SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

08 ARALIK 2012 SRC3 TESTİ src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
08 ARALIK 2012 SRC3 TESTİ
   
1 Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir
B Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
C Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
D Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir
   
2 Silindir bloğunun görevi nedir?
 
A Motor yağını soğutur.
B Vites dişlisine yataklık yapar.
C Motorda bulunan suyu soğutur.
D Krank mili ve pistonlara yataklık yapar.
   
3 ”AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 
A 24 Saat
B 30 Saat
C 36 Saat
D 48 Saat
   
4 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir?
 
A 1
B 2
C 3
D Çıkarılamaz
   
5 Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?
 
A Hiçbir değişiklik olmaz
B Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
C Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
D Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
   
6 Birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saattir?
 
A 88
B 90
C 100
D 135
   
7 Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Gözlem
B Mülakat
C Anket
D Test
   
8 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Kendini küçük hissedenler yaşam sorunlarıyla daha iyi baş edebilir.
B Başka insanların kişi üzerindeki baskısı ve kişinin bunun etkisinde yaşaması başarısız bir yaşamı getirir.
C Diğer insanların kişi üzerindeki baskısı kişiyi mutlu eder.
D İnsan deprem, enflasyon gibi kendi kontrolünde olmayan unsurları kontrol etmeye çalışarak daha mutlu olur.
   
9 Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A Yargılama yerine tanımlama
B Denetleme yerine işbirliği
C İçtenlik yerine art niyet
D Umursamazlık yerine değer verme
   
10 El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne isim verilir?
 
A Beceri testleri
B Psikoteknik testleri
C Reaksiyon ölçüm testleri
D Uyum testleri
   
11 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
B Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
C Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
D Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
   
12 Tünel görüşü nedir?
 
A Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün çevresindeki olayları algılayamama durumudur.
B Sürücünün tünelden geçerken dikkatinin dağılmasıdır.
C Sürücünün taşıt içerisinden uzak mesafeleri görebilmesidir.
D Alkollü sürücünün karayolunu görüşü şeklidir.
   
13 Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?
 
A 30
B 45
C 60
D 90
   
14 Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?
 
A Fren mesafesi
B Duruş mesafesi
C Takip mesafesi
D İntikal mesafesi
   
15 Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?
 
A 20-50
B 25-75
C 25-100
D 50-100
   
16 Güzergah kat etme süresi kış döneminde en fazla kaç saattir?
 
A 144 saat
B 192 saat
C 154 saat
D 162 saat
   
17 Geçiş belgesi alabilmek için, aracın istiap haddinin en az kaç ton olması gerekmektedir?
 
A 5
B 9
C 10
D 15
   
18 Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Cilvegözü-Hatay-Suriye
B Gürbulak-Ağrı-İran
C Hamzabeyli-Kırklareli-Yunanistan
D Türkgözü-Ardahan-Gürcistan
   
19 Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Mavi hat
B Kırmızı hat
C Sarı hat
D Yeşil hat
   
20 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz?
 
A Yasak olmayan çıkış eşyasını özel olarak hazırlanmış gizli bölümünde saklayarak yurt dışına çıkarmaya çalışan kamyon.
B Gümrük işlemine tabi tutulmadan sahile çıkarılan eşyayı hacim bakımından içine tam sığacak şekilde taşıyan kamyon.
C İhracı lisansa bağlı olduğu halde lisans alınmayan bu eşyayı taşıyan taşıt aracı.
D Kanuna göre ithali yasak olan ancak hacmi çok küçük bulunan eşyayı taşıyan kamyon.
   
21 TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür?
 
A O yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak kabul edilir
B Geçersizdir
C İşleme alınmaz
D İptal edilir
   
22 Bir TIR karnesinde en fazla kaç gümrük yazılabilir?
 
A 2
B 4
C 5
D 7
   
23 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
 
A Taşıtın kasko değeri
B Taşıtın kasko değerinin yarısı
C Gümrüklenmiş değer
D FOB değeri
   
24 Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 
A Gösterilen gerçek alan azdı
B Ayrıntı azdır
C Küçültme oranı küçüktür
D Ölçek paydası büyüktür
   
25 Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 
A Su ile ilgili tüm detayları.
B Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
C Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
D Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
   
26 Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir?
 
A Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE)
B Depo Bilgi Sistemleri
C Araç Takip Bilgi Sistemleri
D Barkod Uygulamaları
   
27 Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?
 
A Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde
B Navigasyon amaçlı dijital haritaların oluşturulmasında
C Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
D Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde
   
28 Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?
 
A Reflekslerin kaybolması
B Kazazedenin bilincini yitirmesi
C Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
D Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması
   
29 Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
 
A Eklem çevresindeki şişmedir.
B Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
C Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
D Eklem kapsüllerinin zedelenmesi veya yırtılmasıdır.
   
30 I- Göz bebeklerinde büyüme II- Göz bebeklerinde küçülme III- Nabız alınamaması IV- Solunum sayısında artış V- Vücut sıcaklığında yükselme Yukarıdakilerden hangileri kalp durmasının belirtilerindendir?
 
A I – III
B I – II
C III – IV
D IV – V
   
31 ADR’ye göre, Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
 
A Çok tehlikeli
B Tehlikeli
C Az tehlikeli
D Tehlikesiz
   
32 Tehlikeli bir maddenin ikaz levhasının üzerindeki rakamın tekrarlanması neyi ifade etmektedir?
 
A Su ile temas etmemesi gerektiği
B İlave bir tehlikesi olmadığı
C Riskin az olduğu
D Tehlikenin arttığı
   
33 Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyat sigortasının teminat kapsamı dışında kalır?
 
A Yetersiz ve uygunsuz ambalaj
B Yangın, infilak
C Geminin batması
D Nakil aracının devrilmesi
   
34 Sigorta sözleşmelerinde sözleşmeye konu risk oluştuğunda meydana gelen hasarı onarmak üzere ödenen tazminat hangisidir?
 
A Maktu tazminat
B Hasar tazminatı
C Taşıma tazminatı
D Hiçbiri
   
35 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ücret karşılığı ticari taşımacılık yapabilir?
 
A C1
B K1
C K2
D D3
   
36 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
 
A Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
B Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur
C Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.
D Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
   
37 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
 
A Motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yapılan yolcu ve eşya taşımaları
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
D Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.
   
38 Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
B İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
C İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
D İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir
   
39 Uluslararası eşya taşımacılığında, Türkiye ile İtalya arasındaki ticari eşya taşıması ne tür bir taşımadır?
 
A İkili taşıma
B Transit taşıma
C Üçüncü ülke taşıması
D Dördüncü ülke taşıması
   
40 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K ve P türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 
A Özmal taşıt sayısı kadar
B Özmal araç sayısının yarısı kadar
C Özmal araç sayısının 2 katı kadar
D Kiralık araç çalıştıramazlar
   
41 M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 
A 2
B 3
C 5
D 7
   
42 Taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Taşıtın yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır
B Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
C Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz.
D Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır
   
43 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
 
A Alkollü olarak araç kullanmak.
B Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak.
C Hız sınırlamalarına uymamak.
D Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
   
44 Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?
 
A Sağa dönüşler dar kavisle,sola dönüşler geniş kavisle yapılır
B Sağa dönüşler geniş kavisle,sola dönüşler dar kavisle yapılır
C Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
   
45 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?
 
A İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
B Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
C Sadece idari para cezası uygulanır
D Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır.
   
46 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
B Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.
C Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör “giriş hızı”dır.
D Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.
   
47 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta
B Şeridi daralmış olan, diğerine
C Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine
D Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta
   
48 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?
 
A Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi
B Doğrudan gözlem becerisi
C Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
D Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci
   
49 ”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ……….. metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ……. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?
 
A 50m/150m
B 30m/150m
C 80m/50m
D 50m/50m
   
50 Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
 
A 10 metre - 50 metre
B 15 metre – 100 metre
C 20 metre - 100 metre
D 20 metre – 150 metre

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI