SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

17 Eylül 2011 SRC 4 Çıkmış Sorular src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
17 Eylül 2011 SRC 4 Çıkmış Sorular
   
1 Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
 
A 10
B 15
C 20
D 25
   
2 Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
 
A Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
B Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.
C Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
D Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.
   
3 Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir?
 
A En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların
B Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların
C Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların
D Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların
   
4 Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
B Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
C Sadece ağır para cezası
D Sadece ağır hapis cezası

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI