SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

24 ARALIK 2011 SRC3 ÇIKMIŞ SORULAR src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
24 ARALIK 2011 SRC3 ÇIKMIŞ SORULAR
   
1 TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?
 
A TIR işleminin sona ermesi
B TIR işleminin başlaması
C TIR işleminin ibrası
D TIR işleminin durdurulması
   
2 Motorlu araçlarda, viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın ve fren yapmanın etkileri ne olur?
 
A Tekerleklerin yol ile temasını azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır.
B Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D Tekerleklerin yola tutunması sağlanır.
   
3 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
B Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.
C Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör giriş hızı dır.
D Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.
   
4 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
 
A 30
B 60
C 90
D 180
   
5 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamına girer?
 
A Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
   
6 Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?
 
A Yüklü ağırlık
B Gabari
C Taşıma sınırı
D Dingil ağırlığı
   
7 Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 
A Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 150 m.
B Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 200 m.
C Yerleşim birimi içinde 60 m. yerleşim birimi dışında 250 m.
D Yerleşim birimi içinde 70 m. yerleşim birimi dışında 300 m.
   
8 Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
 
A Dur anlamındadır, bu yerde durulur, yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
B Bir trafik kazasının olduğunu bildirir, durulur.
C Diğer araçlara yol verileceğini gösterir, bütün araçlar geçinceye kadar beklenir.
D Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.
   
9 Trafik kazasına karışan bir sürücü (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek.
B Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almak.
C Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek.
D Kazazedeleri hastaneye ulaştırmak.
   
10 Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?
 
A Çevreden bilgi toplama süresinde artış
B Seçici dikkatin azalması
C Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk
D Görüş mesafesinde daralma
   
11 Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?
 
A Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden manevraya başlayarak.
B Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vererek.
C Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek.
D Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak.
   
12 Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?
 
A Yetiştiriliş tarzı ve almış olduğu eğitim sayesinde
B Deneyimleri, tecrübeleri sayesinde ve başarıları ile
C Kendini tanıması ve doğru ifade etmeyi başarması ile
D Kendini tanıması ve doğru ifade etmeyi başarması ile
   
13 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR) na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 
A 5 saat
B 6 saat
C 11 saat
D 24 saat
   
14 Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri 24 saatte toplam kaç saat araç sürebilirler?
 
A 7
B 8
C 9
D 10
   
15 Taşıt Şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?
 
A 15 gün
B 1 ay
C 3 ay
D 6 ay
   
16 Aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 
A 7
B 8
C 10
D 12
   
17 Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından birisi değildir?
 
A Teknik arıza
B İlk hareket hatası
C Hız
D Geç algılama
   
18 Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?
 
A Geçmişten ders almak
B Olayları akışına bırakmak
C Hızlı yargılarda bulunmak
D Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
   
19 Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?
 
A Yanlışlık
B Bilgisizlik
C Acemilik
D Dalgınlık
   
20 Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?
 
A Araçlar online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) takip edilebilir.
B Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir.
C Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır.
D Gidilecek güzergahı belirler
   
21 Ambalaj nedir ?
 
A Paketleme sonrası tamamlanmış ürün.
B Nakliye için hazır hale getirilmiş yükleme malı.
C Karton
D Euro-Palet.
   
22 Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?
 
A Kamyon klozu
B Zayi tutarı
C Emtia bedeli
D Teminat
   
23 Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
 
A 15
B 30
C 45
D 60
   
24 Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
 
A O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
B O şehrin nüfusunu
C O şehrin km olarak genişliğini
D Ölçek oranını
   
25 Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 
A Kapıkule-Edirne
B Gürbulak-Ağrı
C Cilvegözü-Hatay
D İpsala-Kırklareli
   
26 Ağız ve burundan kanamalı yaralanmalarda solunum durması söz konusu ise aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanabilir? I-Heimlich yöntemi II- Holger-Nielsen yöntemi III- Silvester yöntemi IV- Ağızdan ağza suni solunum yöntemi
 
A Yalnız I
B II – III
C III – IV
D I – III
   
27 Yara yerinde yabancı cisim varsa ne yapılır?
 
A Yabancı cisim çıkarılarak pansuman yapılır
B Yabancı cisme dokunulmaz etrafı sargı bezi ile sarılır
C Yabancı cisim çıkarılarak yara yeri örtülmelidir
D Yabancı cisim çıkarılarak yaraya tampon uygulanır
   
28 Burun kanamasında ne yapılır?
 
A Başı arkaya itilerek 5 dk burun kanatları sıkıştırılır
B Başı öne eğilerek 5 dk burun kanatları sıkıştırılır
C Burun deliklerine tampon konulur
D Kazazede yan yatırılır
   
29 Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
 
A Frenleme mesafesi değişmez.
B Frenleme mesafesi uzar.
C Frenleme mesafesi uzar.
D Araç yavaş gider.
   
30 Aşağıdakilerden eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir?
 
A Tütün içeren purolar
B Tütün içeren sigaralar
C Ham tütün
D Sigarillolar
   
31 TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksiklik veya fazlalık tespit edildiğini gösterir tutanağın imzalandığı tarihte yapılan bildirim üzerine, eksiklik veya fazlalığın neden kaynaklandığına ilişkin belgelendirme işleminde Tır Karnesi hamiline(taşıyıcı firma) gümrük idaresi tarafından tanınan süre aşağıdakilerden hangisidir?
 
A 6 Ay
B 3 Ay
C 1 Ay
D 10 gün
   
32 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezanın uygulaması ne şekilde olur?
 
A Verilecek ceza yarısı oranında arttırılır.
B Verilecek ceza bir kat oranında arttırılır.
C Verilecek ceza iki kat oranında artırılır.
D Verilecek ceza aynı kalır.
   
33 Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 
A 10
B 20
C 30
D 40
   
34 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanması ne şekilde olur?
 
A Ceza aynı kalır.
B Ceza yarı oranında azaltılır.
C Ceza yarı oranında arttırılır.
D Ceza 1 kat oranında arttırılır.
   
35 Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Dahili muayene
B Tam muayene
C Kısmi muayene
D Harici muayene
   
36 Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 
A Su ile ilgili tüm detayları.
B Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
C Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
D Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
   
37 Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir.
B Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir
C Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.
D Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.
   
38 Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
39 Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşim yeri içinde- Yerleşim yeri dışında ---Otoyolda
 
A 30 km. 50 km. 80 km.
B 40 km. 60 km. 70 km.
C 20 km. 40 km. 50 km.
D 30 km. 50 km. 60 km.
   
40 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar.
B İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir.
C Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir.
D Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir.
   
41 TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?
 
A Hamule senedi
B Konşimento
C Hasar ve tespit tutanağı
D Kaza talimatı
   
42 Yüklü ve yüksüz ağırlıkları gösteren madeni levha aracın neresinde ve hangi ebatta olmalıdır?
 
A Kasanın arka kapak ortasında 24x24 cm. ebadında
B Kasanın sağ yan kapak ortasında 24x24 cm. ebadında
C Kasanın sol yan kapak ortasında 24x24 cm. ebadında
D Kasanın her üç kapağının ortasında 24x24 cm. ebadında
   
43 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?
 
A Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi
B Doğrudan gözlem becerisi
C Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
D Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci
   
44 Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Azami Genişlik - Azami yükseklik
 
A 2.00 metre - 4.00 metre
B 2.55 metre - 4.00 metre
C 2.75 metre - 4.25 metre
D 2.55 metre- 4.50 metre
   
45 Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ............, diğer hallerde ...........kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur. Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 10 kilometre - 15 kilometre
B 15 kilometre - 20 kilometre
C 20 kilometre - 25 kilometre
D 20 kilometre - 30 kilometre
   
46 Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
B Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
C Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
D Sadece ağır hapis cezası
   
47 Aşağıdakilerden hangisi CMR sözleşmesi kapsamında taşınabilir?
 
A Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımaları
B Ev eşyası taşımaları
C Cenaze taşımaları
D Yanıcı- patlayıcı madde taşımaları
   
48 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
 
A Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
D İndirme, bindirme ve/veya yükleme, boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.
   
49 TIR rejimine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince teminat alınmaz.
B Son geçerlilik gününde veya bu günden önce hareket noktasındaki Gümrük idaresince kabul edilen TIR karnesi, varış noktasındaki Gümrük idaresinde TIR işlemi sonuçlanıncaya kadar geçerlidir.
C TIR rejimi altında eşya taşıyan karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerin geçici kabulleri için özel bir belge istenir.
D TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili TIR taşıması için yeterli sayıda koparılabilir varak bulunur.
   
50 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?
 
A Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma
B Yolun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama
C Geçme yasağı olan yerlerden geçme
D Ani fren yaparak kazaya neden olma

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI