SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

24 ARALIK 2011 SRC1 ÇIKMIŞ SORULAR src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
24 ARALIK 2011 SRC1 ÇIKMIŞ SORULAR
   
1 Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?
 
A Aracın yurtdışına çıkması halinde.
B Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta süresinin bitmesi halinde.
C Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde.
D Aracın el değiştirmesi halinde.
   
2 Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
 
A Araç trafikten men edilir
B Araç sahibine hapis cezası verilir
C Araç sahibine trafik cezası kesilir.
D Aracın ruhsatı iptal edilir
   
3 Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?
 
A Aracın tüm lastiklerine
B Motordan hareket alan çekişli lastiklere
C Aracın ön lastiklerine
D Motordan hareket almayan lastiklere
   
4 Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ............, diğer hallerde ...........kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur.Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 10 kilometre - 15 kilometre
B 15 kilometre - 20 kilometre
C 20 kilometre - 25 kilometre
D 20 kilometre - 30 kilometre
   
5 Trafik kazasına karışan bir sürücü (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek.
B Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almak.
C Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek.
D Kazazedeleri hastaneye ulaştırmak.
   
6 Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?
 
A Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden manevraya başlayarak.
B Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vererek.
C Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek.
D Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak.
   
7 Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?
 
A Çevreden bilgi toplama süresinde artış
B Seçici dikkatin azalması
C Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk
D Görüş mesafesinde daralma
   
8 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?
 
A Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma
B Yolun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama
C Geçme yasağı olan yerlerden geçme
D Ani fren yaparak kazaya neden olma
   
9 Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?
 
A 15 gün
B 1 ay
C 3 ay
D 6 ay
   
10 Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri 24 saatte toplam kaç saat araç sürebilirler?
 
A 7
B 8
C 9
D 10
   
11 Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?
 
A 60 saat
B 70 saat
C 80 saat
D 90 saat
   
12 Aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 
A 7
B 8
C 10
D 12
   
13 Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?
 
A Yanlışlık
B Bilgisizlik
C Acemilik
D Dalgınlık
   
14 Meslek, sanat ve görevlerinin verdiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda suç sayılan fiilleri kendi namına işleyenler hakkında aşağıdaki ceza türlerinden hangisi uygulanır?
 
A Para cezası
B Ağır para cezası
C Ağır para cezası ile hürriyeti bağlayıcı ceza
D Yurtdışına çıkış yasağı ile para cezası
   
15 Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?
 
A Geçmişten ders almak
B Olayları akışına bırakmak
C Hızlı yargılarda bulunmak
D Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
   
16 Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 
A Nesneleri algılamanın zorlaşması
B Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
C Bakış alanının uzağa odaklanması
D Araç ergonomisinde değişim
   
17 I - Araçla ilgili bilgilere erişim. II - Sürücü denetiminin sağlanması. III - Personelin eğitilmesi. IV - İnternetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri Mobil İzleme Sisteminin faydalarındandır?
 
A I-II-IV
B I-III-IV
C I-II-III-IV
D I-II-III
   
18 Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
 
A Araçtaki yükün ağırlığı
B Aracın nerede olduğu
C Aracın takribi hızı
D Durma- dinlenme süreleri
   
19 Aşağıdaki unsurların hangisi turistlerin algılama biçimlerini etkilemektedir?
 
A Hizmetin imajı
B İlgili personelin tutum ve davranışı
C Fiziki çevre
D Hepsi
   
20 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur.
B Satılan yolcu bileti geri alınmaz.
C Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından izin belgesi alınması zorunludur.
D Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir
   
21 Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A 5 dakika öncesi veya sonrasına
B 10 dakika öncesi veya sonrasına
C 15 dakika öncesine
D 20 dakika öncesi veya sonrasına
   
22 Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?
 
A 10
B 20
C 30
D Özel indirim uygulanamaz
   
23 Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
 
A 15
B 30
C 45
D 60
   
24 Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
 
A O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
B O şehrin nüfusunu
C O şehrin km olarak genişliğini
D Ölçek oranını
   
25 Haritada bir noktanın mevkii verilirken;
 
A Önce enlemi sonra boylamı okunur
B Önce yüksekliği sonra boylamı okunur
C Önce derinliği sonra yüksekliği okunur
D Önce boylamı sonra enlemi okunur
   
26 Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 
A Kaburga kırığı olan
B Birinci derecede yanığı olan
C Solunum zorluğu çeken
D Kol kırığı olan
   
27 Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
 
A Nabız atışları hızlanır.
B Bulantı ve kusma olur.
C Vücudun bir bölgesi felç olur.
D Vücut sıcaklığı artar.
   
28 Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Yan yatış pozisyonuna alınır.
B Sırt üstü yatırılarak baş yükseltilir.
C Sırt üstü yatırılarak ayaklar yükseğe kaldırılır.
D üstü yatırılarak karnın alt kısmı yükseltilir.
   
29 Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Tepe üstleri
B Dönemeçler
C Viyadükler
D Hemzemin geçitler
   
30 Aşağıdakilerden hangisi aracın kayma nedenlerinden birisi değildir?
 
A Aşırı hız
B Sert direksiyon manevraları
C Frene sert basma ve ani fren
D Motorun hararet yapması
   
31 Aşağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir?
 
A Görüş mesafesi
B Reaksiyon mesafesi
C Fren mesafesi
D Takip mesafesi
   
32 Motorlu araçlarda, viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın ve fren yapmanın etkileri ne olur?
 
A Tekerleklerin yol ile temasını azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır.
B Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D Tekerleklerin yola tutunması sağlanır.
   
33 Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?
 
A Basınç
B Merkez kaç kuvveti
C İvme
D Kaldırma kuvveti
   
34 Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?
 
A A1
B D1
C B1
D B2
   
35 Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?
 
A Özmal taşıt sayısına göre
B Özmal koltuk kapasitesine göre
C Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
   
36 Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Düzenli
B Arızi
C Mekik
D Servis
   
37 Yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeye ne ad verilir?
 
A Taşıma sözleşmesi
B Taşıma senedi
C Yolcu bileti
D Poliçe
   
38 Seyahat esnasında meydana gelen ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
 
A Bir başka güzergah izlenerek taşıma tamamlanabilir.
B Ek ödeme veya benzeri taleple yolcunun eşyası veya kargo başka bir araçla yolcunun istediği adrese gönderebilir.
C Yolcu, eşya ve kargo hareket noktasına geri getirilebilir.
D Yolcu, güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürülebilir.
   
39 Ağrı –Doğu Beyazıt’ta bulunan sınır kapımız aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Gürbulak
B Habur
C Yayladağ
D Dilucu
   
40 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
 
A 10
B 12
C 15
D 20
   
41 Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?
 
A Refleks
B El-ayak koordinasyonu
C Karar verme/muhakeme yeteneği
D Başkalarına karşı yargı ve tutumlar
   
42 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar.
B İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir.
C Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir.
D Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir.
   
43 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?
 
A Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
B Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi.
C Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi.
D Hepsi
   
44 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin kapsamı dışındadır?
 
A Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
D Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.
   
45 Karayolu Taşıma Kanunu na göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 
A 5
B 8
C 10
D 30
   
46 Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?
 
A Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
B Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
C Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
D Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
   
47 Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
   
48 İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?
 
A Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler
B Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar
C Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar
D Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler
   
49 Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler………. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra……… hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Yukarıdaki boşluğu doldurunuz
 
A 7 gün - 2 günlük
B 10 gün - 2 günlük
C 12 gün - 1 günlük
D 12 gün - 2 günlük
   
50 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar?
 
A İki
B Üç
C Beş
D On

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI