SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

24 MART 2012 - SRC3 ÇIKMIŞ SORULAR src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
24 MART 2012 - SRC3 ÇIKMIŞ SORULAR
   
1 ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 
A ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltır.
B ABS fren sistemi fren mesafesini uzatır.
C ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltmak için tasarlanmamıştır. Bu sistem güvenli savrulmadan yavaşlamanızı ve/veya durmanızı sağlar.
D ABS fren sistemine sahip araçlarda frenleme, fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır.
   
2 N3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen taşıtlar
B Azami yüklü ağırlığı 3500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar.
C Azami yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla olan taşıtlar.
D Hiçbiri
   
3 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?
 
A İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
B Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
C Sadece idari para cezası uygulanır.
D Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır
   
4 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, bir sürücünün haftalık dinlenme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 11 saat
B 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 20 saat
C 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
D 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
   
5 Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?
 
A 9 saat, 5 saat, 30 dakika
B 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
C 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika
D 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika
   
6 Devamlı araç kullanma süresi sonunda verilen mola en az ne kadar olmalıdır?
 
A 15 dakika
B 30 dakika
C 45 dakika
D 60 dakika
   
7 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?
 
A Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek
B Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak
D Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak
   
8 Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?
 
A Dinlememek
B Önyargı ve ayrımcılık
C Başkalarına saygı göstermek
D Hoşgörüsüzlük
   
9 Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından birisi değildir?
 
A Teknik arıza
B İlk hareket hatası
C Hız
D Geç algılama
   
10 Aşağıdakilerden hangisi çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalarını tanımlamaktadır?
 
A Motivasyon
B Eşgüdümleme
C Kariyer planlama
D Performans değerleme
   
11 Transit rejimi kapsamında aşağıdakilerden hangisine izin verilmez?
 
A Canlı büyükbaş hayvanlar
B Tropikal meyveler
C Kurutulmuş muz
D Tütün ve alkol türevi maddeler
   
12 Aşağıdakilerden hangisi eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır?
 
A Kırmızı hat
B Sarı hat
C Mavi hat
D Yeşil hat
   
13 "Türk plakalı bir araç Romanyadan aldığı yükü Danimarkaya taşımaktadır." Taşıma noktaları dikkate alındığında bu tür taşımacılık aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilir?
 
A Transit taşımadır.
B Üçüncü ülke taşımasıdır.
C İkili taşımadır.
D Kombine taşımadır.
   
14 Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Artvin/Sarp sınır kapısı - Gürcistan
B Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Yunanistan
C Gaziantep/Karkamış sınır kapısı - Irak
D Hatay/Yayladağı sınır kapısı – İran
   
15 Aşağıdakilerden hangisi haritalarda gösterilen uluslararası yol numarasıdır?
 
A O-80
B D-100
C E-80
D K-2
   
16 Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir?
 
A Ölçek
B Rakım
C Gerçek uzunluk
D Kroki
   
17 Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?
 
A Radyo tabanlı bilgi sistemleri
B Yörünge uydu servisleri
C Karayolu haritası
D Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları
   
18 Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi, izlenemez?
 
A Araçtaki yükün ağırlığı
B Aracın nerede olduğu
C Aracın takribi hızı
D Durma- dinlenme süreleri
   
19 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir?
 
A 7 gün
B 10 gün
C 15 gün
D 30 gün
   
20 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile alıkonulan her türlü taşıt ve araç bir tutanakla gümrük idaresine teslim edilir.
B Gümrük idaresi, kaçak eşya ve taşıtların muhafazası için gerekli görülen yerlerde depo temin eder.
C Elkonulan her türlü eşya ve taşıma araçlarının muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar sahiplerince karşılanır.
D Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere iade ve sevk olunur.
   
21 Tehlikeli madde taşımasında kullanılan taşıtlara takılan turuncu renkli levhanın üst yarısındaki rakamlar neyi göstermektedir?
 
A Bu rakamların aracın toplam ağırlığını gösterirler
B Bu rakamlar, yükün hangi tehlikeye yol açtığını gösterirler
C Bu rakamların yük durumunu gösterirler
D Bu rakamlar hangi maddenin yüklü olduğunu gösterirler
   
22 Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
 
A 10
B 20
C 30
D 50
   
23 Taşıması yapılan eşyaların fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir şekilde belirtilmesini teminen düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çeki listesi
B Mal faturası
C CMR belgesi
D Gümrük çıkış beyannamesi
   
24 TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?
 
A 30
B 45
C 60
D 90
   
25 Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?
 
A 3
B 5
C 7
D 9
   
26 Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir.
B Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
C Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
D Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir
   
27 Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az .... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve .... ebatta engel iĢaretinin konulması zorunludur. Yukarıdaki boşluğu doldurunuz
 
A 100 metre 100 cm.x25 cm.
B 100 metre 150 cm.x25 cm.
C 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D 150 metre 100 cm.x25 cm.
   
28 Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?
 
A Yolun eğimi
B Yük durumu
C Lastik durumu
D ABS
   
29 Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?
 
A Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
   
30 Trafik işaretlerine uymada; önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
 
A Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
   
31 Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Göbek bölgesi
B Kasık iç kısmı
C Bacak dış kısmı
D Dizin ön üst kısmı
   
32 Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasının sebebi hangisidir?
 
A Bilincinin kaybolması sonucu çenesinin kasılması
B Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması
C Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması
D Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması
   
33 ilk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?
 
A Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler
B Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar
C Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar
D Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler
   
34 Hangi durumdaki yaralı, sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 
A Ayağında çıkık olan
B Birinci derecede yanığı olan
C Solunum zorluğu çeken
D Kol kırığı olan
   
35 ilk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?
 
A Kurtarma-koruma-bildirme
B Koruma-kurtarma-bildirme
C Koruma-bildirme-kurtarma
D Bildirme-koruma-kurtarma
   
36 Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?
 
A A,B,C
B F,G,H
C D,G
D Sadece G
   
37 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasiteyi sağlayan araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?
 
A 15
B 19
C 20
D 22
   
38 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?
 
A Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.
   
39 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?
 
A İşyerinde
B Taşıtlarında
C Gönderende
D Alıcıda
   
40 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir.
B Asgari kapasitenin hesaplanmasında çekici sayısı kadar römork ve/veya yarı römorklar dikkate alınır.
C Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranır.
D Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
   
41 Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?
 
A Yüklü ağırlık
B Gabari
C Taşıma sınırı
D Dingil ağırlığı
   
42 Yerel veya uluslararası bir nakliyecinin eşya taşıma ile ilgili mal sahiplerine ve/veya diğer taşımacılara karşı sigortaladığı menfaati ve poliçenin tipi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Eşyadaki hasarlar, direkt
B Eşyadaki kayıplar, dolaylı
C Navlun ödemeleri, aktif
D Yasal sorumluluklar, pasif
   
43 Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?
 
A L Yetki Belgesi
B M Yetki Belgesi
C N Yetki Belgesi
D T Yetki Belgesi
   
44 G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?
 
A 2
B 5
C 10
D 12
   
45 Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?
 
A Kargo
B Parça yük
C Paletli yük
D Tehlikeli maddeler
   
46 Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?
 
A Aracın yurtdışına çıkması halinde
B Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta süresinin bitmesi halinde
C Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde.
D Aracın el değiştirmesi halinde.
   
47 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir.
B Gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri her farklı belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları halinde bile birden fazla yetki belgesi alamazlar.
C Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz.
D Yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez
   
48 Aşağıdakilerden hangisi uluslararası taşımalarda geçiş/izin belgesinden muaf değildir?
 
A İtfaiye hizmetleri ile ilgili taşımalar
B Ambulans taşımaları,
C Kamu hizmeti çerçevesinde yapılan posta taşımaları,
D Taşıma kapasitesi 10 tondan fazla olan taşıtlarla yapılan taşımalar
   
49 iş güvencesi kapsamında, geçersiz feshe bağlı olarak, aşağıdakilerden hangisi işverenin işçiye ödemesi gereken tutardır?
 
A Kıdem tazminatı
B İhbar tazminatı
C Maddi tazminat ve yıllık izin ücreti
D Boşta geçen süreye ait ücret ve sosyal haklar
   
50 Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
 
A Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter
B Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 da biter
C Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter
D Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI