SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

29 EYLÜL 2012-SRC3 ÇIKMIŞ SORULAR src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
29 EYLÜL 2012-SRC3 ÇIKMIŞ SORULAR
   
1 “Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
B Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
C Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
D Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
   
2 Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
B Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
C Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
D Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
   
3 "Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ............, diğer hallerde ...........kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur." Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 10 kilometre - 15 kilometre
B 15 kilometre - 20 kilometre
C 20 kilometre - 25 kilometre
D 20 kilometre - 30 kilometre
   
4 Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Türkgözü sınır kapısı - Ardahan - Gürcistan
B Habur sınır kapısı - Şırnak - İran
C İpsala sınır kapısı - Edirne - Bulgaristan
D Hamzabeyli sınır kapısı - Kırklareli - Yunanistan
   
5 İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?
 
A Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda 1 adet
B Sadece motorlu araçlarda 1 adet
C Özel otomobillerde 1 adet
D Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda en az 2 adet
   
6 Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
7 Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 
A Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
B Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
C Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
D Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.
   
8 Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Hız azaltmadan yola devam edilir
B Takip mesafesini arttırarak, yolun sağındaki yol çizgisi takip edilir.
C Uzun farlar yakılarak, hız azaltmadan yola devam edilir.
D Kısa farlar yakılarak, hız kesmeden yola devam edilir.
   
9 Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?
 
A Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
   
10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.
B Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun "DUR" işaretinde durmayan sürücü asli kusurludur.
C Taşıma sınırının üstünde yük veya yolcu alan sürücü asli kusurludur.
D İşaret vermeden veya verildiği anda şerit değiştiren sürücü asli kusurludur.
   
11 Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?
 
A En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
B Öndeki araca arkadan çarpmak.
C Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.
D Takip mesafesine uymamak.
   
12 Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?
 
A Karşı yönden gelen araç görülene kadar.
B İstenildiği kadar.
C Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar.
D Geçilen araç işaret verene kadar.
   
13 AETR ye göre; herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 
A 70
B 90
C 120
D 150
   
14 “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması” (AETR) na göre kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?
 
A 7
B 8
C 9
D 10
   
15 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
 
A 2,5
B 3,5
C 4,5
D 5,5
   
16 Aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 
A 7 saat
B 8 saat
C 10 saat
D 12 saat
   
17 Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?
 
A Olası seçenekleri belirleme.
B Düşünmeden hareket etme.
C Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.
D Sonuçların istenirliğini belirleme.
   
18 Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?
 
A Tehlikeyi önceden fark etmek.
B Doğru tepkiler verebilmek.
C Doğru tepkileri zamanında gösterebilmek.
D Sabırla sonucu beklemek.
   
19 Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 
A Nesneleri fark etmenin zorlaşması.
B Araç ergonomisinde değişim.
C Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi.
D Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması.
   
20 Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?
 
A Geçmişten ders almak
B Olayları akışına bırakmak
C Hızlı yargılarda bulunmak
D Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
   
21 I - Araçla ilgili bilgilere erişim. II - Sürücü denetiminin sağlanması. III - Personelin eğitilmesi. IV - internetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil izleme Sisteminin” amaçlarındandır?
 
A I-II-IV
B I-III-IV
C I-II-III-IV
D I-II-III
   
22 Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?
 
A Sürücü bilgi takip sistemi
B Müşteri İlişkileri Yönetimi
C Güzergah Planlama
D Depo Antrepo Operasyonları
   
23 Gümrük idareleri tarafından tanzim edilerek onaylanan “Karayolu Taşıtı Onay Belgesi” en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere verilir?
 
A 1 yıl
B 2 yıl
C 3 yıl
D 4 yıl
   
24 Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Dahili muayene
B Tam muayene
C Kısmi muayene
D Harici muayene
   
25 Gümrük Kanununa göre özet beyan verildiği tarihten itibaren karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?
 
A 10 gün
B 20 gün
C 30 gün
D 45 gün
   
26 TIR rejimine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince teminat alınmaz.
B Son geçerlilik gününde veya bu günden önce hareket noktasındaki Gümrük idaresince kabul edilen TIR karnesi, varış noktasındaki Gümrük idaresinde TIR işlemi sonuçlanıncaya kadar geçerlidir.
C TIR rejimi altında eşya taşıyan karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerin geçici kabulleri için özel bir belge istenir.
D TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili TIR taşıması için yeterli sayıda koparılabilir varak bulunur.
   
27 TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?
 
A 30
B 45
C 60
D 90
   
28 Tehlikeli madde taĢıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aĢağıdakilerden hangisidir? Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda
 
A 30 km. 50 km. 80 km.
B 40 km. 60 km. 70 km.
C 20 km. 40 km. 50 km.
D 30 km. 50 km. 60 km.
   
29 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
B Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması halinde sadece eşyaya el konulur, taşıma aracı müsadere edilmez.
C Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
D Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesinin veya çıkmasının yasak olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
   
30 Aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır ?
 
A Sınıf 4.1
B Sınıf 2.2
C Sınıf 5.2
D Sınıf 6.1
   
31 Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
 
A 15
B 30
C 45
D 60
   
32 Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 
A Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
B Nakliyat Emtia Sigortası
C Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
D Tüpgaz Sorumluluk Sigortası
   
33 CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?
 
A Haksız fiil ya da hak talep edenin (davacının) ihmali.
B Nakliyecinin kendi haksız fiili ya da ihmalinin sonucu olmadan davacının verdiği talimatlar.
C İstiflemeden kaynaklanan sorunlar.
D İhracatçının eksik veya yanlış bilgi vermesi.
   
34 AŞağıdakilerden hangisi CMR sözleŞmesi kapsamında taŞınabilir?
 
A Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımaları
B Ev eşyası taşımaları
C Cenaze taşımaları
D Yanıcı- patlayıcı madde taşımaları
   
35 Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir.
B Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir
C Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.
D Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir
   
36 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezanın uygulaması ne şekilde olur?
 
A Verilecek ceza yarısı oranında arttırılır
B Verilecek ceza bir kat oranında arttırılır.
C Verilecek ceza iki kat oranında artırılır.
D Verilecek ceza aynı kalır.
   
37 Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?
 
A Küçük ölçekli haritalar
B Siyasi haritalar
C Büyük ölçekli haritalar
D Beşeri ve ekonomik haritalar
   
38 I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak. II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak. III - Turnike uygulamak. IV - Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?
 
A Yalnız I
B Yalnız III
C Yalnız IV
D I ve III
   
39 Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Emme-sıkıştırma-ateşleme-eksoz
B Sıkıştırma-emme-ateşleme-eksoz
C Ateşleme-emme-sıkıştırma-eksoz
D Emme-ateşleme-sıkıştırma-eksoz
   
40 Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülemez?
 
A 10
B 15
C 20
D 25
   
41 Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kalp atışının artması
B Kalp atışının azalması
C Yaranın kolay mikrop alması
D Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi
   
42 Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?
 
A Boyundaki şişkinlikten
B Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan
C Deride görülen bölgesel kızarıklıktan
D Vücut sıcaklığının yükselmesinden
   
43 Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Yan yatış pozisyonuna alınır.
B Sırt üstü yatırılarak baş yükseltilir.
C Sırt üstü yatırılarak ayaklar yükseğe kaldırılır.
D Yüz üstü yatırılarak karnın alt kısmı yükseltilir
   
44 Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Tepe üstleri
B Dönemeçler
C Viyadükler
D Hemzemin geçitler
   
45 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
 
A İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.
B Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
C Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
D Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
   
46 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?
 
A Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
   
47 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir?
 
A M türü yetki belgesi
B G türü yetki belgesi
C H türü yetki belgesi
D P türü yetki belgesi
   
48 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; N2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A En az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
B En az 3 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
C En az 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
D En az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 3 ilde
   
49 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olamaz?
 
A 8
B 10
C 12
D 14
   
50 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Taşıtın yaşı, imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
B Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
C Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz
D Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI