SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

08 ARALIK 2012 SRC2 SINAVI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
08 ARALIK 2012 SRC2 SINAVI
   
1 Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?
 
A Sırt
B Omuz
C Yanak
D Topuk
   
2 Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?
 
A Şarj dinamosu
B Konjektör / Regülatör
C Distribütör
D Ateşleme bobini
   
3 Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
 
A Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
B Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
C Marş kablosunu
D Şarj kablosunu
   
4 Silindir bloğunun görevi nedir?
 
A Motor yağını soğutur.
B Vites dişlisine yataklık yapar
C Motorda bulunan suyu soğutur.
D Krank mili ve pistonlara yataklık yapar.
   
5 AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üstlendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 
A 24 Saat
B 30 Saat
C 36 Saat
D 48 Saat
   
6 Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?
 
A Hiçbir değişiklik olmaz
B Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
C Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
D Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
   
7 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir?
 
A 1
B 2
C 3
D Çıkarılamaz
   
8 Birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saattir?
 
A 88
B 90
C 100
D 135
   
9 Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Gözlem
B Mülakat
C Anket
D Test
   
10 Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?
 
A Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri
B Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar
C Duygular ve düşünceler
D Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi
   
11 Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A Yargılama yerine tanımlama
B Denetleme yerine işbirliği
C İçtenlik yerine art niyet
D Umursamazlık yerine değer verme
   
12 Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 
A Aile faktörü kişiliği etkilemez.
B Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
C Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
D Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.
   
13 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır.
B Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir.
C Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
D Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
   
14 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?
 
A 8
B 12
C 19
D Yaş şartı aranmaz.
   
15 ”D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………… ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.”Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?
 
A Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
C Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
   
16 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?
 
A Her 10 koltuk için en az 1 adet
B Her 14 koltuk için en az 1 adet
C Her 15 koltuk için en az 1 adet
D Her 18 koltuk için en az 1 adet
   
17 Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?
 
A Lastik yan duvarları aşırı esner.
B Lastikler orta kısımlarından aşınır.
C Direksiyonda sarsıntı meydana gelir.
D Ön düzen ayarları bozulur.
   
18 Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?
 
A Çevreden bilgi toplama süresinde artış
B Seçici dikkatin azalması
C Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk
D Görüş mesafesinde daralma
   
19 Tünel görüşü nedir?
 
A Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün çevresindeki olayları algılayamama durumudur
B Sürücünün tünelden geçerken dikkatinin dağılmasıdır.
C Sürücünün taşıt içerisinden uzak mesafeleri görebilmesidir.
D Alkollü sürücünün karayolunu görüşü şeklidir.
   
20 İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
 
A Hızını azaltarak yoluna devam etmek
B Selektör yaparak gelen aracı uyarmak
C Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek
D Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak
   
21 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
B Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
   
22 Yola çıkmadan önce aracın lastiklerine ilişkin kontrolde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 
A Akslar üzerindeki lastiklerin aynı desende olması
B Lastiklerin kontrolü soğukken yapılmalı
C Diş derinliği 1,6 mm. altındaki lastiklerin kesinlikle değiştirilmesi
D Temas noktaları için lastik hava basıncını normalin yarısına düşürmeliyiz.
   
23 Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?
 
A Küçültme oranı azdır
B Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır
C Bozulma oranı azdır.
D Şekillerin ayrıntısı azdır
   
24 Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 
A Su ile ilgili tüm detayları.
B Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
C Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
D Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
   
25 Uydudan yapılan araç takip sistemi ile aşağıdaki verilerden hangisi izlenemez?
 
A Aracın nerede olduğu
B Aracın yük ağırlığı
C Aracın durma noktası
D Sürücünün dinlenme süresi
   
26 Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?
 
A Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde
B Navigasyon amaçlı dijital haritaların oluşturulmasında
C Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
D Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde
   
27 Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?
 
A Sırtüstü yatar
B Sırtüstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C Yüzükoyun yan yatar
D Sırtüstü düz, ayakları desteklenmiş pozisyon
   
28 Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Göbek bölgesi
B Kasık iç kısmı
C Bacak dış kısmı
D Dizin ön üst kısmı
   
29 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?
 
A Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik
B Solunumun olmaması
C Solunum güçlüğü
D Uyuklama, huzursuzluk
   
30 Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir
B Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
   
31 Aşağıdakilerden hangisi transfer araçlarında bulundurulması zorunlu belgelerden değildir?
 
A Transfer yapılan yolcu listesi
B TURSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi
C Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti
D Seyahat acentesi vergi levhası
   
32 Turizm taşımacılığında “Tur” un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
A Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.
B Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.
C Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtmayı kapsayan, ancak ulaştırmayı kapsamayan, tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.
D Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.
   
33 Tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle en az kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?
 
A 75
B 90
C 100
D 50
   
34 Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
B Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
C Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
   
35 Sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar?
 
A 1
B 2
C 3
D 5
   
36 ”Zorunlu Karayolu Taşımacılık Malî Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kazanın hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse …………………” Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A Sorumluluktan kurtulur.
B Sorumluluktan kurtulamaz.
C Tazminattan indirim yapılabilir.
D Tazminattan indirim yapılamaz.
   
37 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptıramazlar.
B Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılabilir
C Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.
D Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.
   
38 Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Düzenli
B Arızi
C Mekik
D Servis
   
39 Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?
 
A 10
B 20
C 30
D Özel indirim uygulanamaz
   
40 Tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?
 
A 10
B 20
C 30
D Özel indirim uygulanamaz
   
41 Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
B İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
C İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
D İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir
   
42 Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?
 
A Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B Taşıma acenteleri
C Taşıma işleri komisyoncuları
D Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar
   
43 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak
B Öndeki aracı yakından takip etmek
C Öndeki aracı geçmek.
D Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak.
   
44 ”Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az …………… net olarak görülebilecek şekilde …………. ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur.”Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A 100 metreden- 150×25 cm.
B 150 metreden – 150×25 cm
C 100 metreden – 150×50 cm.
D 150 metreden – 150×50 cm.
   
45 Aşağıdakilerden hangisinde araçların trafikten men edilmesi gerekir?
 
A Mali mesuliyet sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir
B Kasko sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
C Fenni muayenesi olmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
D Emniyet kemeri bağlamadan trafiğe çıkan sürücülerin kullandığı araçlar.
   
46 Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?
 
A Bağlantı yolu
B Servis yolu
C Tek yönlü karayolu
D Çift yönlü karayolu
   
47 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?
 
A Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi
B Doğrudan gözlem becerisi
C Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
D Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci
   
48 I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek. II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek. III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek . IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek. 48-Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?
 
A I-II-III-IV
B II-III-I-IV
C II-I-III-IV
D I-IV-III-II
   
49 Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A 50
B 80
C 90
D 100
   
50 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
B Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
C Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
D Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI