SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

TURİZM TAŞIMACILIĞI | Src Belgesi src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 


ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI
ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ
DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ
DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ
GEÇİŞ BELGELERİ VE GÜZERGÂH KURALLARI ÖZETİ
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ - ÖZET
HARİTANIN ÖNEMİ VE TANIMI
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ
TRAFİK KURALLARI VE CEZALAR
TURİZM TAŞIMACILIĞI
ULAŞTIRMA MEVZUATI DERSİ ÖZETİ
YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA DERSİ ÖZETİ

TURİZM TAŞIMACILIĞI


GİRİŞ:


Bu bölüm yolcu taşımacılığında faaliyet gösterecek sürücüler için hazırlanmıştır. Sadece SRC3 veya SRC4 Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen sürücüler için bu bölüm okutulmaz. SRC 3 için 3 saat, SRC2 için 2 saatte işlenir.
Turizm; insanların dinlenmek, eğlenmek, gezip görmek ve sağlık gibi amaçlarla yaptıkları faaliyetlere denir. Turist ; dinlenmek, eğlenmek, gezip görmek amacıyla seyahat eden kişidir.
Uluslar arası turizmin gelişimine katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri ulaştırmadır. Bir ülkede nasıl, iyi bir ulaştırma alt yapısı oluşturulmadan ekonomik sistemin geliştirilmesi olanaksız ise aynı şekilde iyi bir ulaştırma sistemi kurulmaksızın turizm ve seyahat etkinliklerinin geliştirilmesi de olanaksızdır.
Tatil yada iş amaçlarıyla seyahat edenlerin, akraba yada arkadaş ziyaretinde bulunanların eğitim yada sağlık amacıyla seyahat edenlerin hareketlerini kolaylaştıran ulaştırma, turizmin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüketiciler açısından turistik ürünlerin çekici olabilmesi için, günümüzde artık sürdürülebilir olmaları gerekmektedir. Ancak tüketici beklentilerindeki bu değişikliliğe karşılık, turist taşıma faaliyetlerinde ve yönetimlerinde köklü değişimlerden söz etmek mümkün değildir. Turist taşımacılığı açısından, hizmetin tanımının yapılması elle tutulmazlık, dayanıksızlık ve ayrılmazlık özelliklerinden dolayı oldukça zordur.
Elle Tutulmazlık: Hizmet satın alınmadan önce görülemeyen, tadılamayan, hissedilemeyen, duyulamayan ya da koklanamayan bir üründür.
Dayanıksızlık: hizmetin önceden depolanması ve sonraki bir tarihte kullanılması mümkün değildir.
Ayrılmazlık : hizmet genellikle aynı anda üretilir, tüketilir ve üreticisinden ayrılması (farklı bir yerde tüketilmesi) mümkün değildir.
Bir ürün olarak hizmetin tanımlanmasında altı temel unsur söz konusudur. Bu unsurların her biri tüketicilerin algılama biçimlerini etkilemektedir:
•    Hizmetin imajı etkilidir.
•    Tüketicilerin etkileşim içinde olduğu personelin tutum ve davranışı etkilidir.
•    Hizmet sağlayıcının aynı sektör içindeki imaj farklılıkları ( rakipler tarafından sunulan hizmetle karşılaştırılması)
•    Hedeflenen müşteri grubu etkilidir.
•    Hizmetin dağıtımının yapıldığı fiziksel çevrinin etkisi (bina gibi)
•    Hizmetin formüle edildiği, tasarlandığı ve dağıtılış şekli önem taşır.

İnsanlar zamanın başlangıcından günümüze, yürümekten sesten hızlı uçakla uçmaya kadar çeşitli şekillerde seyahat etmişlerdir. Seyahat aracının sunduğu konfor ve hız ile ödenen bedel, seyahate katılan insanların sayısı ve nitelikleri üzerinde temel belirleyiciler olmuşlardır.
Dünya nüfusundaki hızlı artış, fert başına gelir düzeyinin yükselmesi, teknolojik gelişmelerle çalışma sürelerinin kısalması, ulaştırma hizmetlerinde konfor ve süratin artması, boş zamanları değerlendirme bilincinin yerleşmesi, ulusal ve uluslar arası seyahat ve konaklama hareketlerinin, genel tanımla turizmin büyük ölçüde gelişmesine yol açmış ve evrensel boyutlara ulaşmasını sağlamıştır.
İnsanların seyahat ve konaklamalarının bir sonucu olan turizmin gelişiminde tüm özel ve kamu ulaşımının gelişimi ve büyümesini önemli ölçüde etkilemiştir. İnsanlar ulaştırma olanaklarının ve sisteminin gelişmesi ile yeni yerlere yolculuk etmeye, turistik meraklarını gidermeye veya yeni ticaret olanaklarını araştırmaya yönelmişlerdir.
Her ne sebeple olursa olsun; yeni kişilerin seyahate çıkıyor olmaları, hem konaklama hem de ulaştırma taleplerinin yükselmesine, mevcut yatak ve koltuk kapasitelerinin yetersizlikleri nedeniyle yeni yatırım taleplerinin doğmasına yol açmıştır. Arzın artışı rekabet ortamını doğurmuş; rekabet nedeniyle düşen fiyatlarda daha düşük gelir düzeyine sahip kişilerinde turizm faaliyetlerine katılmaya başlamalarına ve talebi yükseltmelerine yol açmıştır.
Ulaştırma; turizmin tatil, iş, yakın akraba veya arkadaş ziyareti, eğitim ve sağlık amaçları gibi çeşitli amaçlarla seyahat edenlerin hareketlerini kolaylaştıran, ayrılmaz bir parçasıdır.
Ulaşım, turizmde başlangıç ve varış noktaları arasında bağlantıyı sağlamaktadır. Turistler, paket turlar ile yaptıkları yolculuklarda tur operatörünün kendilerine sunduğu ana ulaşım planını kabullenmek durumundadırlar. Bunun dışında, seyahat ve tatillerinin bir parçası olan ulaşımın türlerini kendileri seçmektedir.
    ULAŞIMIN TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ
Ulaşım, bir ülkenin turistik bölgelerinin kolayca ziyaret edilmesini sağlar çünkü bir bölge turistik zenginliklere sahip olsa bile buraları gezme imkanı sağlayacak bir ulaşım ağı yoksa, bölgeyi değerlendirmek ve turistik zenginliklerinden faydalanmak mümkün olmaz.
Bu bakımdan turizmin gelişmesi, pek çok faktör yanında ulaşımın gelişmesine bağlıdır denebilir. Diğer yandan turizmin gelişmesi de ulaştırmaya etki eder, çünkü turizm geliştikçe, artan ihtiyaçları karşılamak için ulaştırmanın da gelişmesi gerekmektedir. Bu nedenle ulaştırma ile turizm arasında bir neden ve sonuç ilişkisinden bahsedilebilir.
•    Ulaşım, turizm açısından döviz girdisi sağlayan bir kaynaktır.
•    Ulaşım endüstrisinin gelişimi ile gerek hızlı gerekse toplu ulaşım imkanı sağlayan araçların kullanılması sağlanmış, zamanı ve yeterli mali gücü olmayan kişiler, turizm hareketlerine katılmışlardır.
•    Böylece ulaşımın gelişmesi ile turistik hareketlerde de artış olmuş ve toplumların her kesiminden insanlar seyahat etme imkanına sahip olmuşlardır. Bunun anlamı, ulaşımın turizmi hem miktar, hem de kalite yönünden etkilenmiş olmasıdır.
•    Ulaşım olanakları, iki bölge arasında trafik akımı ve alınacak tedbirleri tespit etme bakımından da önemlidir. İki bölge arasındaki trafik akımına etki eden faktörler ise; trafik potansiyeli (ulaştırma olanakları), turist çekme potansiyeli ve iki bölge arasındaki uzaklıktır.
•    Turizm ile ulaşım arasındaki ilişki, yalnızca hedefe yada yönelime bir şekilde ulaşımla ilişkisinden çok daha öte, karmaşık bir ilişkidir.
İncelenecek ve kullanımına karar verilecek ulaşım türleri tarifeli ve dolmuş uçak seferleri, kuruvazör gemiler, karayolu ulaşım araçları-araba, otobüs, tren ve bunun gibi olarak sayılabilir.
TURİZİM TAŞIMACILIĞININ YAPISI
    Turizmin disiplinler arası bir alan bir sistemi yaklaşımı içinde ele alınması gerekmektedir. Sistem yaklaşımı ile turizmi oluşturan bileşenler arasındaki ilişkiler ve bunların birbirleri üzerindeki etkileri kolaylıkla görülebilmektedir.
Tablo 16: Turizm sitemi
Başlangıç  Noktası
    Yurt Dışından Gelen Turist
Akışı
Varış Noktası
                    Seyahat Halindeki Turistler   

    Uluslararası turist akımları ile aynı ülkenin kendi sınırları içerisinde yapılan gezi organizasyonları arasında temel olarak bir farklılık yoktur.
    Eski dönemlerden kalma, yurtiçi gezilerde otobüs ve tren yurt dışı gezilerde uçak kullanılır gibi yanlış bir düşünce vardır. İster yurt içinde olsun ister yurt ışında olsun, sonuç olarak söz konusu olan,  bir mekandan bir diğerine giden ve geri dönen insan gruplarıdır. Bu grupların ekonomik taşınmasını ve fiyatların düşük tutulmasını sağlamak amacıyla ana ulaşım sırasında kitle nakil araçlarından yararlanmaktadır.
    Yönelime varıldıktan sonra ise kitleyi oluşturan küçük grupların kendi arzularına uygun olarak satın almış oldukları farklı paketlerin uygulamaları amacıyla daha küçük,  genellikle kara nakil, araçları kullanılmaktadır. Zaman zaman da tren, iç hat uçak seferi, yat ve benzeri yurt içi düzenli ulaştırma veya kiralanan araçları kullanılmaktadır. Yönelime varıldıktan sonra mikro varış noktalarına ulaşabilmek amacıyla yapılan ulaştırma etkinliklerine  “Yerel Ulaşım” veya “Erişim” adı verilebilir.
    Turizm üretiminde ulaştırma ürün bileşenlerinin en önemlilerinden biridir. Ancak ne kadar önemli olursa olsun, bir ara üründür. Bir otomobil gibi düşünecek olursak motoru olmayan bir otomobil çalışmaz. Gideceği yere ulaşamayan bir turist de tatil yapamaz. Ulaştırma talebinin tek yaratıcısı turizm değildir. Bununla birlikte turizminde ulaştırmanın en büyük talep yaratıcısı olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir.
    Turizmde kullanılacak ana ulaştırma aracına olan talebi;
•    Ulaştırma hızı
•    Konfor,
•    Güvenirlilik, Yönelimin uzaklığı,
•    Ulaştırma hizmetinin fiyatı,
•    Kişinin harcanabilir geliri, gibi bazı etkenler yön verir.

Turizm ulaşımının yapısal özellikleri 5 maddede özetlenebilir:
•    Turizm ulaşımı; insanların turistik amaçlarla yaptıkları seyahatlerde turizm pazarlarında, turist çekim merkezlerine taşınması ile ilgili bir faaliyettir.
•    Turizmde ulaşım sistemleri; ekonomik prensiplerine uygun olarak, insanlara ucuz bir fiyatla, zaman sağlayan bir özelliğe sahiptir.
•    Turizm ulaşımı; hız, güven ve düzenlilik gibi modern çağımızın şartlarını taşıyan rasyonel bir faaliyettir.
•    Turizm ulaşımı; özellikle çok merkezli paket tur düzenlemelerin de, ulaşım sistemleri arasında koordinasyonu gerektiren bir faaliyettir.
•    Turizm de ulaşım bir hizmettir. Ulaşım araçları ile (Deniz yolu, demir yolu, karayolu, hava yolu) gerçekleştirilen bu hizmet, gereksinme duyulduğu an ve yerde üretilen ve anında tüketilen bir özellik taşır.

Yolcu taşımacılığında, uzun, kısa ve orta mesafeli ulaşımdan söz edilir. Özellikle uzun ve orta mesafeli seyahatlerde hava yolu taşımacılığı tercih edilirken kısa mesafeli seyahatlerde kara ve demir yolu taşımacılığı tercih edilmektedir.
Deniz yolu taşımacılığı ise her üç mesafede de kullanılabileceği gibi de genellikle uzun ve orta mesafeli turlarda kullanılmaktadır.
Turizm ulaşımı kendi ulaştırma alanını kuruncaya kadar, genel ulaşım ağından yararlanır. Ancak katılımcı sayısı yeterince yüksek olduğu zaman gerek hava gerekse karada ve denizde yalnızca turistik amaçlı ulaşım hizmeti organizasyonuna gidilebilir. Turizme, özel ulaşım aracı kullanımlarından en büyük kolaylığı sağlayan kara yolu ulaşımıdır. Kara yolu ulaşımında, binek araçtan büyük otobüse kadar, hatta kamyondan dönüştürülmüş panoramik macera araçlarına kadar geniş bir gereksimine ve bütçeye uygun çok sayıda seçenek üretmek mümkündür.
Türkiye’ye gelen turistlerin büyük bir bölümünün hava yolu ile gelmelerinin temel nedeni Türkiye’nin turist veren ülkeler olan uzaklığıdır. Türkiye’ye gelen turistin % 50 den fazlası Orta ve Batı Avrupa ülkelerinden 100-5000km uzaklıktan gelmektedir. Aşağıdaki tablo bu durumu açkılıkla göstermektedir. Aynı tablonun verilerine göre atıldığında Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Suriye den gelenlerin büyük çoğunluğu karayolunu tercih etmektedir. Bu kapsama, yakın mesafelere yapılan gezilerde karayolu ulaşımının tercih edildiği yönündeki varsayımımızı güçlendirmektedir. Irak tan hava yolu ile gelen yolcuların, Kara yolu ile gelenlerin yarısına ulaşmasına bu ülkenin kendine özgü koşullarından kaynaklanmaktadır.

HAVA YOLU    KARA YOLU    DEMİR YOLU    DİĞER    DENİZ YOLU
Charter (Orta ve kısa mesafeli turlar)    Araba
(Kiralık araba, Özel araba,
Şirket arabası)        Kar arabaları    Feribot
Tarifeli  (Uzun mesafeli turlar    Otobüs
(Tarifeli  ve özel otobüsler, Charter)        Bisikletler     Kruvazör
            At ile kullanılan araçlar   


Karayolları ulaşımı turizm verilerine göre hem bireysel hem de kitlesel bir şekilde gerçekleştirilen, insanlara seyahatleri süresince serbestlik ve seyahat zevki veren bir ulaştırma türüdür. Gerçektende kilometre başına yapılan yatırım tutarı çok düşük olduğu için, ulaşılması gereken en ücra köşelere kadar gidebilen tek ulaşım türü karayoludur.
Karayolu taşımacılığı günümüzde hızla gelişmekte olan ve özellikle kısa mesafeli seyahatlerde tercih edilen bir ulaştırma türü halinde gelmiştir. Kara yolu ile yapılan ulaşımda otobüs, otomobil, motosiklet ve karavan gibi motorlu taşıtlar kullanılır. Gelişen teknoloji ile birlikte, otobüslerin de modernleşmesi yolcuların karayolu taşımacılığında otobüsleri tercih etmelerine neden olmuştur.
Bununla birlikte gelişmiş Batı Avrupa Ülkeleri’nde tur otobüsleri dışında şehirlerarası düzenli otobüs seferleri sayısal olarak azdır. Bunların yurt içi veya uluslar arası yolcu taşımacılığı içindeki payları da düşüktür. Bu sonuçlar bilinçli kamu politikalarının sonuçlarıdır; çünkü karayolu taşımacılığı toplam harcamalar olarak diğer taşıma türlerinden daha pahalıya gelmekte ve ulusla ekonomik dengeleri zorlamaktadır.
Karayolunun diğer taşıma türlerine göre maliyet avantajları, altyapı ve bakım onarım giderlerinin kullananlardan alınamıyor olmasıdır. Halbuki uçak, gemi ve tren biletlerinin fiyatlarının içlerinde bakım onarım, geliştirme gibi giderleri de kapsarlar; çünkü bunların yapım ve sürekliliğinden de aynı işletmeler sorumludur.Turizm de karayolunun cazip kılan faktörler aşağıdadır:
•    Gidilecek rotanın ve durulacak yerlerin kontrol altında olması,
•    Varış saatinin kontrolü,
•    Bagaj ve gerekli donanımların daha rahat taşınabilmesi,
•    Aracın aynı zamanda konaklama amacı ile kullanılabilmesi,
•    Kişiye özel olması,
•    Gidilen yönelimde de aracın rahatça kullanılabilmesi,
•    Daha ucuz olması.

Karayolu Turist Taşıma Araçlarının Nitelikleri

Turist taşıma aracı niteliklerini taşıyan araçlara TÜRSAB tarafından belge verilir.
Seyahat firmalarının taşıma ve turların da kullanacakları yolcu taşıma araçlarında aşağıdaki nitelikler aranır:
•    Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili Mevzuat gereği sahip olması zorunlu nitelikler,
•    Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatın bulunması,
•    Her on beş koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı bulundurması,
•    Ticari olarak kayıp ve tescilli olması,
•    En çok sekiz yaşında olması,
•    Ses tesisatı olması,
•    Zorunlu Mali Mesuliyet ve Koltuk Sigortası yanı sıra her yıl belirlenecek tutarda yolcu ve seyahat acentesi personelin kazalarda zarar görmelerine karşı Ferdi Kaza Sigortası yaptırılmış olması,
•    Temiz ve bakımlı düşenmiş olması,
•    Yatar koltuklu olması,
•    Ön sıralarda emniyet kemeri bulunması,

TURİSTİK OTOBÜS İŞLETMELERİ
Tur Programlardaki yerel ulaşımda tercih edilen otobüsler çoğunlukla seyahat acenteleri tarafından özel turist taşımacılığı yapan turistik otobüs işletmelerinden kiralanır. Geliş transferi (varış noktalarından konaklama tesislerine) ile başlayan turlar, dönüş transferi (konaklama tesislerinden geliş yaptıkları merkezlere) ile sona erer. Eğer günü birlik bir gezi yapılıyorsa o zaman tur hizmeti geliş ve gidiş transferleri arasında verilir. Turlar ve transferler sırasında ulaştırma vasıtasının, otobüsün, turistin olduğu noktada önceden bulunması gerekir.
Turistik Otobüs İşletmeleri, seyahat işletmelerine her yılın başında, o yıl uygulayacakları ücretleri yazılı olarak teklif şeklinde gönderirler. Seyahat işletmelerinin çok az bir bölümü turlarda kendisi sahip olduğu otobüsleri kullanmaktadır. Tura çıkacak grup büyüklüğüne göre otobüs işletmesinden minibüs, midibüs veya büyük otobüs kiralanabilir.

OTOMOBİL KİRALAMA ŞİRKETLERİ
Oto kiralama işlevini yerine getiren otomobil kiralama şirketleri, doğrudan tüketiciye otomobil kiralayabildikleri gibi, belirli bir komisyon karşılığında anlaşmalı seyahat acenteleri, tur operatörleri, hava yolu işletmeleri ve toptancı şirketler aracılığı ile de tüketiciye hizmet verirler.
Otomobil kiralama işletmesinden araba kiralayan bir kişi aynı zamanda Mali Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi, yağ harcamalarının karşılanması gibi hizmetler ile oto kiralamayı cazip hale getiren çeşitli promosyonlardan da faydalanmaktadır. Otomobil kiralayanlara istek üzerine, bebek koltuğu, bagajlık, kayak taşıyıcı, kar lastiği, zincir ve cep telefonu gibi aksesuarlar da verilebilmektedir.  
Dünyanın büyük otomobil kiralama şirketlerinin bazılarında bilgisayarlı rezervasyon sistemleri vardır. Tüketici on –line bu şirketin Web sitelerine girebildiği gibi, seyahat acenteleri, havayolu işletmeleri veya otomobil kiralama şirketlerinin bürolarına giderekte araba kiralayabilmektedir.
Kiralama işlemi, en az bir yıllık geçerli bir sürücü belgesi sahip, geçerli kredi kartı olan ve 25 yaşında büyük kişilere yapılır. Müşterilerinin gereksinimlerine göre, 24 saatlik bir süreyi kapsayan günlük, Cuma gününden cumartesi sabahına kadar geçen süreyi kapsayan hafta sonu, 7 günlük süreyi kapsayana haftalık, 25-31 gün arasındaki kiralamalar için aylık ve her şey dahil paket şeklinde oto kiralama yapılabilmektedir.
Otomobil kiralama kira ücreti +kilometre başına ücret şeklinde yapılabildiği gibi, sınırsız kilometre şeklinde de yapılabilir.
Sürücüsüz araba kiralandığı gibi, istek durumunda otomobil kiralama şirketi tarafından ücreti karşılığında sürücü de sağlanmaktadır. Yolculuk süresince çıkabilecek oto yol, köprü geçiş, araba vapuru geçiş ücreti veya park ücretleri gibi harcamalar oto kiralama ücreti kapsamana dahil olmadığından, oto kiralayan kişi tarafından ödeme yapılmasını gerektirmektedir.

SEYAHAT ACENTELARI
Seyahat acentesi sıfatı, bakanlıkça verilecek işletme belgesini hak kazanan işletmenin TÜRSAB’ a  üye olması ile kazanılır. TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan sonraki on beş gün içinde, ibraz edilen belgeler üzerinde ve bildirilen adresin seyahat acenteliği faaliyetine uygun olup olmadığı konusunda yerinde inceleme yapar.
İnceleme sonucunda kanunda belirtilen şartları havi olarak değerlendirilen seyahat acentesi adayı işletmeler, kanuna uygun olarak belirlenmiş giriş aidatının ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kayıt edilirler.
Başvuru dosyası belgeleri ve TÜRSAB Üyelik de Belgesi ile birlikte TÜRSAB tarafından Bakanlığa gönderilir. Bakanlık gerekli inceleme ve denetim sonucunu uygun görülenlere seyahat acentesi işletme belgesi verir. A Grubu Seyahat A acentesi İşletme Belgesi almak isteyenlere iki yıl süreyle Geçici A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi verir.
Seyahat acenteleri bizzat düzenledikleri faaliyet ve başka seyahat acentesinin düzenlediği faaliyete ilişkin pazarlama hizmetlerinde tüketicilere karşı faaliyetin içerdiği tüm hizmetlerden sorumludur. Hizmetin gerçekleşmemesi veya ayıplı olması durumunda, seyahat acentesi, katlandığı zararı kusurlu olan tarafa rücu eder. Başka bir seyahat acentesinin ürününün pazarlanması faaliyetinde ürünün sahibi seyahat acentesi isminin belirtilmesi zorunludur.
    Seyahat Acentelerinin Hizmetleri
Seyahat Acentelerinin Hizmetleri Şunlardır;
•    Tur düzenlemek: Bir programa bağlı yada programsız yurt içinden yurt dışına, yurt dışından yurt içine veya yurt içinden gerçekleşen, gecelemeli veya gecelemesiz olarak gezi, spor, eğlence, dinin, sağlık, eğitim, kültürel bilimsel ve mesleki inceleme, teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize etmek, pazarlamak, gerçekleştirmek,
•    Transfer: seyahat acentesi tüketicisi olarak turistin, düzenlenen turun başlangıcında, herhangi bir safhasında veya sonunda, sınır giriş ve çıkış kapıları, marinalar, şehirlerarası veya uluslar arası ulaşım hizmetlerinin sunulduğu otogar, gar, liman, havalimanı gibi yerlerden konaklama yapılacağı tesise veya tesis den bu ulaşım hizmetlerinin sunulduğu yerlere veya programın başladığı yerleşim yerinden konaklama tesisine veya programın bitiminde tesis den yerleşim yerine bir araçla bir tarife veya münhasıran taşımacı olan işletmenin tabi oldukları kurallara bağlı olmaksızın taşınmasını sağlamak,
•    Rezervasyon: kara, deniz,hava araçlarının tarifeli veya tarifesiz seferlerine ilişkin olarak ve her türlü konaklama, yeme-içme ve eğlence işletmelerinde tüketici  adına yer ayırtmak, kayıt işlem yapmak,
•    Enformasyon: Turizm ile ilgili ve turizm hareketinin gerektirdiği konularda, turistin tabi olduğu döviz, vize gümrük gibi işlemlere ilişkin bilgi vermek,
•    Kongre-Konferans Organizasyonu: İçinde konaklama, transfer ve tur hizmetlerinden en az birinin yer aldığı kongre, konferans, toplantı, fuar, sergi ve benzeri faaliyetleri organize etmek,
•    Turistik gezi amaçlı münferit taşıma aracı kiralama: Ticari olmayan amaçlarla münferiden araç kiralama isteyen tüketiciye yönelik olarak, kendi mülkiyetinde ya da mülkiyetinde olmadığı halde kiralama yetkisi bulunan, ikiden fazla kişinin seyahat edebileceği araçlar ile içinde konaklama olanağı bulunana araçları doğrudan kiralama, bu konuda organizasyon, rezervasyon yapmak,
•    Ulaşım araçları biletleri satmak: Tarifeli yarda tarifesiz olarak tabi oldukları mevzuat ile taşımacılık hizmeti veren ulaşım araçlarını ve bu araçlara sahip işletmelerin biletlerinin satmak.
•    Seyahat acentesi ürünü satmak: seyahat acentelerinin ürettiği hizmetlerin tamamı yada bir kısmını ürün sahibi seyahat acentesi tarafından yetki vermek kaydıyla satmak.
Seyahat acenteleri aşağıdaki konularda da faaliyet gösterebilirler.
•    Turistik enformasyon ve tanıtım malzemeleri satışı: turiste ve seyahat acenteliği hizmeti satın alanlara yönelik olarak seyahat acenteleri iş yerinde turistik nitelikte kitap, resim, kartpostal, hediyelik eşya turistin ihtiyaç duyacağı rehber ve form benzeri malzemeleri satabilirler.
•    Motorlu veya motorsuz ulaştırma araçları bulundurmak, kiralamak: Motorlu yada motorsuz, en fazla iki kişiyi birlikte taşıyabilen araçlar seyahat acentelerince turistlerce kiralanmak amacıyla bulundurulabilir.
•    Vize İşlemlerini gerçekleştirmek: yut dışında yapılan bir tura katılacak veya bir iş gezisine çıkacak müşterilerine tur veya uçak bileti satan seyahat acentelerine genellikle yolcuların vize işlemeleri ile ilgilenme görevini de yüklenirler.
•    Sigorta işlemleri:  Standartlara uygunluk sigortası birçok ülkenin yasalarına göre zaten bir tur düzenlenirken yapılması zorunlu olan bir sigortadır. Tur fiyatının içine dahil edilmiştir. Türkiye’de bu konuda yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte TÜRSAB’ın öneri ve zorlamaları ile birlikte son zamanlarda bir çok semahata acentesi bu sigorta çeşidini kendiliğinden yapmaktadır. Diğer tur boyunca sağlık sigortası, kayıp ve çalıntı sigortası, geri dönüş sigortası gibi sigortalar isteğe bağlı olarak yapılanlardır.

Seyahat Acentelerinin Grupları;
    Seyahat acenteleri yaptıkları hizmetler bakımından 3 gruba ayrılır.
    A Grubu  ve Geçici  A Grubu Seyahat Acentesi: Seyahat acentelerine münhasır ve seyahat acentelerinin diğer hizmetleri Türk ve yabancı müşteriler için üretir ve pazarlar. Bakanlığa seyahat acenteliği hizmeti karşılığı bir önceki yurt dışından getirdikleri dövizlere ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve dış ülkede yapılacak ödemelerinin toplam tutarı getirdikleri dövizin % 25 ‘ini aşmamak kaydıyla yurt içinden yurt dışına tur düzenleyebilirler.
B Grubu Seyahat  Acentesi : Kara, deniz,hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A Grubu Geçici  A Grubu seyahat acentelerinin düzenledikleri turların biletlerinin satışı ve kendisine A Grubu seyahat acentesince gerçekleştirmek üzere verilen hizmeti yaparlar.
C Grubu Seyahat Acentesi: Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler ve pazarlarlar. Ayrıca kendilerine A Grubu Seyahat Acentelerince verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentelerin ürünlerini pazarlarlar.
    A Grubu seyahat acentesinden B veya C  Grubu Seyahat Acentesine gerçekleştirmeleri için vereceği görevin bir yazı yada sözleşme ile belgelenmesi gerektiği gibi, A Grubu Seyahat Acentesi hizmetine giren bir turun tamamının B veya C Grubu Seyahat acentesince düzenlenmesi şeklinde olamaz.
    TÜRSAB
    Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), 28 Eylül 1972 Tarihinde yürürlüğe giren 1618 sayılı  “Seyahat acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu”  uyarınca kurulmuş olan bir meslek birliğidir.
    TÜRSAB’ın Temel amacı, Seyahat acenteliği mesleğinin ve faaliyet alnının temelini oluşturan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.
    1618 Sayılı Kanunun belirlediği yetkiler çerçevesinde meslek disiplininin sorgulanması, mesleğin gelişimine ilişkin faaliyetler, seyahat acentelerinin karşılaştıkları sorunların çözümü yönünde yapılan çalışmalar, TÜRSAB’ın hizmet alanı içinde yer alan önemli işlevler arasındadır.
    Turizm sektörümüzde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlara  ilişkin tüm konuları ilgili mercileri dikkatine sunmak, bu konuda kamu oyunu bilgilendirmek de TÜRSAB’ın temel amaçları arasında yer almaktadır.
    Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için, Kamu ve Özel sektör turizm kurumlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapan TÜRSAB, Turizm politikalarının geliştirilmesinde de önemli görevler üstlenir. TÜRSAB, Çevresel, tarihi ve insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi turizmi yakından ilgilendiren konularda, bir sivil birlik olarak yol gösterici ve baskı grubu olma özelliği de taşımaktadır.
    TÜRSAB’ın çalışmaları arasında uluslar arası ilişkiler ve görev kapsamı içinde yürütülen tanıtım faaliyetleri önemli bir yer almaktadır.  TÜRSAB, Dünyada Turizm Örgütü (WTO), Uluslar arası Seyahat Acenteleri Birlikleri Federasyonu (UFTAA), Avrupa Birliği içindeki seyahat Acenteleri  ve Tur operatörleri  Birlikleri Grubu (EÇTAA), Uluslar arası Tur Operatörleri Birliği (IFTO) gibi uluslararası önemli kuruluşların üyesidir.
    TÜRSAB, diğer ülkelerin muadil organizasyonları, tur operatörleri, seyahat acenteleri birlik, federasyon gibi örgütleri ile ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi yönünde de faaliyetler yürütmektedir.
Tablo 19: Yalnız yolcu ve yolcu Beraberinde Gelen Eşya ile Bakanlıkça Tespit Edilen Eşyanın Giriş, Çıkış, Transit işlemelerini Yapmaya Yetkili Gümrük Müdürlükleri
        ŞANLIURFA
ANKARA        Ceylanpınar
Ürgüp         Mürşitpınar
Ankara Nakliha NNNaklihane ve bedelsiz ithalat        Gürbulak
ANTALYA        Borualan
Alanya        Akyaka G.Başmem
Kaş        HABUR
Finike        HAKKARİ
Kemer GİM        HOPA
BURSA        İSKENDERUN
Gökçeada GİM        İSTANBUL
Bozcada GİM        İZMİR
EDİRNE        Foça
Uzunköprü        Datça
Pazarkule        İZMİR
GAZİANTEP        İZMİT
Akçakale        MERSiN
Karkamış        SAMSUN
Çobanbey        SİNOP
        TRABZON

    Tablo 19 verilen listede isimleri bulunan gümrük idareleri sadece yolcu ve beraberindeki eşyaların gümrük işlemleri için görevlendirilmiş olup diğer gümrük işlemlerini yapmazlar. Öte yandan diğer gümrük kapıları hem görevlendirildikleri özel konulardaki gümrük işlemleri yaparken yolcu ve beraberindeki eşyanın gümrük işlemlerini de yaparlar. Ayrıca listede belirtilen şehirlerdeki ismi Tablo 19 de belirtilmemiş olan diğer gümrük müdürlükleri özellikle yetki kılındıkları konularında da Yolcu ve Yolcu beraberindeki eşyanın gümrük işlemlerini de yaparlar.
 

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI