SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

TRAFİK KURALLARI VE CEZALAR SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 
TRAFİK KURALLARI VE CEZALAR SORULARI
   
1 Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süre ile geri alınır?
 
A 6 ay
B 1 yıl
C 2 yıl
D 5 yıl
   
2 Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Ş.içi -30 , ş.arası -50 , otoyol 60 km.
B ş.içi -50 , ş.arası -80 , otoyol 90 km
C Ş.içi -60 , ş.arası -90 , otoyol 120 km.
D ş.içi -50 , ş.arası -90 , otoyol 120 km
   
3 Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
 
A 5 metre
B 10 metre
C 15 metre
D 20 metre
   
4 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Alkollü araç kullanmak
B Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak
C Aşırı hız
D Arkadan çarpmak
   
5 Kavşaklarda yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede şerit değiştirilmez?
 
A Yerleşim yeri içinde 30 metre yerleşim yeri dışında 150 metre
B Yerleşim yeri içinde 40 metre yerleşim yeri dışında 150 metre
C Yerleşim yeri içinde 50 metre yerleşim yeri dışında 150 metre
D Yerleşim yeri içinde 60 metre yerleşim yeri dışında 150 metre
   
6 Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
 
A Sağ şerit
B Orta şerit
C Yavaşlama şeridi
D Hızlanma şeridi
   
7 Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 100 ceza puanını bir kez dolduran sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geri alınır?
 
A 1 Ay
B 2 ay
C 3 ay
D 4 ay
   
8 Kamyon ve çekicilerin periyodik muayeneleri kaç yılda bir yaptırılır?
 
A Yılda bir
B 2 Yılda bir
C 3 Yılda bir
D 4 yılda bir
   
9 Aşağıdakilerin hangisi psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi gerektiren suçtur?
 
A Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak
B Aşırı hız yapmak
C Uyuşturucu madde almış olarak araç kullanmak
D Alkollü Araç Kullanmak
   
10 Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?
 
A Bölünmüş yol
B Çift yönlü yol
C Bağlantı yolu
D Otoyol
   
11 Karayoluyla demiryolunun aynı seviyede kesiştiği, bariyerli ya da bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
 
A Kavşak
B Hemzemin geçit
C Alt geçit
D Üst geçit
   
12 0,50 promilden az alkollü araç kullanan ticari araç sürücüleri için sigorta hangi oranda geçerlidir?
 
A % 40 oranında geçerlidir.
B %50 oranında geçerlidir
C %100 geçerlidir
D Sigorta tazminatlarından istifade edemez
   
13 Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
 
A Yol bölünmüş duruma getirilmiştir, karşı yönden gelen trafiğe ait yola girmek yasaktır.
B Yol boyunca geçme yasağı getirilmiştir, öndeki aracı geçmek yasaktır.
C Yol iki yönlü duruma getirilmiştir, öndeki araç geçilebilir
D Yolda çalışma olduğunu belirtir, öndeki aracı geçmek yasaktır.
   
14 Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?
 
A Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır
B Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
C Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
   
15 Hız sınırlarını % 10 - % 30 (%30 dahil) aşan sürücülere hangi ceza verilir?
 
A Para ve 5 ceza puanı
B Para ve 10 ceza puanı
C Para ve 15 ceza puanı
D Para ve 20 ceza puanı
   
16 Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkı ve kavşaklardaki geçiş hakkı hangi sıraya göre kullanılır?
 
A İtfaiye-Cankurtaran-Polis-Sivil Savunma Aracı
B Cankurtaran – İtfaiye – Polis – Sivil Savunma Aracı
C Cankurtaran-Polis-İtfaiye-Sivil Savunma Aracı
D Polis-Cankurtaran-İtfaiye-Sivil Savunma Aracı
   
17 Kontrolsüz kavşaklarda geçiş önceliği hakkı hangi araca aittir?
 
A Soldan gelen araca
B Sağdan gelen araca
C Karşıdan gelen araca
D Dönüş yapan araca
   
18 Fasılalı (ara-ara) yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?
 
A Hız azaltmadan geçilir
B Önce durulur, yol kontrol edildikten sonra geçilir
C Durmak için hazırlık yapılır
D Yavaş ve dikkatli geçilir.
   
19 Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?
 
A Sağdan gelen trafiğe ait şeride
B Gidişe ayrılan yolun en sol şeridine
C Karşı yönden gelen trafiğe ait yol bölümüne
D Gidişe ayrılan yolun orta şeridine
   
20 İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?
 
A Otomobil-minibüs-kamyonet ve otobüslerde 2 adet
B Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç bütün motorlu araçlarda 2 adet
C Traktörler hariç bütün motorlu araçlarda 2 adet
D Bütün motorlu araçlarda 2 adet
   
21 Kontrollü bir kavşakta trafik polisi, trafik ışıkları ve işaret levhalarının birlikte bulunması halinde öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisine uyulur?
 
A Trafik Polisi-Trafik Işıkları-İşaret Levhaları
B Trafik Polisi-İşaret Levhaları-Trafik Işıkları
C Trafik Işıkları-Trafik Polisi-İşaret Levhaları
D Trafik Işıkları-İşaret Levhaları-Trafik Polisi
   
22 0.50 promil’in üzerinde alkollü araç kullandığı ikinci kez tespit edilen sürücülerin, sürücü belgeleri kaç yıl süre ile geri alınır?
 
A 1 yıl
B 2 yıl
C 3 yıl
D 4 yıl
   
23 Araç sahipleri trafik tescil belgelerindeki adres değişikliğini, araçlarının kayıtlı bulunduğu ildeki tescil kuruluşuna kaç gün içinde bildirmek zorundadır?
 
A 30 gün
B 60 gün
C 90 gün
D 120 gün
   
24 Trafikte can ve mal güvenliği açısından aksi bir işaret bulunmadıkça, kamyon ve kamyonetler için şehir içi, şehir dışı ve otoyol hız limitleri nelerdir?
 
A Şehir içi 50km. Şehirlerarası 85 km. Otoyol 95 km.
B Şehir içi 50km. Şehirlerarası 80 km. Otoyol 100 km
C Şehir içi 50km. Şehirlerarası 90 km. Otoyol 100 km
D Şehir içi 50km. Şehirlerarası 90 km. Otoyol 120 km
   
25 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve eşya veya yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Otomobil
B Kamyonet
C Kamyon
D Otobüs

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI