SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORULARI src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR

SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ
07 Aralık 2013  Başla  Başla  Başla  Başla
28 Eylül 2013  Başla  Başla  Başla  Başla
09 Haziran 2013  Başla  Başla  Başla  Başla
10 Mart 2013  Başla  Başla  Başla  Başla
08 Aralık 2012  Başla  Başla  Başla  Başla
29 Eylül 2012 Başla  Başla  Başla  Başla
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla  Başla
24 Mart 2012  Başla  Başla  Başla  Başla
24 Aralık 2011  Başla  Başla  Başla  Başla

 

 

 
ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORULARI
   
1 Her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?
 
A 7 saat
B 8 saat
C 9 saat
D 11 saat
   
2 “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 
A 7 saat
B 8 saat
C 9 saat
D 11 saat
   
3 AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 
A 90 saat
B 100 saat
C 110 saat
D 120 saat
   
4 Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?
 
A Tüm motorlu araç sürücülerinin
B Tüm motorlu ve motorsuz araç sürücülerinin
C Karayolu taşımacılığında çalışan ticari araç sürücüleri
D Yalnızca otobüs, kamyon ve çekici sürücüleri
   
5 Aşağıdakilerden hangisi trafikte oluşan uykusuzluğu gidermenin en etkili yoludur?
 
A Çalışma ve dinlenme sürelerine uymak
B Ağır ve yağlı yemekler yememek
C Antibiyotik tarzı ilaçları almamak
D Kafeinli içecekler içmek
   
6 Takograf kayıtları ne kadar süre ile saklanmalıdır?
 
A Araçta 1 ay, işyerinde 5 yıl
B Araçta 2 ay, işyerinde 5 yıl
C Araçta 5 ay, işyerinde 5 yıl
D Araçta 5 yıl, işyerinde 1 ay
   
7 AETR Sözleşmesi ve Karayolları Trafik Kanununa göre tek şoför 24 saatlik bir sürede toplam kaç saat araç kullanabilir?
 
A 5 saat
B 7 saat
C 9 saat
D 11 saat
   
8 AETR Sözleşmesi ve Karayolları Trafik Kanununa göre sürücü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?
 
A 3 saat
B 4 saat
C 5 saat
D 6 saat
   
9 Uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki bazı çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeleri yapan uluslararası çalışma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
 
A UNESCO
B WHO
C UNICEF
D UNICEF
   
10 Bir şoför kaç gün çalıştıktan sonra bir gün istirahat hakkına sahiptir?
 
A 5 gün
B 6 gün
C 7 gün
D 8 gün
   
11 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A Haftada 1 tam gün izin yapmalıdır.
B Haftada 2 tam gün izin yapmalıdır
C Haftalık izin çalışma koşullarına bağlıdır
D Haftada 1,5 gün izin yapmalıdır
   
12 Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?
 
A Herhangi bir şey yapılmaz
B Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır.
C Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır.
D Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır.
   
13 “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; haftalık dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 
A 12 saat
B 18 saat
C 24 saat
D 36 saat

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI