SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

GEÇİŞ BELGELERİ VE GÜZERGÂH KURALLARI ÖZETİ | Src Belgesi src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 


ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI
ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ
DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ
DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ
GEÇİŞ BELGELERİ VE GÜZERGÂH KURALLARI ÖZETİ
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ - ÖZET
HARİTANIN ÖNEMİ VE TANIMI
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ
TRAFİK KURALLARI VE CEZALAR
TURİZM TAŞIMACILIĞI
ULAŞTIRMA MEVZUATI DERSİ ÖZETİ
YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA DERSİ ÖZETİ

GEÇİŞ BELGELERİ VE GÜZERGÂH KURALLARI ÖZETİ


GEÇİŞ BELGELERİ


Ticari olarak bir eşya taşımasının yapılabilmesi için 4 temel unsur gereklidir:
1.    Yasalar tarafından nakli yasaklanmamış nakledilecek eşya
2.    Yasalar tarafından gerekli şekilde yetkilendirilmiş taşımacı.
3.    Taşımacının yetkisine istinaden görevlendirilen taşıma aracı,   
4.    Bu aracı sevk ve idare edecek SRC Mesleki Yeterlilik Belgeli Sürücü.

EŞYA İÇİN GEREKEN BELGELER:


    Taşıma Senedi:
    Karayolu Taşıma kanunu gereği her türlü ticari eşya taşıması taşıma senetsiz yapılamaz. Ayrıca vergi mevzuatı uyarınca ticari mallar sevk irsaliyesiz veya faturasız olarak taşınamaz. Uluslar arası taşımalarda kullanılan taşıma senedine CMR, Humule Senedi veya Konşimento denir.
    Mal Faturası: Araçta yüklü bulunan mala ait satıcı firma tarafından alıcı firma adına tanzim edilen, mal veya hizmetin satıldığını gösteren bir belgedir.
    Çeki Listesi: Ticari faturada da belirtilen ve malın brüt ve net ağırlığına ilişkin bilgilerin satışa uygun şarta göre tarafsız bir başka şahıs tarafından ayrı bir belgede beyan edilmesidir.
    Menşei Şahadetnamesi: Malın imal edildiği ülkeyi gösteren, bu amacın yanı sıra bazı ülkelerden ithal edilen mallara indirimli gümrük vergisi uygulanması gereken, genellikle yerel ticaret odalarınca onaylanan belgelerdir.
    Bitki Sağlık ve Veteriner Sertifikaları: Gıda maddeleri, deri, et, canlı hayvan ve bazı ambalaj maddeleri alım-satımında alıcı tarafından istenen ve bu maddelerin mikrop, bakteri, haşarat vb.’den arınmış durumda olduğunu, tüketime uygun olduğunu belgeleyen, yerel sağlık mercileri tarafından tasdik edilmiş belgelerdir.
    ATR Belgesi: Avrupa Topluluğu ülkelerine yapılan ihracatta düzenlenen belgelerdir. İthalatçıya gümrük indiriminden yararlanma hakkını vermektedir. Türkiye'den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye'ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir.
    TIR Karnesi: TIR sözleşmesine uygun olarak alınmış olan karne.

TAŞIMACI İÇİN GEREKEN BELGELER


    Taşımacı Yetki Belgesi: Taşımacının faaliyet alanına uygun taşımacı yetki belgesidir.
    TIR Karnesi: TIR karnesi hem eşya ile ilgili ve hem de taşımacı ile ilgili belge olarak kabul edilir.
    Geçiş Belgeleri: Bir taşımacının geçiş belgesi alabilmesi için C2,L2 ve M3 yetki belgelerinden birine sahip olması gerekir.

ARAÇ İÇİN GEREKEN BELGELER


    Taşıt Kartı: Mevzuata göre alınmış olan yetki belgesi ekinde verilen, araçta bulundurulması zorunlu belgedir.
    Taşıt Onay Belgesi: TIR Taşımacılığı yapacaklar için TIR Sözleşmesine göre Gümrük Müsteşarlığından alınan belgedir.
    Geçiş Belgeleri: Bir taşımacının sahip olduğu araca geçiş belgesi alabilmesi için C2,L2 ve M3 yetki belgelerinden birine sahip olması ve bu belgeye istinaden alınmış taşıt kartı olması gerekir. Geçiş Belgeleri; Kullanım Şekline Göre ve Ücret Durumuna Göre olmak üzere iki ana başlıkta incelenir.

GEÇİŞ BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER


    Dilekçe ( Güzergah ve talep edilen belgeler belirtilecek),
    Taşıt kartının bir fotokopisi ile birlikte aslının ibrazı,
    Şirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış noter onaylı vekaletname,
    Gümrük Çıkış Beyannamesi,

GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIMI


Geçiş Belgelerinin dağıtımı bu esaslarda belirtilen şartlara uygun taşıtlara, belirtilen güzergahlara göre yapılır. Avrupa'ya yönelik taşımalarda kullanımına izin verilmeyen taşıtlara Avrupa ülkelerine ait geçiş belgeleri tahsis edilmez.
Oto taşımaları özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar hariç, istiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez.
İkili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyecek olan sergi, fuar malzemesi ve ev eşyası gibi belge tahsis edilmeyecek taşımaları yapan taşıtlara dönüş yükü için geçiş belgesi tahsisi Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün iznine tabidir.

GEÇİŞ BELGESİNDEN MUAF TUTULACAK TAŞIMALAR


    İtfaiye hizmetleri ile ilgili taşımalar,
    Ambulans taşımaları,
    Cenaze taşımaları,
    Doğal afetler ve acil durumlarda, ilaç, alet ve tıbbi teçhizatlar ile gerekli malzemelerin taşınması,
    Kamu hizmeti çerçevesinde yapılan posta taşımaları,
    Arıza, kaza veya benzeri durumlardaki taşımalar,
    Mütekabiliyet esasına göre, istiap haddi 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları.

Geçiş belgesi dağıtımı belirlenmiş noktalarda TOBB'ce yapılmaktadır.

Yıl içinde tahsis edilerek firmalarca kullanılan geçiş belgeleri, Ulaştırma Bakanlığının olası kontrollerinde ibraz edilmek üzere firmalarca takip eden yıl sonuna kadar muhafaza edilmelidir. Taşıtlar dönüşlerinde güzergah değişikliği yapmaları halinde, dönüş güzergahı için geçiş belgesi tahsis edilmez.

KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE GEÇİŞ BELGELERİ


İkili Geçiş Belgesi: İki Ülke arasında yükleme ve boşaltma yapmak üzere kullanılır.
Transit Geçiş Belgesi: Aracın transit geçiş yapması için düzenlenir.
Boş Yük Alma Belgesi: Aracın ilgili ülkeye yükü olmadan Yük almak için girişinde kullanılan belgedir.
Üçüncü Ülke Geçiş Belgesi: Araç üzeri yükün birden fazla ülkede boşaltılması durumunda düzenlenir.
Çok Girişli Geçiş Belgesi: Belçika, Fransa, Almanya için kullanılır. Bu belge ile Transit geçiş, yükleme, ve boşaltma yapılır.

UBAK/CEMT/ECMT (Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı)


UBAK Belgeleri taşımacılık ta kullanılan araçların cins ve sınıflarını belirleme amacı ile kullanılır. Avrupa kıtasındaki ulaşımı düzenleme kuruluşudur.
UBAK Konferansı 16 Ülkenin (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Portekiz, İsviçre ve Türkiye) katılımı ile 1953 tarihinde imzalanmıştır.

UBAK (Ulaştırma Bakanlığı)  kotalarının belirlenmesi


    Nüfus
    Gayrı Safi Milli Hasıla
    Yıllık karayoluyla taşınan yük miktarının TON * KM cinsinden ifadesi
    UBAK/CEMT Bütçesi içerisindeki payı.

UBAK belgeleri geçerli oldukları ülkelere göre 4'e ayrılır.


a- Tüm Ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.
b- Avusturya hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.
c- Avusturya + Yunanistan hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.
d- Avusturya + Yunanistan + İtalya hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.

UBAK BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI


    C2, L2 veya M3 türü yetki belgelerinden birisine sahip olması,
    EURO II, EURO III, EURO IV ve/veya EURO V özelliğine haiz en az 6 adet özmal yeşil taşıtının bulunması,
    Faaliyet Yılında uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunması, zorunludur.

İzin Belgesinin tahsisinde değerlendirmeye esas alınacak değerlendirme unsurları:
=>Toplam yeşil taşıt sayısı
=>Toplam taşıt sayısı
=>Toplam sefer sayısı
=>UBAK izin belgeleriyle yapılan 3. ülke taşımaları toplam sefer sayısı
=>Verimlilik olarak belirlenmiştir.

UBAK üyesi ülkeler Türkiye'ye olan uzaklıklarına göre 4 guruba ayrılır.

UBAK belgeleri kullanılacak araca göre 4'e ayrılır.


    Konvansiyonel UBAK Belgeleri,
    EURO-1 (Yeşil araç) UBAK Belgeleri,E ve U harfi ile ifade edilir.
    EURO-2 (Daha Yeşil ve Güvenli Araç) UBAK Belgeleri,S ifade ile ifade edilir.
    EURO-3 (EURO-3 Safe) UBAK Belgeleri.3 harfi ile ifade edilir.

Bu belgeyi kullanan araçlarda UBAK Belgesi yanında,


=> Karayolu Karnesi (UBAK Defteri),
=> EURO-3 Güvenli araç için ses ve havayı kirleten emisyonlara ilişkin tek normlara uygunluk belgesi,
=> Çekicinin güvenlik normlarına uygunluk belgesi,
=> Römorkun güvenlik normlarına uygunluk belgesi,
=> Çekici + römorkun yol değerlilik testi,
=> Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde bey renkli 3 logosu olmalıdır.

Ücret Durumuna Göre Geçiş Belgesi


    Ücretsiz Geçiş Belgesi
    Ücretli Geçiş Belgesi
    Saat Ücretli Geçiş Belgesi

SÜRÜCÜ İÇİN GEREKEN BELGELER


    Aracın sınıfına uygun Şoför Ehliyeti
    Mesleki Yeterlilik Belgesi
    Yurt dışı taşımalarda,
    İlgili ülkelere ait giriş veya transit vizesi alınmış pasaport.
    Uluslar arası Şoför Ehliyeti
    Tehlikeli Madde Taşıması yapılıyor ise ADR Sürücü Belgesi.


YURT İÇİ GÜZERGÂHLAR


Bu yönetmelik karayoluyla uluslararası eşya taşıyan yerli ve yabancı taşıtların Türkiye hudutları içerisinde seyir,   konaklama, denetleme ve güvenliklerinin sağlanması ve gümrük işlemleri bakımından tabi olacakları esasları kapsar.
Bu araçların takip edecekleri transit ve bağlantı yolları ile yükleme ve boşaltma noktaları; Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir. Giriş ve hareket gümrük idarelerinde, sevk edilecek taşıtların sürücülerine TIR Güzergahı haritası verilir.
Hareket Noktası Gümrük İdaresi: TIR rejimi altında yükün tamamını veya bir kısmı ile ilgili Uluslararası Taşımacılığın başladığı akit taraflardan birine ait gümrük idarelerini ifade eder.
Yol Boyu Gümrük İdaresi: Bir  karayolu taşıtının, taşıt dizisinin  veya konteynerin bir TIR sistemi sırasında hareket ve dizisinin veya konteynerin bir TIR sistemi sırasında hareket ve varış gümrük idaresi arasında kalan akit taraflara ait gümrük idarelerini ifade eder.
Varış Noktası Gümrük İdaresi: TIR rejimi altında yükün tamamı veya bir kısmı ile ilgili Uluslararası taşımacılığın sona erdiği akit taraflardan birine ait gümrük idarelerini ifade eder.
Denetleme ve Konaklama Noktaları: Taşıtların denetlendiği ve sürücülerin dinlenmek, geceyi geçirmek, taşıtlarını park etmek ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak için inşa edilen ve bu Yönetmelikte yer vasıfları belirlenmiş bulunan sosyal tesisler.
Denetleme Belgesi: Hudut giriş kapılarında verilip, çıkış kapılarında geri alımın ve denetleme noktalarında yapılması gereken işlemleri kapsayan belge.
Ağır veya Havaleli Eşya: Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ile karayolunda taşınması mümkün olan, her türlü eşyayı ifade eder.
Dozvola:Bir çeşit Uluslararası Geçiş Belgesidir.

TIR SÜRÜCÜLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ


TIR sürücüsünün 24 saat içinde 9 saatten fazla araç kullanamayacağı, azami 5 saat araç kullandıktan sonra en az 30 dakika dinlenmek zorunda olacağı yönetmelikle belirlenmiştir.

Türk İthal ve İhraç Malları İçin Yükleme ve Boşaltma Noktaları İle Takip Edilecek Yollar
Türk ihraç mallarını taşıyan Türk plakalı taşıtların güzergah takip mecburiyeti, İçişleri Bakanlığınca geçici olarak konulabilir.

Hudut Kapılarında Polis ve Gümrük İdaresi Tarafından Yapılacak İsle Denetleme
Türkiye'ye giren ve belirtilen güzergahta seyrederek çıkış noktalarından ülkeyi terk eden veya boşaltma noktalarına erişen, uluslar arası eşya taşıyan araçlara ilişkin işlem ve denetlemeler bu yönetmelik çerçevesinde görevli polis vasıtasıyla yapılır. TIR araçlarının hudut kapılarından giriş ve çıkışlarında polisle ilgili işlemler bitirilmeden gümrük işlemlerine başlanamaz.
Türk ihraç mallarını nakledecek yabancı plakalı TIR kamyonları ile Türk hava ve deniz limanlarına veya demiryolu istasyonlarına gelen transit mallan üçüncü ülkelere taşıyacak Türk plakalı TIR kamyonları da güzergahlarda ve denetleme ve konaklama noktalarında bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre denetlenir.

Güzergah Kat Etme Süresi
Güzergah katetme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilir. Nisan-Mayıs Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında azami 144 saat, Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında azami 192 saat olarak süre verilir.

TIR SÜRÜCÜLERİNİN  UYMAK  ZORUNDA OLDUĞU YASAKLAR
a) TIR araçları askeri yasak bölgelerde duramazlar.
b) TIR araçları belirlenen güzergâhlar dışında hareket edemezler.
c) TIR sürücüleri denetleme ve konaklama noktalarına kendilerine bildirilen müddetler içinde gelmeye ve Türkiye'de izledikleri güzergâhların genel geçiş süresine uymaya mecburdurlar.
d) Türkiye'den transit geçen araçlar, yerleşim bölgelerinde duramazlar, park edemezler.
e) Denetleme ve konaklama noktaları dışında arıza, kaza, yol yapımı, hastalanma gibi nedenlerle park etmek mecburiyetinde kalan taşıt sürücüleri en yakın emniyet, jandarma veya gümrük teşkilatına başvurarak gecikme sebeplerini tevsik eden bir belge almak zorundadır.
YURTİÇİ GÜZERGAHLAR

 
A- TRANSİT GÜZERGAHI


1. Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapısı
2. Dereköy sınır kapısı 
3. Kapıkule, İpsala—Tekirdağ (RO-RO)
4. Dereköy. Kapıkule, Pazarkule, İpsala — Cilvegözü ve Yayladağ sınır kapıları
5. Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala-Habur sınır kapısı
6. Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala—İzmir ve Çeşme (Deniz giriş-çıkış)
7. Çeşme, İzmir—Yayladağ, Cilvegözü ve Habur sınır kapıları
8. Çeşme, İzmir—Sinop, Samsun, Trabzon, Sarp ve Türkgözü sınır kapısı
9. Çeşme, İzmir—Dilucu ve Gürbulak sınır kapıları
10. Mersin, İskenderun— Gürbulak, Dilucu ve Türkgözü sınır kapıları
11. Mersin, İskenderun—Giresun, Trabzon, Sarp sınır
kapısı
12. Sarp, Hopa—Gürbulak sınır kapısı
13. Tüm giriş-çıkış kapılarından—Yalova, Gemlik, Mudanya, Bandırma
14. Kapıkule, Dereköy, Pazarkule—İpsala sınır kapısı
15. Samsun—Mersin ve İskenderun (Deniz giriş çıkış), Yayladağ, Cilvegözü ve Habur sınır kapıları
16. Yüksekova-Başkale-Gevaş-Tatvan-Esendere Sınır Kapısı
17. VAN (Tatvan, Muradiye-Erçiş Ayrımı)-Kapıköy Sınır Kapısı
18. Gaziantep-Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı
19. E 90 Nizip- Karkamış Hudut Kapısı
20. E 90 Suruç- Mürşitpınar Hudut Kapısı
21. E 90 Şanlıurfa- Akçakale Sınır Kapısı
22. E 90 Viranşehir- Ceylanpınar Sınır Kapısı
23. E.80 Transit yolu-Edirne Hamzabeyli sınır kapısı
 

ÖNEMLİ TRANSİT GÜZERGAHLAR VE ÇIKIŞ NOKTALARI;


1-Sarp Sınır Kapısı(Hopa-Artvin’dedir.Türkiye’nin Gürcistan’a açılan sınır kapısıdır.)
2-Türkgözü Sınır Kapısı(Posof-Ardahan’dadır.Türkiye’nin Gürcistan’a açılan sınır kapısıdır.)
3-Dilucu Sınır Kapısı(Aralık-Iğdır’dadır.Türkiye’nin Nahcıvan’a açılan Sınır Kapısıdır.)
4-Gürbulak Sınır Kapısı(Doğubeyazıt-Ağrıdadır.Türkiye’nin  İran’a açılan Sınır Kapısıdır.)
5-Habur Sınır Kapısı(Silopi-Şırnak’tatır.Türkiye’nin Irak’a açılan Sınır Kapısıdır.)
6-Cilvegözü Sınır Kapısı(Reyhanlı-Hatay’dadır.Türkiye’nin Suriye’ye açılan Sınır Kapısıdır.)
7-Yayladağ Sınır Kapısı (Yayladağ-Hatay’dadır.Türkiye’nin Suriye’ye açılan Sınır Kapısıdır.)
8-Çeşme Ro-Ro Limanı Sınır Kapısı(Çeşme-İzmir’dedir.Türkiye’yi İtalya/Trieste üzerinden Orta ve Batı Avrupa’ya açar.)
9-İpsala Sınır Kapısı(İpsala-Edirne’dedir.Türkiye’nin Yunanistan’a açılan sınır kapısıdır.)
10-Kapıkule Sınır Kapısı(Edirne’dedir.Türkiye’nin Bulgaristan’a  açılan sınır kapısıdır.)
11-Hamzabeyli Sınır Kapısıdır.(Edirne’dedir.Türkiyenin Bulgaristan’ a açılan sınır kapısıdır.)


B- YÜKLEME VE BOŞALTMA NOKTALARI


Edirne, İzmit, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Sinop, Samsun, Mersin, İskenderun, Gaziantep, Malatya, Habur, Van, Trabzon, Hopa, Gürbulak.
ÖNEMLİLERİ;


1-İstanbul: Atatürk Hava Limanı, Halkalı, Haramidere, Karaköy, Haydarpaşa, Erenköy, Trakya Serbest Bölge (Çatalca), İstanbul Deri Serbest Bölge, Yeşilköy,  Atatürk Hava Limanı Serbest Bölge, Ambarlı,
2-İzmit:Derince Limanı,Yarımca, Gebze
3-Bursa:Bandırma Limanı ve Gemport
4-İzmir: İzmir Limanı, Adnan Menderes Hava Limanı, Çeşme, Ege Serbest Bölge, Menemen Deri Serbest Bölge, Aliağa, Dikili
5-Antalya: Antalya Limanı, Antalya Hava Limanı, Antalya Serbest Bölge,
6-Ankara:Esenboğa Havalimanı,Mürted
7-Mersin:Mersin Limanı,Mersin Serbest Bölge, Ataş Rafineri, TaşucuYURTDIŞI GÜZERGAHLAR


1. Avusturya’ya ve Avusturya’dan transit olarak yapılacak taşımalar – Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala-Yunanistan)-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya veya Almanya.
2. İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz’e yapılacak taşımalar ile İtalya ve/veya Fransa’dan transit geçerek diğer Avrupa ülkelerine yapılacak taşımalar - Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala/Çeşme-Yunanistan)-Bulgaristan-Sırbistan ve Karadağ-Hırvatistan-Slovenya-İtalya-Fransa-İspanya-Portekiz.
3. Mekadonya, Arnavutluk ve Sırbistan-Karadağ Kosova bölgesine yapılacak taşımalar - Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala/Çeşme-Yunanistan)-Bulgaristan-Sırbistan ve Karadağ-Arnavutluk.
4. Yunanistan’a yapılacak taşımalar – Çeşme Limanı-İpsala-Hamzabeyli-Kapıkule.
5. Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya ve Sırbistan-Karadağ’a yapılacak taşımalar - Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala/Çeşme-Yunanistan) – Bulgaristan-Sırbistan ve Karadağ-Bosna-Hersek-Hırvatistan-Slovenya.
6. Bağımsız Devletler Topluluğu’na yapılacak taşımalar: Rusya Federasyonuna kamyonla taşıma yapılmaz.
7. Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre, İspanya, Portekiz ve İrlanda’ya yapılacak taşımalar-Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala/Çeşme-Yunanistan) – Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya-Almanya.

Dozvola:Bir çeşit uluslararası geçiş belgesi.

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI