SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

08 ARALIK 2012 SRC4 SINAVI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
08 ARALIK 2012 SRC4 SINAVI
   
1 Aşağıdaki şıklardan hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?
 
A Hıza göre mümkün olan en büyük viteste gitmek
B Gereksiz hız ve fren yapmamak
C Bir dakikadan fazla bekleyişlerde motoru stop etmek
D Motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak
   
2 Alternatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir
 
A Mekanik enerjiyi, ısı enerjisine çevirmek
B Isı enerjisini, elektrik enerjisine çevirmek
C Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine çevirmek
D Isı enerjisini, mekanik enerjisine çevirmek
   
3 Lastiğin janta temas eden ve sıkıca bağlanmasını sağlayan bölgesine ne ad verilir?
 
A Sırt
B Omuz
C Yanak
D Topuk
   
4 Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir
B Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
C Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
D Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir
   
5 AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 
A 24 Saat
B 30 Saat
C 36 Saat
D 48 Saat
   
6 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir?
 
A 1
B 2
C 3
D Çıkarılamaz
   
7 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre, bir sürücünün haftalık dinlenme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 8 saat
B 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 10 saat
C 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
D 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
   
8 Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?
 
A 9 saat, 5 saat, 30 dakika
B 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
C 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika
D 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika
   
9 Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellilikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Gözlem
B Mülakat
C Anket
D Test
   
10 Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?
 
A Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri
B Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar
C Duygular ve düşünceler
D Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi
   
11 Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A Yargılama yerine tanımlama
B Denetleme yerine işbirliği
C İçtenlik yerine art niyet
D Umursamazlık yerine değer verme
   
12 Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 
A Aile faktörü kişiliği etkilemez.
B Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
C Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
D Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.
   
13 Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
 
A Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek
B Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
C Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
D Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
   
14 Tünel görüşü nedir?
 
A Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün çevresindeki olayları algılayamama durumudur.
B Sürücünün tünelden geçerken dikkatinin dağılmasıdır.
C Sürücünün taşıt içerisinden uzak mesafeleri görebilmesidir.
D Alkollü sürücünün karayolunu görüşü şeklidir.
   
15 İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
 
A Hızını azaltarak yoluna devam etmek
B Selektör yaparak gelen aracı uyarmak
C Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek
D Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak
   
16 Aşağıdakilerden hangisi İkinci Derece Güvenlik (Pasif Güvenlik) sağlayan tertibatlardandır?
 
A Lastikler
B Aynalar
C Hava yastığı
D Frenler
   
17 Aşırı yük altında çalışmış bir dizel motor için aşağıdakilerden hangisinin sürücü tarafından yapılması doğrudur?
 
A Aşırı yük altında çalışmış bir motor hemen stop edilmelidir.
B Molalardan sonra soğuk motora hemen yüklenmemeli ve tam gaz yapılmamalıdır
C Turbo şarjlı motorlarda yüksek devirde dönen turbo sisteminin zarar görmemesi için motor hemen stop edilmelidir
D Hiçbiri
   
18 Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?
 
A Kavşaklar
B Hemzemin geçitler
C Tepe üstleri
D Bölünmüş yollar
   
19 Ağrı -Doğu Beyazıt’ta bulunan sınır kapımız aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Gürbulak
B Habur
C Yayladağ
D Dilucu
   
20 Haritaların alt kenar çizgisi hangi anayönü gösterir?
 
A Doğu
B Batı
C Güney
D Kuzey
   
21 Haritalarda ölçülen bir uzunluk ile arazide ölçülen uzunluk arasındaki orana ne denir?
 
A Rakım
B Kroki
C Ölçek
D İrtifa
   
22 Uydudan yapılan araç takip sistemi ile aşağıdaki verilerden hangisi izlenemez?
 
A Aracın nerede olduğu
B Aracın yük ağırlığı
C Aracın durma noktası
D Sürücünün dinlenme süresi
   
23 Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Sürücü son otuz günlük takograf kayıtlarını aracında muhafaza etmek zorundadır
B İşletenler veya firma yetkilileri 5 yıllık takograf kayıtlarını muhafaza etmek zorundadırlar.
C Sürücü 1 aylık süresi dolan kayıtları işletene veya firma yetkilisine teslim etmek zorundadır.
D İşleten veya firma yetkilisi 30 günlük yasal süresini dolduran takograf kayıtlarını imha ettiğinde bunu bir tutanak ile kayıt altına almak zorundadır.
   
24 Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?
 
A Sırtüstü yatar
B Sırtüstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C Yüzükoyun yan yatar
D Sırtüstü düz, ayakları desteklenmiş pozisyon
   
25 Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?
 
A Kan dolaşımı
B Soluk alma
C Soluk verme
D Sindirim sistemi
   
26 Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Baş seviyesinin altında kalması sağlanır
B Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır
C Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
D Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır
   
27 -İlkyardım da aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
 
A Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır
B Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
C Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsa, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.
D Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır
   
28 Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinde sıkma/boğma uygulayarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Basınçlı kan durdurma
B Kanamada tespit uygulaması
C Atel uygulaması
D Turnike uygulaması
   
29 ADR’ye göre, Paketleme grubu I aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
 
A Çok tehlikeli
B Tehlikeli
C Az tehlikeli
D Tehlikesiz
   
30 ADR ye göre; tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır?
 
A 7
B 8
C 9
D 10
   
31 İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen “X” işareti ne anlama gelir?
 
A Bu madde su ile reaksiyona girer
B Tanker boş ancak temizlenmemiştir
C Bu tehlikeli madde radyoaktiftir
D Bu tehlikeli madde bilinmeyen bir maddedir
   
32 Sigortada mali sorumluluk kavramı neyi ifade eder?
 
A Para ödeme yükümlülüğüdür.
B olma ve tazminat ödemekle yükümlü tutulma halidir.
C Mal varlığından sorumlu tutulmaktır.
D Mal ve gelir bildirimi yapmakla yükümlü olmaktır.
   
33 Sigorta sözleşmelerinde sözleşmeye konu risk oluştuğunda meydana gelen hasarı onarmak üzere ödenen tazminat hangisidir?
 
A Maktu tazminat
B Hasar tazminatı
C Taşıma tazminatı
D Hiçbiri
   
34 Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sürücülerin hukuki sorumluluklarından biri değildir?
 
A Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirleri almak
B Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
C Yetkililerin isteği halinde yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
D Kazaya karışan araçlardaki eşyaları tahliye etmek
   
35 Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?
 
A Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B Taşıma acenteleri
C Taşıma işleri komisyoncuları
D Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar
   
36 Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
B İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
C İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
D İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir
   
37 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?
 
A Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya taşımalığı yapacaklara
B Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara
C Yurtiçinde sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımacılık yapacaklara
D Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara
   
38 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 
A Öz mal araç sayısının yarısı kadar
B Öz mal araç sayısı kadar
C Öz mal araç sayısının 2 katı
D Kiralık araç çalıştıramazlar
   
39 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
 
A Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
B Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur.
C Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.
D Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
   
40 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden değildir?
 
A Yetki belgesi sahibinin ticari ünvanı
B Sürücünün adı soyadı
C Yetki belgesinin türü ve numarası
D Aracın rengi
   
41 Taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Taşıtın yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
B Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
C Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz.
D Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır
   
42 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak.
B Öndeki aracı yakından takip etmek.
C Öndeki aracı geçmek.
D Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak.
   
43 Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az …… net olarak görülebilecek şekilde ……ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A 100 metreden- 150×25 cm
B 150 metreden – 150×25 cm
C 100 metreden – 150×50 cm.
D 150 metreden – 150×50 cm.
   
44 Aşağıdakilerden hangisinde araçların trafikten men edilmesi gerekir.
 
A Mali mesuliyet sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
B Kasko sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
C Fenni muayenesi olmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
D Emniyet kemeri bağlamadan trafiğe çıkan sürücülerin kullandığı araçlar.
   
45 İki veya daha çok karayolunun kesişmesi ya da birleşmesi ile oluşan ortak alana ne ad verilir?
 
A Tali yol
B Kavşak
C Taşıt yolu
D Şerit
   
46 Aşağıdakilerin hangisinde sürücü geriye gidebilir?
 
A Bağlantı yollarında.
B İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamada.
C Erişme kontrollü kara yolunda.
D Tek yönlü yollarda duraklama ve park etme dışında.
   
47 Görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
 
A Geçiş hakkı
B Geçiş kolaylığı
C Geçiş üstünlüğü
D Geçiş önceliği
   
48 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?
 
A Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi
B Doğrudan gözlem becerisi
C Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
D Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci
   
49 Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir? I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek. II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek. III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek . IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek
 
A I-II-III-IV
B II-III-I-IV
C II-I-III-IV
D I-IV-III-II
   
50 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
B Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
C Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
D Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI