SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

24 ARALIK 2011 SRC2 ÇIKMIŞ SORULAR src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
24 ARALIK 2011 SRC2 ÇIKMIŞ SORULAR
   
1 Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için araç kabini içinde yapılan kontroldür?
 
A İkaz ışıklarının kontrolü
B Göstergelerin kontrolü
C Direksiyon boşluğunun kontrol edilmesi
D Hepsi
   
2 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
B Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.
C Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör giriş hızı dır.
D Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.
   
3 Aşağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir?
 
A Görüş mesafesi
B Reaksiyon mesafesi
C Fren mesafesi
D Takip mesafesi
   
4 Motorlu araçlarda, viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın ve fren yapmanın etkileri ne olur?
 
A Tekerleklerin yol ile temasını azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır.
B Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D Tekerleklerin yola tutunması sağlanır.
   
5 Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Azami Genişlik / Azami yükseklik
 
A 2.00 metre / 4.00 metre
B /2.55 metre / 4.00 metre
C 2.75 metre / 4.25 metre
D 2.55 metre / 4.50 metre
   
6 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
 
A 10
B 12
C 15
D 20
   
7 Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
B İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
C İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
D İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir
   
8 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Aşırı hızla seyretmek
B Yorgun ve uykusuz araç kullanmak
C Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak
D Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek
   
9 Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?
 
A Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden manevraya başlayarak.
B Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vererek.
C Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek.
D Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak.
   
10 Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?
 
A Çevreden bilgi toplama süresinde artış
B Çevreden bilgi toplama süresinde artış
C Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk
D Görüş mesafesinde daralma
   
11 Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
 
A Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
B Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
C Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
D Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
   
12 Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
13 Trafik kazasına karışan bir sürücü (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek.
B Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almak.
C Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek.
D Kazazedeleri hastaneye ulaştırmak.
   
14 Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde, devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
 
A 4,5 saat
B 5 saat
C 8 saat
D 9 saat
   
15 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
   
16 Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?
 
A 15 gün
B 1 ay
C 3 ay
D 6 ay
   
17 AETR ye, göre; yirmi dört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 
A 5
B 6
C 11
D 24
   
18 Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?
 
A Yetiştiriliş tarzı ve almış olduğu eğitim sayesinde
B Deneyimleri, tecrübeleri sayesinde ve başarıları ile
C Kendini tanıması ve doğru ifade etmeyi başarması ile
D Hepsi
   
19 Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?
 
A Gözlem
B Anket
C Mülakat
D Vaka incelemesi
   
20 Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 
A Nesneleri algılamanın zorlaşması
B Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
C Bakış alanının uzağa odaklanması
D Araç ergonomisinde değişim
   
21 I - Araçla ilgili bilgilere erişim. II - Sürücü denetiminin sağlanması. III - Personelin eğitilmesi. IV - internetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri Mobil izleme Sisteminin faydalarından dır?
 
A I-II-IV
B I-III-IV
C I-II-III-IV
D I-II-III
   
22 Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
 
A Araçtaki yükün ağırlığı
B Aracın nerede olduğu
C Aracın takribi hızı
D Durma- dinlenme süreleri
   
23 Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?
 
A 10
B 20
C 30
D Özel indirim uygulanamaz
   
24 Karayolu Taşıma Kanunu na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 
A 5 iş günü içinde
B 8 iş günü içinde
C 10 iş günü içinde
D 30 iş günü içinde
   
25 Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde, kazaya veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?
 
A 30
B 60
C 90
D 120
   
26 Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
 
A O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
B O şehrin nüfusunu
C O şehrin km olarak genişliğini
D O şehrin km olarak genişliğini
   
27 Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?
 
A O yolun rakımını
B O yolun devlet karayolu olduğunu
C O yolun otoyol olduğunu
D O yolun 817 km olduğunu
   
28 ilk yardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
 
A Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır
B Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır.
C Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
D Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.
   
29 Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
 
A Nabız atışları hızlanır.
B Bulantı ve kusma olur.
C Vücudun bir bölgesi felç olur.
D Vücut sıcaklığı artar.
   
30 Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
B Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
C Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
D Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
   
31 Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır.
B Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır.
C Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.
   
32 Araç kullanırken yakıt tasarrufu için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 
A Hava filtresi temizlenmelidir.
B Debriyaj kaçırması olmamalıdır.
C Rölanti yüksek olmamalıdır.
D Hepsi
   
33 Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?
 
A Lastik hava basıncı azaltılır
B Olduğu değerde bırakılır
C Havanın soğuması beklenir
D Lastik hava basıncı arttırılır
   
34 Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?
 
A Refleks
B El-ayak koordinasyonu
C Karar verme/muhakeme yeteneği
D Başkalarına karşı yargı ve tutumlar
   
35 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?
 
A Kameralar
B GSM tabanlı sistemler
C Uydu tabanlı sistemler
D Kara kutu sistemler
   
36 Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
   
37 İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?
 
A Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler
B Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar
C Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar
D Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler
   
38 Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Tepe üstleri
B Dönemeçler
C Viyadükler
D Hemzemin geçitler
   
39 Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Düzenli
B Arızi
C Mekik
D Servis
   
40 Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?
 
A Özmal taşıt sayısına göre
B Özmal koltuk kapasitesine göre
C Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
   
41 Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?
 
A Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
B Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
C Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
D Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
   
42 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?
 
A Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma
B Yolun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama
C Geçme yasağı olan yerlerden geçme
D Ani fren yaparak kazaya neden olma
   
43 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur.
B Satılan yolcu bileti geri alınmaz.
C Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından izin belgesi alınması zorunludur.
D Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir
   
44 Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A 5 dakika öncesi veya sonrasına
B 10 dakika öncesi veya sonrasına
C 15 dakika öncesine
D 20 dakika öncesi veya sonrasına
   
45 Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?
 
A A1
B D1
C B1
D B2
   
46 Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ............, diğer hallerde ...........kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur. Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 10 kilometre - 15 kilometre
B 15 kilometre - 20 kilometre
C 20 kilometre - 25 kilometre
D 20 kilometre - 30 kilometre
   
47 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin kapsamı dışındadır?
 
A Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
   
48 Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A Otomobil sürücüsü, otobüse
B Otobüs sürücüsü, otomobile
C Şeridi daralmış olan, diğerine
D Azami ağırlığı az olan, diğerine
   
49 Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücret ve çalışma şartlarına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
B Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
C Yetki belgesi sahipleri, araçlarının ağırlık ve boyutlarına ilişkin kurallara uymakla yükümlüdürler.
D Yetki belgesi sahipleri, çevrenin korunmasına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
   
50 Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?
 
A 21
B 22
C 24
D 26

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI