SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

24 MART 2012-SRC1 ÇIKMIŞ SORULAR src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
24 MART 2012-SRC1 ÇIKMIŞ SORULAR
   
1 Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?
 
A Arkadan gelen aracın hızını tahmin etmek
B Arkadan gelen aracın cinsini ve mesafesini tahmin etmek
C Öndeki araçların hızlarını ve mesafelerini gözlemek
D Gireceği şeridin boş olup olmadığını kontrol etmek, bu şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek
   
2 Sürücüler, iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
 
A Hızını azaltarak yoluna devam eder
B Selektör yaparak gelen aracı uyarır
C Karşıdan gelen aracın durmasını bekler.
D Aracı sağa yanaştırır, gerektiğinde yolun sağında durur
   
3 Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
4 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?
 
A Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek
B Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak
D Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak
   
5 Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?
 
A Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
   
6 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
 
A Hava filtresi kirlenmiş bir araç fazla yakıt tüketir.
B Fren ayarları sıkı olan bir araç fazla yakıt tüketir.
C Buji ayarı bozuk olan bir araç fazla yakıt tüketir.
D Far ayarı bozuk olan bir araç fazla yakıt tüketir.
   
7 Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?
 
A Yokuş aşağı inişlerde yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır.
B Yokuş aşağı inişlerde vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir.
C Yokuş aşağı inişlerde, yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır.
D Yokuş aşağı inişlerde yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız arttırılır.
   
8 Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?
 
A Yolun eğimi
B Yük durumu
C Lastik durumu
D ABS
   
9 Buzlu ya da karlı bir yokuş inerken fren nasıl kullanılır?
 
A Hız sabit tutulur.
B Motorun frenleme gücünden faydalanılır, belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılır.
C Frenlere sertçe basılır ve el freni çekilir.
D Vites boşa alınır, debriyaj ve frenlerle yola devam edilir.
   
10 Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az …….... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ……….... ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.”
 
A 100 metre 100 cm.x25 cm.
B 100 metre 150 cm.x25 cm.
C 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D 150 metre 100 cm.x25 cm.
   
11 Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
 
A Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
B Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
C Her iki aracın dolu olması
D Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması
   
12 Uluslararası karayolu taşımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
 
A TIR
B CMR
C AETR
D ADR
   
13 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu na göre, kullandığı araçta takograf cihazı olduğu halde takograf cihazını çalıştırmayan şoförlere hangi ceza uygulanır?
 
A İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
B Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
C Sadece idari para cezası uygulanır.
D Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır.
   
14 Birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saattir?
 
A 88
B 135
C 90
D 100
   
15 Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından birisi değildir?
 
A Teknik arıza
B İlk hareket hatası
C Hız
D Geç algılama
   
16 Aşağıdakilerden hangisi çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalarını tanımlamaktadır?
 
A Motivasyon
B Eşgüdümleme
C Kariyer planlama
D Kariyer planlama
   
17 Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden birisi değildir?
 
A Refleks
B El-ayak koordinasyonu
C Karar verme/muhakeme yeteneği
D Başkalarına karşı yargı ve tutumlar
   
18 Kaza yapmada yüksek risk grubunda olan sürücüler aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine girmezler?
 
A Aceleci
B Rekabetçi
C Kendine aşırı güvenli
D Sorumluluk sahibi
   
19 Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?
 
A Radyo tabanlı bilgi sistemleri
B Yörünge uydu servisleri
C Karayolu haritası
D Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları
   
20 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?
 
A Kameralar
B GSM tabanlı sistemler
C Uydu tabanlı sistemler
D Kara kutu sistemler
   
21 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı v.b. tehlikeli nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj bölümünde taşınabilir.
B Yetki belgesi sahipleri, Umumi Hıfzısıhha Kanununda öngörülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun faaliyette bulunmaktan sorumludurlar.
C Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
D Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz.
   
22 Aşağıdakilerden hangisi turistler için kullanılan transfer araçlarında bulundurulması gereken belgelerden biri değildir?
 
A Seyahat acentesi işletme belgesi onaylı sureti
B Transferi yapılan yolcu listesi
C Transfer görevlisine ait personel kimlik kartı
D Taşıma yetki belgesinin aslı
   
23 B3 yetki belgesi için başvuranların; ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?
 
A 4
B 3
C 2
D 1
   
24 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?
 
A 3
B 5
C 7
D 10
   
25 Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçin de meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
 
A 15
B 30
C 45
D 60
   
26 Yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C Sahipsiz bagaj taşınamaz.
D Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
   
27 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır.
B Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
C Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.
   
28 Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?
 
A Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar vermek.
B Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanmasına yol açmak.
C Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak, maddi zarara yol açmak.
D Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak.
   
29 Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
 
A Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter
B Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 da biter
C Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter
D Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter
   
30 Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 
A Su ile ilgili tüm detayları.
B Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
C Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
D Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
   
31 Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir?
 
A O yolun otoyol olduğunu
B O yolun uluslararası yol olduğunu
C O yolda 90 km hızla gidileceğini
D O yolun devlet karayolu olduğunu
   
32 Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 
A Kaburga kırığı olan
B Birinci derecede yanığı olan
C Solunum zorluğu çeken
D Kol kırığı olan
   
33 ilkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
 
A Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır
B Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır.
C Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
D Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.
   
34 Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Göbek bölgesi
B Kasık iç kısmı
C Bacak dış kısmı
D Dizin ön üst kısmı
   
35 Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?
 
A Kalbi düzensiz çalışanlara
B Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara
C Göğüs kafesi hareket etmeyenlere
D Göğüs kafesi inip kalkanlara
   
36 Yağmurlu hava şartları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
A Görüş kısıtlanır, göz çabuk yorulur.
B Yollar kayganlaşır.
C Lastiklerin tutunma özelliği azalır.
D Fren mesafesi kısalır.
   
37 Güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
 
A Hız viraja girmeden azaltılır.
B Hız arttıkça daha uzağa bakılır.
C Trafikteki diğer araçlarla aynı hızla gidilir.
D Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilir.
   
38 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?
 
A Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar,
B Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları.
C Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar.
D Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları.
   
39 Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
 
A Öfke
B İşitme
C Yaş
D Bedensel Sakatlık
   
40 Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?
 
A Basınç
B Merkezkaç kuvveti
C İvme
D Kaldırma kuvveti
   
41 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
 
A Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
D İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.
   
42 Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?
 
A Özmal taşıt sayısına göre
B Özmal koltuk kapasitesine göre
C Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
   
43 Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?
 
A D1
B D2
C B1
D B2
   
44 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.
   
45 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Belli bir zaman tarifesi yoktur
B Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir
C Belli bir ücret tarifesi yoktur
D Bilet kesilmesi zorunludur.
   
46 Hangi yetki belgesi türleri için sadece özmal taşıtlar taşıt belgesine kaydedilir?
 
A A1-A2-B1-B2
B A1-A2-B1-D4
C A1-A2-B3-D3
D A1-A2-D1-D4
   
47 D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?
 
A 8
B 12
C 19
D Yaş şartı aranmaz.
   
48 Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 
A Kapıkule-Edirne
B Gürbulak-Ağrı
C Cilvegözü-Hatay
D İpsala-Kırklareli
   
49 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, hangi suçun cezası daha fazla ise, o cezaya hükmolunur.
B Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.
C Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
D Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
   
50 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?
 
A Elkonulur
B Alıkonulur
C Tasfiye edilir
D Hiçbiri

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI