SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

30 HAZİRAN 2012 - SRC3 ÇIKMIŞ SORULAR src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
30 HAZİRAN 2012 - SRC3 ÇIKMIŞ SORULAR
   
1 Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçmeleri için, aynı dingile bağlı tekerlerden karayoluna aktarılan ağırlığa ne denir?
 
A İstiap haddi
B Taşıma sınırı
C Azami dingil ağırlığı
D Kapasite
   
2 Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?
 
A Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D Motorun hareketini krank miline iletmek
   
3 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D 6 günlük araç kullanma süresinde sonra en az 2 gün
   
4 Uluslararası karayolu taşımacılığında, aşağıdakilerden hangisi ile yapılan taşımalar için AETR hükümleri uygulanmaz?
 
A Güzergahı 50 km yi aşmayan ve tarifeli seferler ile yapılan yolcu taşımada kullanılan taşıtlarla yapılan taşımalar
B Tıp amaçlı özel taşıtlar
C Müsaade edilen hızı saatte 30 km yi aşmayan taşıtlar
D Düzenli yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar
   
5 AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde çalışan sürücülerin yaşları en az kaç olmalıdır?
 
A 18
B 19
C 20
D 21
   
6 Birbirini takip eden 2 haftada toplam en fazla çalışma süresi kaç saat ile sınırlandırılmıştır?
 
A 80
B 85
C 90
D 95
   
7 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A Kişilik, "karakter", "mizaç (huy)", "yetenek" olmak üzere üç temel dilimden oluşmaktadır.
B Karakter, bireyin almış olduğu eğitime göre sergilediği davranışlardır.
C Mizaç, önemli ölçüde devamlıdır ve kalıtımsal yönü ağır basar.
D Yetenek, bireyin davranış düzenleme ve gerçekleştirmede yararlandığı zihinsel ve bedensel kapasitelerini oluşturur.
   
8 Aşağıdakilerden hangisi bir 'Davranış' olarak tanımlanamaz?
 
A Aracı bakıma götürmek
B Aracın camını temizlemek
C Aracın temizliğine ve bakımına önem vermek
D Aracın temizliği yapılırken beklemek
   
9 “Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanır. Bunlar bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden ( görsel algı, seçici dikkat vb.) yoksun olmasıdır.” Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?
 
A Sürüş uygunluğu
B Sürücü nitelikleri
C Sürücü kapasitesi
D Motor beceriler
   
10 Bedensel ve ruhsal sınırların tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik durumuna ne denir?
 
A Empati
B Stres
C Güdü
D Duygu
   
11 Virajlara girildiğinde aracın hangi yöndeki tekerlekteki ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?
 
A Ön tekerleklerin
B Dönülen yöndeki tekerleklerin
C Arka tekerleklerin
D Dönülmeyen yöndeki tekerleklerin
   
12 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
B Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.
C Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör "giriş hızı"dır.
D Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.
   
13 Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?
 
A Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır.
B Vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir.
C Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır
D Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız artırılır.
   
14 Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir. Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olur.
B Hız arttıkça daha uzağa bakılmalı, olacaklar önceden tahmin edilmeye çalışılmalıdır.
C Mümkün oldukça trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır.
D Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.
   
15 Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin tutunma sağlar?
 
A Geniş lastik
B Dar lastik
C Havası inik lastik
D Hepsi
   
16 Gümrük kapılarındaki kontrol noktalarındaki “Yeşil Hat” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrollerinin yapıldığı hat,
B Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrollerinin yapıldığı hat,
C Eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hat,
D Eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrollerinin yapıldığı hat,
   
17 Geçiş belgesi alabilmek için aracın istiap haddinin minimum kaç ton olması gerekmektedir?
 
A 8 ton
B 10 ton
C 12 ton
D 15 ton
   
18 Gümrük ve TIR mevzuatımıza göre, TIRların Türk gümrük bölgesinde güzergâh kat etme süresi Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında azami kaç saattir?
 
A 72 saat
B 120 saat
C 144 saat
D 168 saat
   
19 Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir?
 
A İçinde GMRK yazılı çerçeve
B Kırmızı renkli üçgen flama
C Yuvarlak içinde nokta
D İçi boş yuvarlak
   
20 Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 
A Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
B Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey
   
21 Araç takip sistemlerinden olan "karakutu" sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
 
A Aracın ne kadar mola verdiği
B Hız ihlali yapıp yapmadığı
C Aracın yaptığı ortalama hız
D Online araç takip
   
22 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?
 
A Hibrid sistemler
B Manuel kontrollü sistemler
C Sonar kontrollu sistemler
D Navigation tabanlı sistemler
   
23 Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?
 
A Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali.
B Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
   
24 Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?
 
A Sırt üstü yatar
B Sırt üstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C Yüzü koyun yan yatar
D Sırt üstü düz, ayakların altı desteklenmiş
   
25 Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
 
A Rentek manevrası ile
B Heimlich manevrası
C Şok pozisyonu
D Koma pozisyonu
   
26 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre "eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye ye ithal eden kişiye" verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Üç aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
B Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
C Altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
D Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
   
27 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır?
 
A Yarı oranda artırılır
B Bir kat artırılır
C Üç kat artırılır
D On kat artırılır
   
28 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
B Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
C Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
D Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
   
29 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Hız sınırlarının altında bir hızla seyretmek
B Aşırı hızla seyretmek
C Uykusuzken araç kullanmak
D Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak
   
30 30. “Yol, hava ve trafik durumu ile gece ve gündüz oluşuna göre nizami park ve kuyruk ışıkları yakılmadığı, yakılamadığı veya yakılması halinde dahi metre mesafeden diğer araç sürücüleri tarafından açıkça görülemediği takdirde, bozulan aracın ön ve arkasına uygun yerlere diğer araç sürücülerinin metre mesafeden açıkça görebilecekleri şekilde birer kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulması gerekir.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 
A 150m/150m
B 100m/150m
C 50m/100m
D 100m/100m
   
31 I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek. II- Sola dönüş lambası ile işaret vermek. III- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek . IV- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek. Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?
 
A I-II-III-IV
B II-III-I-IV
C II-I-III-IV
D I-IV-III-II
   
32 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Araç sürücüleri, şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemek zorundadırlar.
B Araç sürücüleri, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadırlar.
C Araç sürücüleri, gidişe ayrılan yol bölümünün en son şeridini sürekli işgal etmemek zorundadırlar.
D İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sol şeridi izlemek zorundadırlar.
   
33 Kontrolsüz kavşaklarda hangisi yanlıştır?
 
A Motorsuz taşıtlar motorlu taşıtlara yol verir.
B Traktör ve İş makineleri diğer motorlu taşıtlara yol verir.
C (T) kavşaklarda dönüş yapanlar düz gidenlere yol verir.
D Soldan gelene yol verilir.
   
34 Sürücüler, iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerin hangisini yapmak zorundadır?
 
A Hızını azaltarak yoluna devam eder
B Selektör yaparak gelen aracı uyarır
C Karşıdan gelenin durmasını bekler
D Aracını sağ kenara yanaştırır, gerektiğinde sağa yanaşıp durur
   
35 Aracını sağ kenara yanaştırır, gerektiğinde sağa yanaşıp durur
 
A Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta
B Şeridi daralmış olan, diğerine
C Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine
D Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta
   
36 Kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?
 
A Tepe üstüne yaklaşan yollara
B Görüş açısı açık olan yollara
C Köprü ve tünele yaklaşan yollara
D Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara
   
37 Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
 
A Trafik kazalarında, kazaya neden olan aracın belirlenmemesi halinde bedeni zararları
B Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar.
C Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gaspedildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları,
D Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar
   
38 Sigorta sözleşmesinde (poliçede) bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminatın miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminat hangisidir?
 
A Maktu tazminat
B Hasar tazminatı
C Taşıma tazminatı
D Hiçbiri
   
39 M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 
A İliçi 1 gün, yurtiçi 2 gün
B İliçi 1 gün, yurtiçi 3 gün
C İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün
D İliçi 2 gün, yurtiçi 4 gün
   
40 “Karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tarafından karşılanamayan zararlar bakımından öncelikle, ” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
 
A Taşımacının malvarlığına başvurulur.
B Herhangi bir kişi ve kuruma başvurulamaz.
C Karayolları Trafik Kanunu gereği yapılması gereken zorunlu sorumluluk sigortasına başvurulur.
D Sürücüye başvurulur
   
41 Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyat sigortasının teminat kapsamı dışında kalır?
 
A Yangın, infilak
B Yetersiz ve uygunsuz ambalaj
C Nakil aracının devrilmesi
D Nakil aracının yanması
   
42 Yığın halinde taşıma ne demektir?
 
A Tehlikeli maddelerin sarnıçlarla taşınmasıdır
B Tehlikeli maddelerin ambalajlanmasından tabii şekliyle taşınmasıdır
C Tehlikeli maddelerin bulunduğu kapların üst üste konulara taşınmasıdır
D Tehlikeli maddelerin gereken koşullar olmaksızın taşınmasıdır
   
43 Sınıf 3 kapsamına giren tehlikeli maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Patlayıcı maddeler, patlayıcı madde içeren nesneler
B Yanıcı sıvı maddeler
C Yanıcı katı maddeler
D Gazlar
   
44 TIR karnesi kapsamında yükleme ve boşaltma yapılacak olan hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı en fazla kaç olmalıdır?
 
A Toplam sayısı ikiyi geçemez
B Toplam sayısı üçü geçemez
C Toplam sayısı dördü geçemez
D Toplam sayısı beşi geçemez
   
45 Tır Karnesinin en son sarı voleti (sayfası) ne olarak adlandırılır?
 
A CMR
B Konşimento
C Hasar ve Tespit Tutanağı
D Hamule Senedi
   
46 C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?
 
A Sahip oldukları özmal taşıt sayısı kadar,
B Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar,
C Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar,
D Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar,
   
47 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
 
A H ve R türü yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.
B G ve H türü yetki belgesi sahipleri taşımacı olduklarından kendi nam ve hesaplarına taşıma yapabilirler.
C Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar.
D Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz.
   
48 Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir?
 
A P türü yetki belgesi
B M türü yetki belgesi
C G türü yetki belgesi
D H türü yetki belgesi
   
49 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; M2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
B 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 3 ilde
C 3 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 3 ilde
D 5 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 3 ilde
   
50 Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya mücbir bir sebepten dolayı iş göremez hale gelmesi durumunda bu durumun kaç gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi gereklidir?
 
A 90 gün
B 60 gün
C 30 gün
D 120 gün

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI