SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI | Src Belgesi src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 


ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI
ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ
DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ
DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ
GEÇİŞ BELGELERİ VE GÜZERGÂH KURALLARI ÖZETİ
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ - ÖZET
HARİTANIN ÖNEMİ VE TANIMI
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ
TRAFİK KURALLARI VE CEZALAR
TURİZM TAŞIMACILIĞI
ULAŞTIRMA MEVZUATI DERSİ ÖZETİ
YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA DERSİ ÖZETİ

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI


TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI


Yanıcı, yakıcı ve tehlikeli atıklar gibi tehlikeli maddelerin uluslar arası taşımasını
yapan sürücülerin ADR sertifikasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca Tehlikeli Madde Taşıyan Araç, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası yaptırmaları gerekir.
Tehlikeli maddeler fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından aşağıdaki
Çeşitlere ayrılırlar:
    Patlayıcı maddeler
    Parlayıcı maddeler,
    Yanıcı maddeler,
    Yakıcı maddeler,
    Kendi kendine yanan veya kolayca ateş alan maddeler,
    Zehirli maddeler,
    Radyoaktif maddeler,

TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI VE ÖZELLİKLERİ
Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine (katı, sıvı,(viskosite veya gaz özelliğine göre) ve o maddeden neden olabileceği tehlikeler göre SINIFLANDIRILMAKTADIR.
Buna göre ana (9) ve alt sınıflarla birlikte toplam 13 tehlike madde sınıfı bulunmaktadır
Tehlike Madde Sınıfları
Sınıf  Sınıfın Tanımlanması
1    Patlayıcı Madde ve Nesneler
2    Gazlar
3    Yanıcı Sıvı Maddeler
4.1    Yanıcı Katı Maddeler
4.2    Kendi Kendine Yanan Maddeler
4.3    Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler
5.1    Yakıcı (oksitleyici) Maddeler
5.2    Organik Peroksitler
6.1    Zehirli Maddeler
6.2    Bulaşıcı Maddeler
7    Radyoaktif Maddeler
8    Aşındırıcı/ Asidik Maddeler
9    Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler
TEHLİKE ETİKETLERİ ADR

 
 

TEHLİKELİ MADDELER; YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI
Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmaları sırasında trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki usul ve şartlara uymaları zorunludur.
    Taşınan maddeler, niteliklerine göre tehlikesizce taşınmaları için gerekli şekilde ambalâjlanmalıdır.
    Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom Enerjisi  Komisyonundan izin alınması mecburidir.
    Elektrik donatımları kısa devre, kontak yapmayacak ve kıvılcım meydana getirmeyecek şekilde  düzenlenmiş ve izole edilmiş olacaktır.
    Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde iki yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
    Park etme durumunda araç sürücüsü veya bir başkası tarafından devamlı gözetlenecektir.
    Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında tehlikeli madde taşıyan araç diğer araçlarla  arasında en az 50 metre mesafe bırakarak seyir edecektir. Duraklamalarda bu mesafe 20 metreden az olmayacaktır.
    Yükleme ve boşaltma sırasında motor çalışır durumda olmayacaktır.
    Tehlikeli madde taşıyan araçlar;şehiriçi- 30 km/sşehirlerarası-50 km/saat otoyollarda-60 km/saat  hızla seyredebilir.
    Sıvı olan Tehlikeli Maddeler Sarnıça yüklenirken;yükleme aniden değil yavaş yavaş yapılmalıdır.
    Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmaları sırasında trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki usul ve şartlara uymaları zorunludur.
    Taşınan maddeler, niteliklerine göre tehlikesizce taşınmaları için gerekli şekilde ambalajlanmalıdır.
    Ambalajlarının bozulmaması, patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması, yüksekten düşürülmemesi, yuvarlanmaması, kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
    Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenen tehlikeli maddeler yüklenmemeli, böyle bir durumda, ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam edilmemelidir.
    Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca ve kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve ken sırasında, bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek, kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzeri gibi alev ve kıvılcım çıkaran aletler kullanılmayacak, araçların içinde 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir.


TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇTA BULUNMASI GEREKENLER
    2 ikaz tabelası
    2 Yangın söndürücü ( her biri 6kg)
    2 Uyarı işaretleri
    1 El feneri (6V Geçmeyecek)
    1 Fosforlu Yelek
    Gaz Maskesi
    En az 2 takoz her araç için
    Kaza Talimatnamesinde yazılı olan yük güvenliği donanımları
    Taşıma evrakları
 


 
Paketleme Grubu; maddenin tehlikesi hakkında bilgi verir ve paketlenirken mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre;
Paketleme Grubu I- Yüksek Tehlikeli !!!
Paketleme Grubu II- Orta Tehlikeli/ Tehlikeli!!
Paketleme Grubu III- Az tehlikeli !
anlamına gelmektedir.

TAŞIMA EVRAKLARI
Tehlikeli yük nakliyelerinde daima bir nakliye evrakı gerekmektedir. Evrakların içeriği yükler, kaza talimatnamesi ile uyumlu olmalı. ADR kurallarına göre tehlikeli madde taşıyan bir araçta bulunması gerekli evraklar listesi tabloda verilmiştir.
Tablo 16: Taşıma Evrakları Listesi
Belgeler    Ulusal    Uluslararası
Taşıma Evrakı CMR, Taşıma İrsaliyesi (ADR 5.4.1.1.1)    X    X
Kaza /Yazılı Talimatlar(ADR 5.4.3)    X    X
Uygunluk Belgesi (ADR 9.1.3.1-Sertifiakate of Aproval)    X    X
ADR Sürücü Belgesi(ADR 8.2.1)    X    X
Resimli Resmi Kimlik, Ehliyet, Pasaport (ADR 1.10.1.4)    X    X
ADR Anlaşmasının Kopyası(ADR  8.1.2.1 ve 1.5)    X    X
Bazı Patlayıcı Maddelerin Taşınmasına Yönelik  Yetki Belgesi(ADR 5.4.1.2.1c)    X    X
Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni(ADR 5.1.5.2.2)    X    X
Konteynır / Araç Paketleme Sertifikası(İMO Belgesi –ADR -5.4.2- Konteynır ve araçlar için taşımanın deniz yolu ile devam etmesi durumunda    X    X
KAZA / YAZILI TALİMATLAR  (ADR 5.4.3)
Kaza/Yazılı talimatlar ADR‘nin en önemli evraklarından olup, sürücünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini belirtmektedir. Gönderen, kaza talimatnamesinin içeriği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
Tek madde için, grup yükler için, veya sınıfa özel olabilir. Kaza/Yazılı talimatlar sürücünün anlayacağı bir dilde olmak zorundadır. Bunun yanı sıra aşağıdaki dillerde olmak zorundadır:
    Çıkılan ülke
    Geçilecek ülkeler dilinde
    Araç sürücüsünün dilinde
    Varış ülkesi

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLLARINDA TAŞINMASINDA SORUMLULAR

-Araç Sürürcüsü        -Gönderen
-Taşıyıcı                    -Alıcı
-Yükleyici                 -Paketleyici
-Doldurucu                -İşletmeci
-Araç Sahibi              -Yedek Sürücü
TANKERLERİN AĞIRLIK MERKEZİ VE BOĞAZ GEÇİŞLERİ
Toplam Ağırlık Noktası ya da Toplam Ağırlık Merkezi denilmektedir.  Her aracın ağırlık merkezi, tipine, modeline ve cinsine bağlı olarak değişmektedir.Tehlikeli madde taşıyan araçların İstanbul Boğazı’ndan geçişleri,Tehlikeli madde taşıyan araçların, İstanbul Boğaz köprüsü’nden geçmeleri yasaktır.Ancak Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünün müsaade ettiği bazı tehlikeli maddeler bu köprülerden geçirilebilirler İstanbul Boğaz Köprüsü’nden geçişlerine izin verilmeyen tehlikeli madde taşıyan araçların Avrupa ve Asya’ya geçişleri Türkiye Deniz İşletmeleri Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğü araba vapurları ile taşınırlar.

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI