SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

08 ARALIK 2012 SRC1 SINAVI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
08 ARALIK 2012 SRC1 SINAVI
   
1 Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?
 
A Hıza göre mümkün olan en büyük viteste gitmek
B Gereksiz hız ve fren yapmamak
C Bir dakikadan fazla bekleyişlerde motoru stop etmek
D Motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak
   
2 Alternatörün görevi asağıdakilerden hangisidir?
 
A Mekanik enerjiyi, ısı enerjisine çevirmek
B Isı enerjisini, elektrik enerjisine çevirmek
C Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine çevirmek
D Isı enerjisini, mekanik enerjisine çevirmek
   
3 Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?
 
A Hiçbir değişiklik olmaz
B Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
C Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
D Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
   
4 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir?
 
A 1
B 2
C 3
D Çıkarılmaz
   
5 ”Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ……… süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ………. hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.”Yukarıdaki boşluğu doldurunuz ?
 
A 7 gün – 2 günlük
B 10 gün – 2 günlük
C 12 gün – 1 günlük
D 12 gün – 2 günlük
   
6 Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?
 
A 9 saat, 5 saat, 30 dakika
B 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
C 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika
D 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika
   
7 Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Gözlem
B Mülakat
C Anket
D Test
   
8 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Kendini küçük hissedenler yaşam sorunlarıyla daha iyi baş edebilir.
B Başka insanların kişi üzerindeki baskısı ve kişinin bunun etkisinde yaşaması başarısız bir yaşamı getirir.
C Diğer insanların kişi üzerindeki baskısı kişiyi mutlu eder.
D İnsan deprem, enflasyon gibi kendi kontrolünde olmayan unsurları kontrol etmeye çalışarak daha mutlu olur.
   
9 Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A Yargılama yerine tanımlama
B Denetleme yerine işbirliği
C İçtenlik yerine art niyet
D Umursamazlık yerine değer verme
   
10 El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne isim verilir?
 
A Beceri testleri
B Psikoteknik testleri
C Reaksiyon ölçüm testleri
D Uyum testleri
   
11 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir.
B Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergâhlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır.
C Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergâh üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur.
D Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamazlar.
   
12 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?
 
A A1
B D1
C B1
D B2
   
13 ”B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………… ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.”Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?
 
A Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
C Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
   
14 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır.
B Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir.
C Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
D Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
   
15 Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir?
 
A Hız
B Sürücünün ruhsal ve fiziki durumu
C Yolun durumu
D Sürücünün konsantrasyonudur
   
16 Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?
 
A 30
B 45
C 60
D 90
   
17 Virajlara girildiğinde hangi yöndeki tekerleklerin ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?
 
A Ön tekerleklerin,
B Dönülen yerdeki tekerleklerin,
C Arka tekerleklerin,
D Dönülmeyen yöndeki tekerleklerin.
   
18 Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik bir hızla çekilebilir?
 
A 30
B 25
C 20
D 15
   
19 Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?
 
A Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve diğer ışıklarla birlikte
B Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri uzağı gösteren ışıklarla birlikte
C Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve acil uyarı ışıklarıyla birlikte
D Yerleşim birimleri içinde ve park ışıklarıyla birlikte
   
20 ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 
A Fren mesafesini kısaltır
B Fren mesafesini uzatır
C Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar
D ABS ile frenleme, fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır
   
21 Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Cilvegözü-Hatay-Suriye
B Gürbulak-Ağrı-İran
C Hamzabeyli-Kırklareli-Yunanistan
D Türkgözü-Ardahan-Gürcistan
   
22 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
 
A Taşıtın kasko değeri
B Taşıtın kasko değerinin yarısı
C Gümrüklenmiş değeri
D FOB değeri
   
23 Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?
 
A Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C Başka birinden destek alma
D Belgede sahtecilik yapma
   
24 Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?
 
A 1/500
B 1/1000
C 1/5000
D 1/10000
   
25 Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Önce enlemi sonra boylamı okunur.
B Önce yüksekliği sonra boylamı okunur.
C Önce derinliği sonra yüksekliği okunur.
D Önce boylamı sonra enlemi okunur.
   
26 Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir?
 
A Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE)
B Depo Bilgi Sistemleri
C Araç Takip Bilgi Sistemleri
D Barkod Uygulamaları
   
27 Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Sürücü son otuz günlük takograf kayıtlarını aracında muhafaza etmek zorundadır.
B İşletenler veya firma yetkilileri 5 yıllık takograf kayıtlarını muhafaza etmek zorundadırlar.
C Sürücü 1 aylık süresi dolan kayıtları işletene veya firma yetkilisine teslim etmek zorundadır.
D İşleten veya firma yetkilisi 30 günlük yasal süresini dolduran takograf kayıtlarını imha ettiğinde bunu bir tutanak ile kayıt altına almak zorundadır.
   
28 I- Göz bebeklerinde büyüme II- Göz bebeklerinde küçülme III- Nabız alınamaması IV- Solunum sayısında artış V- Vücut sıcaklığında yükselme Yukarıdakilerden hangileri kalp durmasının belirtilerindendir?
 
A I – IV
B I – III
C III – IV
D IV – V
   
29 Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
 
A Dik oturur pozisyon vermek
B Sert bir zemine sırt üstü yatırmak
C Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
D Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak
   
30 Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?
 
A Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
B Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
C Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D Burkulan bölgeye buz torbası konulması
   
31 Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep hangisidir?
 
A Bilincinin kaybolması sonucu çenesinin kasılması
B Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması
C Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması
D Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması
   
32 Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?
 
A Reflekslerin kaybolması
B Kazazedenin bilincini yitirmesi
C Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
D Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması
   
33 Turizm taşımacılığında “Paket Tur”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
A Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.
B Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
C Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
D Hepsi
   
34 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acentelerinin gruplandırılmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A 1. Sınıf. 2. Sınıf , 3. Sınıf
B Yurt içi tur düzenleyenler, yurt dışı tur düzenleyenler
C A grubu , B grubu, C grubu
D 1. Grup. 2. Grup , 3. Grup
   
35 Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 
A 5
B 8
C 10
D 30
   
36 Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A D1
B D2
C D3
D B1
   
37 I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 37 – Yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?
 
A I ve II
B I ve III
C Yanlızca III
D II ve III
   
38 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A Ünvan ve/veya kısa ünvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
B Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, taşıma esasında taşıtın çalışma düzenini olumsuz bir şekilde etkilemeyecek, çalışır vaziyette haberleşme cihazı bulundurulması zorunludur.
C Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her on koltuk için en az bir adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
D Yetki belgesi sahipleri altışar aylık süreyle yılda bir kez sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı 100 ve üzerinde olan sürücülerin eğitilmesi hususunda ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
   
39 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 1 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
C Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar.
   
40 Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?
 
A 10
B 20
C 30
D Özel indirim uygulanamaz
   
41 Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
B İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
C İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
D İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir
   
42 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
 
A Motorlu taşıtlarla yapılan ticari amaçla yolcu ve eşya taşımaları.
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
D Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.
   
43 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
 
A Alkollü olarak araç kullanmak.
B Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak.
C Hız sınırlamalarına uymamak.
D Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak.
   
44 Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?
 
A Sağa dönüşler dar kavisle,sola dönüşler geniş kavisle yapılır
B Sağa dönüşler geniş kavisle,sola dönüşler dar kavisle yapılır
C Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
   
45 Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yer ve koşullar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne ad verilir?
 
A Erişme Kontrollü Karayolu
B Anayol
C Çift yönlü karayolu
D Tek yönlü karayolu
   
46 Sürücüler, iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerin hangisini yapmak zorundadır?
 
A Hızını azaltarak yoluna devam eder
B Selektör yaparak gelen aracı uyarır
C Karşıdan gelenin durmasını bekler
D Aracını sağ kenara yanaştırır, gerektiğinde sağa yanaşıp durur
   
47 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?
 
A Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi
B Doğrudan gözlem becerisi
C Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
D Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci
   
48 “Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ……….. metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ……. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?
 
A 50m/150m
B 30m/150m
C 80m/50m
D 50m/50m
   
49 Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı kaç kilometredir?
 
A 50
B 80
C 90
D 100
   
50 Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
 
A 10 metre - 50 metre
B 15 metre – 100 metre
C 20 metre - 100 metre
D 20 metre – 150 metre

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI