi
C Konjektör (regülatör)
D Vantilatör kayışı
   
3 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
4 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılırsa günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek en fazla kaç saate çıkartılır?
 
A 10
B 11
C 12
D 14
   
5 AETR Sözleşmesine göre, dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde geçirilecekse kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 
A 24 Saat
B 30 Saat
C 36 Saat
D 48 Saat
   
6 AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşmayan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde çalışan sürücülerin yaşları en az kaç olmalıdır?
 
A 18
B 19
C 20
D 21
   
7 Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?
 
A Motivasyon
B Rotasyon
C Stres
D Depresyon
   
8 Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?
 
A İhlal
B Hata
C Risk
D Kaza
   
9 Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?
 
A Kaderci
B Kendine güvenen
C Kuralcı
D Ben-başkası ayrımı yapan bencil insanlar
   
10 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
 
A Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
   
11 Aracın hangi parçalarındaki olası arızalar aracın yol tutma karakterini değiştirir
 
A Şasi
B Karoser
C Amortisör
D Şanzıman
   
12 Aracın ön lastiği patlarsa ne olur?
 
A Sürtünme yüzeyi azaldığı için direksiyon hafifler
B Aracınızın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
C Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar
D Sürtünme yüzeyi arttığı için direksiyon ağırlaşır
   
13 Haritanın sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
 
A Güney
B Doğu
C Kuzey
D Batı
   
14 Fiziki haritalarda yeryüzü şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir.” Buna göre yeşil renk hangi yükselti basamaklarını gösterir?
 
A 0-500 m arası yükseltileri
B 500-1000 m arası yükseltileri
C 1000-1500 m arası yükseltileri
D 2000 m ve üzeri yükseltileri
   
15 Hangi araç takip sisteminde bilgiler araçtaki cihaza kayıt yapılır, araç merkeze gelince bilgiler alınır ve daha sonra harita üzerinde gidilen yerler görülür
 
A Hibrit sistem
B Kara kutu sistemleri
C Uydu tabanlı sistemler
D Gsm tabanlı sistemler
   
16 Araç takip sistemleri aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?
 
A Servis araçları ile hizmet veren firmalar
B Uzaktan telemetre okuma ve kontrol
C Posta hizmetleri
D Erken uyarı firmaları
   
17 İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
 
A Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır.
B Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.
C Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
   
18 Kalp masajını suni solunumla birlikte tek kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır,
B 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır,
C 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır,
D 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır.
   
19 Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.
C Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür
D Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.
   
20 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
 
A Öndeki aracın geçilmesi
B İki yönlü yola ters yönden girmek
C Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek
D Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
   
21 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
 
A Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak
B Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek.
C Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
D Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
   
22 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şerit değiştirme hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Sizi geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması gerekir
B Geçmek istediğiniz aracın başka bir aracı geçmek için işaret vermemiş olması gerekir
C Geçmek amacı ile gireceğiniz şeritten gelen araçların güvenle geçişlerini beklemek gerekir
D Karşıdan gelen araç yoksa geçmek serbesttir
   
23 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre fasılalı (aralıklı) yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir?
 
A Dur, yolu kontrol et sonra geç
B Yavaşla, dikkatlice geç
C Durakla, yolda çalışma var
D Yavaşla, yol trafiğe kapalıdır
   
24 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
 
A Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.
B Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır.
C Sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır.
D Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
   
25 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
C Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
D Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
   
26 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aĢmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?
 
A 10
B 5
C 3
D 2
   
27 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise; geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
 
A Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
B Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
C Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
   
28 CMR’ye göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan biri değildir?
 
A Malların kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi
B Eğer kararlaştırılan bir süre yok ise, kullanılan sürenin, müsaade edilebilecek süreyi aşması
C Nakliyecinin geçiş belgesi edinememesinden dolayı teslimatın gecikmesi
D Ticari faturanın eksikliğinden dolayı aracın çıkış veya varış gümrüğünde beklemesi
   
29 Sevk Mektubunun 2 nci nüshası kime teslim edilir?
 
A Göndericiye
B Alıcıya
C Taşıyıcıya
D Sigortacıya
   
30 CMR ye göre aşağıdakilerden hangisi ihracatçının sorumluluklarından birisi değildir?
 
A Gümrük belgelerini tam ve eksiksiz olarak taşımacıya teslim edilmesi
B Uygun ambalajlama yapılması
C Bilgilerin taşımacıya eksiksiz verilmesi
D Malların araçlara uygun bir biçimde istiflenmesi
   
31 Sigorta sözleşmesindeki taraflardan her birinin diğerine, sözleşmeyi kabul edip etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri, talep edilmemiş olsalar bile, vermesini gerektiren sürece ne ad verilir?
 
A Azami İyi Niyet Prensibi
B Sigorta Edilebilir Menfaat Prensibi
C Taşıyıcının Malı Teslim Alma Kuralı
D Tazminat Prensibi
   
32 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?
 
A İstiap haddi
B Taşıma hattı
C Gabari
D Taşıma kapasitesi
   
33 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yurtiçinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir?
 
A C2
B M2
C N2
D K2
   
34 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
B Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
C İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez
D Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.
   
35 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
 
A 10
B 12
C 14
D 20
   
36 38. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?
 
A Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
C Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
D Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
   
37 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 
A 2
B 3
C 5
D 7
   
38 Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Türkgözü sınır kapısı - Artvin - Gürcistan
B Habur sınır kapısı - Şırnak -İran
C İpsala sınır kapısı - Kırklareli - Yunanistan
D Öncüpınar sınır kapısı - Kilis - Suriye
   
39 Karayolu Taşıma Mevzuatına göre geçiş belgesinin kaybedilmesi halinde verilecek taahhüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez
B Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının ikiyi bulması durumunda verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi yapılmaz.
C Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı azami yirmi olmalıdır.
D Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur.
   
40 Tehlikeli madde taşınan bir kamyon veya çekici boşaltılıp temizlendiğinde karayolları üzerinde kaç km. hızla hareket edebilir ? Yerleşim yeri Çift yönlü Bölünmüş Otoyollarda içinde yollarda yollarda
 
A 50 80 85 95
B 30 40 50 60
C 50 80 85 90
D 30 50 50 60
   
41 Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır ?
 
A Sınıf 4.1
B Sınıf 3
C Sınıf 2.1
D Sınıf 6.1
   
42 Bir TIR karnesinde en fazla kaç gümrük yazılabilir?
 
A 5
B 7
C 2
D 4
   
43 TIR Karne giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?
 
A Bir TIR işleminin sona ermesi
B Bir TIR işleminin başlaması
C Bir TIR işleminin ibrası
D Bir TIR işleminin onaylanması
   
44 Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kırmızı hat
B Sarı hat
C Mavi hat
D Yeşil hat
   
45 Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçlara verilen sürelerin 38 saat aşılması halinde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Usulsüzlük Cezası 2 kat olarak uygulanır
B Usulsüzlük Cezası 4 kat olarak uygulanır
C Usulsüzlük Cezası 6 kat olarak uygulanır
D Usulsüzlük Cezası 8 kat olarak uygulanır
   
46 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek cezaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Verilecek ceza yarı oranında arttırılır
B Verilecek ceza iki kat oranında arttırılır
C Verilecek cezada değişiklik yapılmaz
D Verilecek ceza 1/3 oranında artırılır
   
47 Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (Uygunluk Belgesi) aşağıdaki taşıtlardan hangileri için aranmaz
 
A Kamyonlar
B Özel amaç için kullanılan taşıtlar (tanker, vs)
C Ağır ve havaleli eşya taşıyan karayolu araçları
D Brandalı taşıtlar
   
48 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer faillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Cezası yarı oranında indirilir
B Cezalandırılmaz
C Cezası tecil edilir
D Cezası 1/3 oranında indirilir
   
49 Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilemenin yollarından biri değildir?
 
A Geçmişten ders almak
B Dinleyebilme yeteneği
C Hızlı yargılarda bulunmak
D Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlayamaya çalışmak
   
50 Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?
 
A Dar ve havası inik lastikler
B Geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler
C Geniş ve havası inik lastikler
D Dar ve havası doğru şişirilmiş lstikler

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI