SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

30 HAZİRAN 2012 - SRC2 ÇIKMIŞ SORULAR src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
30 HAZİRAN 2012 - SRC2 ÇIKMIŞ SORULAR
   
1 Aracı çalıştırırken 0-15 saniyeden fazla marş yapılırsa aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
 
A Alternatör yanar
B Akümülatör boşalır
C Endüksiyon bobini yanar
D Far ampulleri patlar
   
2 Motor boğulması nedir?
 
A Egzoz çıkışının tıkanması.
B Silindire az hava girmesi.
C Karışımın fakirleşmesi.
D Silindire fazla hava girmesi.
   
3 Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
 
A Motor hararet yapar.
B Motor yağ yakar
C Alternatör yatakları bozulur.
D Bujiler ateşleme yapamaz.
   
4 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre en az dört tekerlekli ve yolcu taşımasında kullanılan motorlu araçlar hangi sınıf araçlardır ?
 
A L Sınıfı
B M Sınıfı
C N Sınıfı
D O Sınıfı
   
5 Herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 
A 70 saat
B 80 saat
C 90 saat
D 110 saat
   
6 I- Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. II - Hafta tatili en az 24 saattir. Verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A I doğru II yanlış
B I yanlış II doğru
C Her ikisi de doğru
D Her ikisi de yanlış
   
7 Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?
 
A Dinlenme süresi 1 saat arttırılır
B Bir değişiklik olmaz
C Dinlenme süresi 2 saat arttırılır
D Dinlenme süresi 1 saat azaltılır
   
8 AETR’ye göre, molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılır mı?
 
A Sayılır
B Sayılmaz
C 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz
D 15 Dakikanın üzerinde ise sayılır
   
9 Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun trafikteki etkilerinden biri olamaz?
 
A Tahammül yeteneğini artırması.
B Trafik kurallarına riayet etmeyi kolaylaştırması.
C Duyum ve algının azalması.
D Trafikte dikkat ve farkındalığın artması.
   
10 Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?
 
A Empati kurmak
B Üstünlük kurmak
C Karşıdakine saygılı olmak
D Önyargılı olmamak
   
11 Karakter, yetenek ve huy(mizaç) aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
 
A Bencillik
B Kişilik
C Cömertlik
D Cimrilik
   
12 Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?
 
A Olası seçenekleri belirleme
B Düşünmeden hareket etme
C Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D Sonuçların istenirliğini belirleme
   
13 Yolcu taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Düzenli yolcu taşımacılığı zaman tarifesine tabidir.
B Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler.
C Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve işyerlerine asmak zorundadır.
D Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktaları arasında farklı şekilde düzenlenebilir.
   
14 Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?
 
A Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,
B İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
C Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
D 65 yaşından gün almamış olmaları,
   
15 Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kalkış ve varış yeri
B Koltuk numarası
C Taşıma ücreti
D Varış saati
   
16 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir?
 
A 4 saat
B 6 saat
C 8 saat
D 12 saat
   
17 Güvenli hız nedir?
 
A Yavaş seyretmek
B 80 km ile seyretmek
C Araç hâkimiyetinin elimizde olduğu hız
D Normal süratte gitmek
   
18 Öndeki aracı sollamak istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Öndeki sürücünün park ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
B Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat etmek
C Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
D Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve açık olmasına dikkat etmek
   
19 Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir?
 
A Hız
B Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C Yolun durumu
D Sürücünün konsantrasyonuna
   
20 Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?
 
A 30
B 25
C 20
D 15
   
21 Hızı 90 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A 45 m
B 30 m
C 60 m
D 15 m
   
22 Herhangi bir sebeple geri gitmek zorunda kalan sürücülerin, hangisini yapmaları yasaktır?
 
A Manevra dışında şerit değiştirmeleri
B Bulundukları şeritte geri gitmeleri
C Yolun sağından geri gitmeleri
D Geri giderken dönüş ışıklarıyla işaret vermeleri
   
23 Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
 
A Aracın hızı
B ABS
C Yol yüzeyinin durumu
D Yolun eğimi
   
24 Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?
 
A Beden koordinasyon değişimi
B Görüş keskinliği
C Görüş düşüşü
D Hız körlüğü
   
25 Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 
A Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
B Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey
   
26 Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Önce enlemi sonra boylamı okunur.
B Önce yüksekliği sonra boylamı okunur.
C Önce derinliği sonra yüksekliği okunur.
D Önce boylamı sonra enlemi okunur.
   
27 Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?
 
A Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesi
B Sürücülerin daima dikkatli olması
C İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar
D Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesi
   
28 Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?
 
A Hasar Performansı
B Araç Performansı
C Yakıt Performansı
D Hız Performansı
   
29 Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?
 
A Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali.
B Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
   
30 Yaralı araçtan çıkarılırken en çok vücudun nereleri korunmaya çalışılır?
 
A Baş, boyun, omurga
B Ayaklar ve bacaklar
C Eller ve kollar
D Göğüs bölgesi
   
31 Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kalp seviyesinde yukarıda tutmak
B Yara altta kalacak şekilde olmalı
C Kalp seviyesinin altında olmalı
D O bölgeye masaj yapılmalı
   
32 Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?
 
A Kalça diz ile arası
B Diz ile ayak arası
C Diz ekleminin olduğu yer
D Ayak bileği ile topuk arası
   
33 Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Tek yönlü yola ters yönden girmek
B İki yönlü yola ters yönden girmek
C Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek
D Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek
   
34 Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
 
A İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktadır
B Araç kullanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
C Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
D Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
   
35 “Trafik kazasına karışan bir sürücünün dikkat edeceği hususlardan biri Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 
A Trafiği etkilemeyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyen, ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazalarda sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dâhil, kaza yerindeki durum değiştirmemektir,
B Kaza yerindeki durumu krokiye geçirmek ve rapor halinde ilgililere vermektir,
C Yeniden bir trafik kazası olmasın diye yolu trafiğe kapamaktır,
D Aksine, yolu trafiğe açık tutmak için diğer araçları durdurup, yolcu ve sürücülerin yardımını sağlamaktır.
   
36 Doğru ifadeyi seçiniz ?
 
A Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.
B Tarlada devrilen traktörün trafik kazasında trafik zabıtası görevlendirilir.
C Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinindir.
D Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinin değil, motorlu taşıtındır.
   
37 İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir?
 
A Park yeri
B Sığınma cebi
C Manevra yeri
D Kavşak
   
38 Geçiş yolunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Karayolunun sadece bisikletlilerinin kullanmalarına ayrılan kısım.
B Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun , karayolu üzerinde bulunan kısım.
C İki ve ya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan.
D Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alan.
   
39 Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?
 
A Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarda, özel amaçlı taşıtların,
B En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
C Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasında giden tramvayların ve yolun sonunda geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
D Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve motorsuz taşıtların,
   
40 İşaretleme reflektörü bulundurma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda 1 adet
B Sadece motorlu araçlarda 1 adet
C Özel otomobillerde 1 adet
D Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda en az 2 adet
   
41 Karayolları Trafik Kanununa göre, aşağıdaki durumların hangisinde aracı işletenin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?
 
A Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
B Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
C Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
D Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması
   
42 Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?
 
A A Grubu seyahat acenteleri
B B Grubu seyahat acenteleri
C C Grubu seyahat acenteleri
D D Grubu seyahat acenteleri
   
43 Aşağıdaki hususlardan hangisi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındadır?
 
A İşletenin, eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler.
B İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler.
C Manevi tazminata ilişkin talepler.
D Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları.
   
44 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
 
A Transfer yapılan yolcuların listesi
B TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri
   
45 Turizm taşımacılığı yapacakların mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?
 
A A1 yetki belgesi
B D2 yetki belgesi
C D3 yetki belgesi
D B3 yetki belgesi
   
46 Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?
 
A Özmal taşıt sayısına göre
B Özmal koltuk kapasitesine göre
C Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
   
47 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
C Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.
D Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz.
   
48 Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?
 
A Her 10 koltuk için en az 1 adet
B Her 14 koltuk için en az 1 adet
C Her 15 koltuk için en az 1 adet
D Her 18 koltuk için en az 1 adet
   
49 D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?
 
A 75
B 90
C 100
D 150
   
50 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI