SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SORULARI
   
1 İletişim Teknolojileri firmalara hangi avantajı sağlamaz ?
 
A İş sürekliliği
B Maliyet Avantajı
C Verimlilik
D Hareketsizlik
   
2 Aşagıdakilerden hangisi küresel yer belirleme sistemidir?
 
A WAP
B VoIP
C GPS
D SimTracks
   
3 Araç takip ve filo yönetimi sistemi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmamaktadır?
 
A Lojistik Firmaları
B Seyahat Firmaları
C Sağlık Ekipleri
D Binalar
   
4 Aşağıdakilerden hangisi bir e-lojistik uygulamasıdır ?
 
A 7 x24 Araç Takip Bilgi Sistemidir.
B Kargo Takip Bilgi Sistemidir.
C Bilgisayarlı Gümrük Etkinliği Sağlar (BİLGE)
D Hepsi
   
5 Aşağıdakilerden Hangisi WAP uygulamasıdır?
 
A Internet Erişimi sağlar.
B Filo Yönetim Merkezidir.
C Yakıt deposundaki yakıt miktarını belirler.
D Araçların hızını ölçer.
   
6 Maliyet Avantajı aşağıdaki faaliyetlerden hangisinde bulunmaktadır?
 
A Taşımacılık
B İletişim
C Sanayi
D Enerji
   
7 Aşağıdakilerden hangisi lojistik iş süreçlerinde teknoloji bağlantılı uygulamalar içinde yer alır ?
 
A Elektronik Bilgi Alışverişi (EDI: Electronic Data Interchange)
B Uydu destekli küresel konum tespit sistemleri (GPS : Global Positioning System), ve mobil iletişim (GSM) sistemleri
C Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri (BİLGE)
D Hepsi
   
8 Bir şirket etkili iletişim kurabiliyorsa aşağıdakilerden hangisi fayda sağlar?
 
A Verimlilik sağlar
B Hareketlilik sağlar
C Motivasyon sağlar
D Hepsi
   
9 Aşağıdakilerden hangisini gelişen iletişim teknolojileri arasında sayamayız?
 
A GPRS
B Elektrik sistemi
C WAP
D GSM
   
10 İletişim Teknolojileri hangi alanlarda kullanılmaktadır?
 
A Mobil İzleme Sistemi
B Satış ve Servis Teşkilatı Yönetimi
C Mobil Ticaret / POS, Güvenlik
D Hepsi
   
11 Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sisteminin belirttiği özelliklerden biri değildir?
 
A Hasar Performansı
B Araç Performansı
C Yakıt Performansı
D Hız Performansı
   
12 Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?
 
A Güzergah Dışı yapılan işlemlerin takibi
B Sürücülerin daima dikkatli olması
C Güzergah Planlaması
D Araç ya da Filo kontrolü sağlar,
   
13 Mobil İzleme sistemi hangi sektörde kullanılamaz?
 
A Araç filoları
B Kargo firmaları
C Özel Araçlar
D Taksi Filoları
   
14 Kablosuz iletişim protokolü diye tanımladığımız iletişim teknolojisi hangisidir?
 
A WAP
B GPRS
C GPS
D MMS
   
15 Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?
 
A GSM
B Navigator
C Haritalar
D Araç bilgisayarlı webtracks
   
16 İletişim teknolojilerinin lojistik ve taşımacılıktaki önemi hangisidir ?
 
A Etkin ve yüksek kapasite ile çalışmayı sağlar.
B Karlılığı artırır.
C Bilgilerine Erişimi sağlar
D Hepsi
   
17 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?
 
A Telsizler
B Simtrack
C Webtrack
D GPS
   
18 Araç ve Filo takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
 
A Araçların güvenliğini sağlar
B Araçların kaza yapmalarını engeller
C Zamandan Tasarruf sağlar
D Yakıttan Tasarruf sağlar
   
19 Aşağıdakilerden hangisi mobil veri iletişim sistemi uygulama alanlarından biri değildir?
 
A Güvenli sürüş teknikleri
B Araç filo yönetim sistemleri
C Güvenlik sistemleri
D Dağıtım sistemleri
   
20 Mobil veri iletişim sistemlerinin araç filo takip ve yönetim sistemi uygulamasında hangi bilgileri elde edebiliriz?
 
A Aracın güzergah dışına çıktığını görebiliriz
B Terminale zamanında gelinip gelinmediği
C Araçların güzergahları hakkında detaylı bilgi
D Hepsi
   
21 Mobil veri iletişim sistemlerinin filo takip ve yönetim sistemleri uygulaması aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?
 
A Araç ve filo takibi sağlanabilir
B Araçların kaza yapmaları engellenir
C Çağrı yapılabilir
D Araç hızları kontrol edilebilir
   
22 Mobil iletişim sistemleri ile araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?
 
A Aracın hızı kontrol edilir
B Aracın rotası kontrol edilir
C Sürücünün hata yapması engellenir
D Aracın gidiş-geliş süresi görülebilir
   
23 Aşağıdakilerden hangisi mobil iletişim sistemlerinin güvenlik sistemlerine uygulamalarından biri değildir?
 
A Seyahat Araçlarının takibi
B Taksi filolarının takibi
C Öğrenci takip sistemi
D Otobüs filolarının takibi
   
24 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin kullanıldığı alanlardan biridir?
 
A Kontrol Sistemleri
B Dağıtım Sistemleri
C Filo Yönetim Sistemleri
D Heps
   
25 Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önemi bakımından amaca en yakındır ?
 
A Arkadaşlarla sohbet edebilmek
B Bilgi alış-verişi
C Komşuluk ilişkilerini canlı tutmak
D Yük ve yolcu bulmayı kolaylaştırmak
   
26 Aşağıdakilerden hangisi iletişim aracı sayılmaz ?
 
A Televizyon
B Telefon
C Telsiz
D Mektup
   
27 Doğrusal iletişim modellerinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz ?
 
A Aracın Türü
B Yazılı İletişim
C Sözlü iletişim
D Mesaj Gönderme
   
28 Kurumsal olarak iletişim biçimlerinin hangi türleri üzerinde durulur ?
 
A Telgraf ile İletişim
B Yazılı iletişim
C Sözlü iletişim
D İnternet yoluyla iletişim

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI