SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

24 MART 2012-SRC2 ÇIKMIŞ SORULAR src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
24 MART 2012-SRC2 ÇIKMIŞ SORULAR
   
1 Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir. Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olur.
B Hız arttıkça daha uzağa bakılmalı, olacaklar önceden tahmin edilmeye çalışılmalıdır.
C Mümkün olduğunca trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır.
D Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.
   
2 Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A İnik lastik karda çok daha fazla kayar.
B Tabanı geniş lastik değil, dar lastik daha fazla tutunma sağlar.
C Kayma olan yerlerde patinaj zinciri takmak gerekir.
D Hepsi
   
3 Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?
 
A Taşıma seferi
B Düzenli sefer
C Arızi sefer
D Mekik sefer
   
4 Tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi artırılmış yolcu taşımaya mahsus taşıtlar yetki belgeleri eki taşıt belgelerine ……………………….............. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yukarıdaki boşluk hangisi ile tamamlanmalıdır.
 
A Kaydedilir.
B Kaydedilmez.
C Tadilat yapılmadan önceki hali ile kaydedilir.
D Hiçbiri
   
5 Trafik işaretlerine uymada; önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
 
A Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
   
6 Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?
 
A Bağlantı yolu
B Servis yolu
C Tek yönlü karayolu
D Çift yönlü karayolu
   
7 Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
 
A Dur anlamındadır, bu yerde durulur, yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
B Bir trafik kazasının olduğunu bildirir, durulur.
C Diğer araçlara yol verileceğini gösterir, bütün araçlar geçinceye kadar beklenir.
D Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.
   
8 Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ......... ebatta engel işaretinin konulması zorunludur. Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A 100 metre 100 cm.x25 cm.
B 100 metre 150 cm.x25 cm.
C 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D 150 metre 100 cm.x25 cm.
   
9 Tek şoför 24 saatlik bir sürede kaç saat dinlenmelidir?
 
A 8 saat
B 9 saat
C 10 saat
D 11 saat
   
10 Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?
 
A Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri
B Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri
C Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri
D Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar
   
11 Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 
A Aile faktörü kişiliği etkilemez.
B Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
C Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
D Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.
   
12 Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
B Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
C Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
D Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
   
13 Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
 
A Araçtaki yükün ağırlığı
B Aracın nerede olduğu
C Aracın takribi hızı
D Durma- dinlenme süreleri
   
14 Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlardan biri değildir?
 
A Maliyet avantajı sağlar.
B İş sürekliliği sağlar.
C Bilgilere hızlı erişim imkânı sağlar.
D Kalifiye eleman olmayı sağlar.
   
15 Otobüs ile sadece düzenli yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi tür yetki belgesinden birini almak zorundadır?
 
A A1 yetki belgesi
B D1 yetki belgesi
C D2 yetki belgesi
D B2 yetki belgesi
   
16 Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Taşıma güzergahı
B Taşıma hattı
C Taşımacılık
D Taşıma
   
17 I. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez. II. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için Büyükşehirler de UlaĢım Koordinasyon Merkezi’nin diğer yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir. III. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır IV. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
 
A I-II
B I-II-III
C I-III-IV
D II-IV
   
18 Kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalan hangisidir?
 
A Aracın çalınması
B Taşıma kapasitesinden fazla yolcu ve yük taşıması
C Üçüncü şahısların kötü niyetli hareketleri
D Aracın devrilmesi
   
19 Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 
A Su ile ilgili tüm detayları.
B Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
C Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
D Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
   
20 Haritalardaki mavi dikdörtgen üzerinde beyaz E harfi ve rakamlardan oluşan levhalar neyi gösterir?
 
A Karayolları numaralarını
B Yerleşim yerlerini
C Şehir merkezlerini
D Dağları
   
21 Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına neden olur?
 
A Bilincinin kaybolması sonucu çenesinin kasılması
B Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması
C Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması
D Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması
   
22 Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
   
23 Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Emme-sıkıştırma-ateşleme-eksoz
B Sıkıştırma-emme-ateşleme-eksoz
C Ateşleme-emme- sıkıştırma-eksoz
D Emme-ateşleme-sıkıştırma-eksoz
   
24 Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?
 
A Lastik hava basıncı azaltılır.
B Olduğu değerde bırakılır.
C Havanın soğuması beklenir.
D Lastik hava basıncı arttırılır.
   
25 Fren müşürü hangi sistemin bir parçasıdır?
 
A İkaz sisteminin
B Yakıt sisteminin
C Ateşleme sisteminin
D Aktarma sisteminin
   
26 Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
 
A Frenleme mesafesi değişmez.
B Frenleme mesafesi uzar.
C Frenleme mesafesi kısalır.
D Araç yavaş gider.
   
27 Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?
 
A Basınç
B Merkez kaç kuvveti
C İvme
D Kaldırma kuvveti
   
28 Güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
 
A Hız viraja girmeden azaltılır.
B Hız arttıkça daha uzağa bakılır.
C Trafikteki diğer araçlarla aynı hızla gidilir.
D Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilir.
   
29 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
B Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.
C Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör giriş hızı dır.
D Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.
   
30 Şehiriçi ve şehirlerarası yollarda aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için uygun bir sol şerit kullanımıdır?
 
A Geçme ve dönme dışında kullanılmamalıdır.
B Sol şeride girilmiş ise artık orada devam edilmelidir
C Kesinlikle kullanılmamalıdır
D Bu şeritlerde güvenlik açısından 60 km. hız sınırı aşılmamalıdır
   
31 B1 ve B2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
 
A 8
B 10
C 12
D 20
   
32 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, firmalarında meydana gelen her türlü değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
 
A 15
B 30
C 45
D 60
   
33 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.
   
34 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.
C Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden sorumlu değildir.
D Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
   
35 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin kapsamına girer?
 
A Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
   
36 Ticari taşıt kullanan şoförler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A İlgili mevzuatın öngördüğü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahibi olmaları şarttır.
B Takografı bulunmayan veya takografları işler durumda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir.
C Araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur.
D Hepsi
   
37 Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmamış ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
 
A Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter
B Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 da biter
C Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter
D Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter
   
38 Boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 10 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
B Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 12 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
C Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 14 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
D Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 15 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur
   
39 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A Düzenli yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar.
B Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz.
C Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz.
D Yolcuların seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu yoktur.
   
40 Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında kaç koltuk için kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur?
 
A Her yirmi beş koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı
B Her beş koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı
C Her on beş koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı
D Her on beş koltuk için iki adet yangın söndürme cihazı
   
41 Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
 
A Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır.
B Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır.
C Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır.
D Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir.
   
42 Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?
 
A Yarı oturuş pozisyonu
B Sırtüstü yatış pozisyonu
C Yan yatış pozisyonu
D Yüzükoyun yatış pozisyonu
   
43 Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
 
A Aracın hızı
B Yol yüzeyinin durumu
C ABS
D Yolun eğimi
   
44 Hız sınırlarını % 10 - %30 (%30 dahil) aşan sürücülere kaç ceza puanı verilir?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
45 Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır?
 
A 5
B 15
C 20
D 25
   
46 Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ………., diğer hallerde ……… fazla hızla sürülmemesi zorunludur. Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 10 kilometreden – 15 kilometreden
B 15 kilometreden – 20 kilometreden
C 20 kilometreden – 25 kilometreden
D 20 kilometreden – 30 kilometreden
   
47 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR) na göre; herhangi bir on beş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 
A Altmış saat
B Yetmiş saat
C Seksen saat
D Doksan saat
   
48 Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 
A Yargılama yerine tanımlama
B Denetleme yerine işbirliği
C İçtenlik yerine art niyet
D Umursamazlık yerine değer verme
   
49 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
 
A 8
B 9
C 10
D 12
   
50 Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI