SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI | Src Belgesi src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 


ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI
ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ
DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ
DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI
GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ
GEÇİŞ BELGELERİ VE GÜZERGÂH KURALLARI ÖZETİ
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ - ÖZET
HARİTANIN ÖNEMİ VE TANIMI
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ
TRAFİK KURALLARI VE CEZALAR
TURİZM TAŞIMACILIĞI
ULAŞTIRMA MEVZUATI DERSİ ÖZETİ
YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA DERSİ ÖZETİ

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI


DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI


1-İki nokta arasında düzenli yolcu taşımacılığı hizmetinin verilebilmesi için;
a) Ulaşım aracının kullanabileceği yolun yapılmış ve kullanılabilir halde olması,
b)Taşımacılık yapacak firmanın yeterli sermaye yatırımı yapması,
c) Taşıma-Ulaştırma alanında işleyişi sağlayacak teknik bilgi ve alt yapının kurulmuş olması,
d) Yüklemenin yeterli düzeyde olması,


    Düzenli Sefer:


Belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre, tespit edilmiş bir güzergahta önceden açıklanmış yerleşme birimleri arasında yapılan taşımalardır.

Ara Durak:


Düzenli yolcu taşımacılığında, kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan, yolcuların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı ve yolcunun inip-bindiği yerdir.
İstiap Haddi (Taşıma Kapasitesi):
Bir aracın güvenle taşıyabileceği, yapıma aşamasında belirlenen en yüksek yük ve yolcu kapasitesine denir.
Taşıma Hattı: Düzenli yük ve yolcu taşımacılığında, taşımanın başladığı nokta ile bitiş noktası arasındaki yerleşim yerlerinin tümünün genel adıdır.
Yolcu : Taşıtı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişilerdir.
Yolcu Bileti: yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren, yönetmelikte ön görülen şekilde düzenlenen ve belirtilen şartları içeren, yolcuya verilmesi zorunlu belgedir.
Yolcu Terminali: Taşımacılar ile yolculara hizmet veren yapı veya tesistir.
Otobüs Sürücüsü (Şoför):
Ülke içinde dışında, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kısa veya uzun mesafeli yolculuklarda, motorlu aracı trafik kurallarına uygun olarak kullanan, yolcuları gidecekleri yere en iyi şekilde ulaştırma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.


ŞOFÖR’ÜN YAPTIĞI GÖREV VE İŞLEMLER


Şoför (Yolcu Taşıma), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun  olarak görev ve işlemleri yerine getirir.
YOLCU TAŞIMALARINDA KULLANILACAK TAŞITLARIN ÖZELLİKLERİ
Yolcu taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet sütresince 8 yaşından büyük olmaması şarttır. Ancak, A3 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtları ilk başvuru ve faaliyet süresince hiçbir şekilde beş yaşından büyük olamaz.
Diğer taşıtlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgelerine en çok 16 yaşına kadar kaydedilir. Ancak, 16 yaşından büyük taşıtlar, teknik üniversitelerce verilecek ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak teknik yeterlilik raporuna göre 19 yaş dahil kullanılabilir.
Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların, koltuk kapasitelerinin otomobillerde sürücüsü dahil 4 koltuk, otobüslerde sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden az olmaması gerekir.
Ancak, uluslar arası yolcu taşımalarında 3 yaşından büyük olmamak kaydıyla sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden daha küçük her türlü özmal ticari otobüs taşıt belgesine kaydedilebilir. Bu taşıtlar kapasite hesabında dikkate alınmaz.
Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, taşıma esnasında taşıtın çalışma düzenini olumsuz bir şekilde etkilemeyecek, çalışır vaziyette haberleşme cihazı bulundurulması zorunludur.
Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 10  koltuk için en az bir adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
Fabrikasınca imal edilmiş standart yakıt depoları değiştirilerek standart dışı depo yaptırılmış ve koltuk kapasitesi standart dışı arttırılmış olan taşıtlar yurtiçi yolcu taşımalarında kullanılamaz.     


YOLCU TAŞIMACILIĞINDA;  TAŞIMACI, SÜRÜCÜ VE HİZMETLİLERİN NİTELİKLERİ VE SORUMLULUKLARI, YOLCULARIN SORUMLULUKLARI


Sürücüler
•    Yüksek öğretim kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç,bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşlardan vereceği eğitimden geçerek Sürücü Mesleki Yeterlilik belgesi almaları,
•    Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları,
•    Yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 60 yaşından gün almamış olmaları,
•    Uluslar arası taşımalarda çalışacak sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör saçalarından dolayı Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ile Hükümlü olmamaları, şarttır.
Seyahat esnasında sürücüler ses ve görüntü cihazlarının yönetimini yapamazlar. Bu iş diğer yardımcı personel tarafından yapılır.
Kullanılan taşıtların karıştıkları trafik kuralları ihlallerinde uygulanacak para cezalarının öncelikli olarak sürücülere ve taşıtı kullananlara düzenlenmesi esastır. Bu mümkün olmazsa, yetki belgesi sahipleri tarafından bu cezalar ödendikten sonra sürücülerden ve taşıtı kullananlardan tahsil edilebilir.
Taşıt sürücüsü ve yolculara hizmet eden görevliler; trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamazlar. Üstlendikleri hizmet ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. İş yeri ve işyerinin güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.
Yolcular:
•    Yolcular, trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz.
•    Taşıtın teknik donanımını olumsuz etkileyecek hiçbir elektronik cihazı kullanamaz.

Taşımacı :
•    Yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve eşyayı taahhüt etiği yere kadar götürmek,
•    İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermek,
•    Şoförlerin sürücü belgelerinin bulup bulunmadığını araştırmak, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak,
•    Güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmak,
•    Taşıt kartları olmayan ve kanunda öngörülen sorumluluk sigortası bulunmayan taşıtları trafiğe çıkartmamak hususunda taşımacı gereken özeni ve duyarlılığı göstermek,
•    Karayolları alt yapısı, işletilmesi, trafiği, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile arıza ve kaza hali dahil, beklenmeyen sebeplere ilgili olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasın kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, imkan olduğu takdirde taşımacı bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürmek veya yolcu ve eşyayı hareket noktasına geri getirmekle yükümlüdür.
•    Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edemez, çalıştıramaz ve bunlardan yararlanamazlar. Promosyonlu bilet satışı yapamazlar.
•    Yolcu taşımacıları, sürücülerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek, yol ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürmemek için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.


YOLCU BİLETİ


    Yolcu taşımaları, kanunlara ve taşımacı ile yolcu arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılır. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz, yapılamaz.
•    Düzenli yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar.
•    Düzenlenen yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi ve varsa acentesinin adı, unvanı ile bileti tanzim eden yetki belgesi sahibi veya acentesinin adresi, vergi dairesinin adı ve hesap numarası ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve izleyen sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alması zorunludur.
•    Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına tekrar olarak satılamaz.
•    Taşıtların, trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşıyamaz.
•    B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin yapacakları taşıma sözleşmelerinde, tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün ve saat, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücreti, ödeme şekli , sigortacının unvanı ve sigortanın poliçe numarası belirtilir. Bu tür taşımalarda taşımacı tarafından fatura düzenlenmesi zorunludur.
•    Düzenlenen faturanın bir eki yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulur.
•    Yetki belgesi sahipleri her seferde bir yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla iki personele bilet keserek ücretsiz taşıyabilir.
•    Yolcular seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
•    Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak baş vurularda, taşıma veya bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak baş vurularda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar.


BAGAJ :


•    Yurtiçi ve uluslar arası taşımalarda yolcunun 30kg kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar yolcuların biletinde gösterilen koltuk numaralarına göre etiketlenir.
•    Yolcu taşımalarında, taşıt bagajının toplam taşıma haddini aşan eşya taşınamaz.
•    Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz.
•    Taşıtın bagaj taşınmasına mahsusu bölümleri dışında eşya taşınamaz. Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde canlı hayvan hiçbir şekilde taşınamaz.
•    Gerekli hallerde, bakanlıktan alınacak özel izin ile evcil hayvanların taşınabileceği özel sefer ve servisler düzenlenebilir.
•    Tehlike yaratabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı ve benzeri nitelikteki yolcu eşyası, kargosu ve bagajı otobüs ile bagaj bölümü de dahil olmak üzere taşınamaz.
•    Uluslar arası yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz. Bu taşımalarda bagaj sahiplerini belirleyecek bagaj fiş numarası ile bilet numarasını içeren bagaj listesini yapmak ve yolcuya imzalatmak zorunludur.


TERMİNALLER:   


Düzenli sefer yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır. Ancak yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri yönetmelikt6e tespit edilen ara duraklarda da yolu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir.
Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını sahip olmaları zorunludur. Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanabilir.
Karayolu taşımacılığının ayrılmaz bir parçası ve temel yapısı olan terminaller ve terminal işletmeciliği bakanlığın denetim ve iznine tabiidir. Terminaller gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurularak ve kiralanarak işletebilir. Gerçek ve tüzel kişiler, askeri terminal şartlarına sahip olmak kaydıyla ilgili mahalli idarelerinden izin alarak, bağımsız özel terminaller kurabilir, veya bu durumda olan terminalleri kiralayarak işletebilir.
Yetki belgesi alınmadan terminal işletmeciliği yapılmaz.
Terminallerin özellikleri yönetmelikle belirlenir. Terminallerde bulunması gereken askeri özellikler ve verilecek hizmetlerin aşağıda belirtilen şekilde olması şarttır.


TERMİNAL İŞLETMECİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
TERMİNAL İŞLETMECİLERİ;


*Terminallerde faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile diğer işletmecilere fatura ettikleri ortak giderlerle ilgili şeffaf olmak ve bu husus da yeterli, açık ve anlaşılır bilgi vermekle, 
*Terminallerde yeterli sayıda personeli olan güvenlik ve temizlik birimleri oluşturulması ve bu hizmetlerin yürütülmesi ile
*Yolcuların bagajlarını taşıyabilmesi için, yeterli sayıda bagaj taşımaya mahsusu kullanımı ücretsiz araç ve gereçle bulundurmakla,
*Alt ve üst yapıya ilişkin özellikleri sürekli olarak kullanılır durumda bulundurmak ve bu hizmetleri yürütmekle,
*Terminalleri giriş çıkış yapan yolcu ve taşıt sayılarıyla ilgili istatistikleri tutmak ve 3 er aylık dönemler halinde, Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak ayarlında bakanlığa bakanlığa bildirmekle,
*Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarını uygun yerlerde bulundurmak, asmak, yerleştirmekle,
* terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin Sağlık Bakanlığı tarından yayınlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine dair   yönetmeliğe uygun bir şekilde olmasını kontrol ettirmekle, yükümlüdürler.
Terminal Ücretleri
Terminal işletmecileri tarafından, terminalin bakımı, onarımı, korunması ve işletme giderlerinin karşılanması ve kar amacıyla;
•    Yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine kayıtlı her taşıt başına sadece terminal çıkışlarında makul bir ücret alınabilir.
•    Yetki belgesi sahiplerinin, müşterilerine ücretsiz şehir içi ulaşımı sağlayan taşıtlarından, taşıt başına günlük makul bir ücret alınabilir, bunların her giriş ve çıkışları için ayrıca ücret alınamaz.
•    Uzun süreli beklemeler için özel olarak yapılmış otoparkları kullanan taşıtlardan park sürerline göre makul bir ücret alınabilir. Ancak, yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda özel otomobillerden hiçbir şekilde ücret alınamaz.
Kalkış ve Varışların Terminalden Yapılması Zorunluluğu
    Düzenli yolcu taşımacılarında kalkış veya varışların bir terminalden yapılması esastır. Ancak, yeri ve zamanı önceden belirlenen ve bu yönetmelikle tanımlanan ara duraklarda da yolcu indirilip, bindirilerek bilet satışı yapılabilir. Ara duraklarda bilet satışı yapılabilmesi ve yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılamaz.
Anacak, ilgili trafik komisyonlarından izin alınmak suretiyle terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip, bindirilebilir.
Terminalin Bulunmadığı Yerlerle İlgili Hükümler
Terminalin bulunmadığı yerleşim birimlerinde, ilgili mahalli makamlarca uygun fiziki şartlara sahip bir yer tahsis edilir veya belirlenir ve bu hususta düzenlenen resmi belge yetki belgesi sahibi tarafından bakanlığa ibraz edilir.
YOLCU TAŞIMALARINDA SİGORTA VE SİGORTA ZORUNLULUĞU
Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere yolcunun kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahat süresince meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması yada eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumludur.
Ancak, uluslararası yolcu taşımalarında, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu ve bakanlık gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği yabancı ülkelerde ortaya çıkabilecek zararları teminat kapsamı dışında tutabilir.
Yetki belgesi sahipleri, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için sigorta yaptırmak zorundadır. Yolcu taşımalarında, Zorunlu Kara Yolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile yürürlükte olan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını yaptırılması zorunludur. Ancak, A3 yetki belgesi sahipleri için Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası zorunlu değildir.
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmayan yetki belgesi sahipleri yolcu taşımacılığı yapamaz ve bunların taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlarının trafiğe çıkışına izin verilmez.
Denetimler sırasında  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının yapılmadığı ortaya çıkarsa, taşımanın başlamış olması halinde, taşımanın devamına ilgili denetim elemanlarınca en yakın yerleşim noktasına kadar izin verilir, bu yerleşim noktasında gerekli sigortanın yaptırılması halinde taşımaya devam edilir ve ayrıca ilgili makamlarca durum bakanlığa bildirilir.
ULUSLARARSI YOLCU TAŞIMASI
Uluslar arası Yolcu Taşımasında;
•    A2, A3, B3 ve E1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt,tescil edilmiş özmal ticari taşıtları uluslar arası taşımalarda kullanabilirler.
•    B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları, sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısı kadar sözleşmeli taşıtları taşıt belgelerine kayıt ettirerek kullanabilirler.
Uluslararası Karayolu Taşımaları Kapsamı:
    Uluslar arası Yolcu ve Eşya Taşımaları;
•    Türkiye’ye karayoluyla herhangi bir hudut kapısından giren veya Türkiye’nin herhangi bir limanına deniz yoluyla gelen yüklü karayolu taşıtlarının, herhangi bir aktarma olmadan yapacağı transit taşımaları,
•    Karayoluyla gelen yolcunun, eşya ve kargonun ise sınır kapıları dışındaki gümrük idarelerinden, karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımaları,
•    Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları,
•    Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları,
•    İndirme-bindirme, yükleme-boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke dışındaki ülkeler olan üçüncü ülke taşımalarını kapsar.

Taşıma Yetkisi :


Türkiye’ye karayolu ile gelen yolcu ve eşyanın, sınır kapıları dışındaki herhangi bir gümrük idaresinin bulunduğu yer,den itibaren, üçüncü ülkelere taşınması, bakanlıktan taşıma yetki belgesi almış Türk Plakalı taşıtlarda yapılabilir.
Taşıma yetkisi verilen taşıtların hangi ülke, hangi hudut kapısı, liman, hava limanı, demiryolu istasyonundan taşıma yapacağı bakanlıkça belirlenir.
Yolcu, eşya ve kargo taşımaları, yetki belgesi sahibi taşımacılara ait Türk Plakalı, ikili ve çok tafralı karayolu taşıma anlaşmalarına göre veya bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı taşımacılara ait taşıtlarla yapılabilir.
Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dahilinde, iki nokta arasında taşıma yapamazlar.
Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşma ve sözleşmelerin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’ye veya Türkiye’den taşıma yapma izni veren, geçiş belgesi, Ulaştırtma Bakanlıkları Avrupa Konferansı (UBAK) İzin Belgesi, Özel İzin Belgesi  gibi belgelerden biri olmadan yabancı plakalı taşıtlar tarafından taşıma yapılamaz.
Sınır Kapıları ve  Tampon Bölgelerdeki Yasak Haller
Doğal afet, gerginlik ve savaş hali, zorunlu göç, ekonomik ve siyasi kriz ve benzeri olağanüstü ve zorunlu hallerde, sınır mülki idari amirinin vereceği izinler dışında;
•    İlgili mevzuata aykırı olarak karayolu ile yolcu sınır kapılarına ve tampon bölgelere taşınamaz.
•    Uluslar arası yolcu ve eşya taşımalarında aktarma ve boşaltma işlemleri sınır kapılarının dışındaki yetkili gümrük idarelerinin gözetiminde gümrüklü sahalarda yapılır.
•    Sınır kapılarında ve tampon bölgelerinde yolcu aktarma, indirme, bindirme yapılamaz. Yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir başka taşıta binmesine izin verilmez.
Uluslararası Gümrük ve Trafik Belgeleri
Gümrüklerden Geçiş Karnesi (Triptik)
Bu belge, Türkiye’de kayıtlı olan taşıtların yurt dışına yapacakları yolcular için bir yıl süreyle verilir.
Bu karneyi alabilmek için, taşıt ruhsatının aslı ve kimlik fotokopisi yeterlidir.
Taşıtı, sahibinin dışında birisi yurt dışına çıkaracak ise noter vekaletnamesi gereklidir.
Şirket araçlarında, şirket sahibi yada yetkilisi yurt dışına çıkacak ise şirket imza sirküleri veya yetki belgesi, kimlik, bunların dışında birisi çıkaracak ise bu evraklar ile beraber yine vekaletname gereklidir.
Bazı ülkelere (İran, Hindistan, Pakistan, Libya, Mısır) geçici bir teminat (Depozito) alınarak verilir.
Uluslar arası Sürücü Ehliyeti
Uluslar arası ehliyetler bir yıl süre ile verildiğinden, ibraz edilen ehliyetlerinde talep edileceği gün itibarı ile en az bir yıl geçerliliği bulunması gerekir.
Yabancı dillerdeki ehliyetler için; konsolosluk veya büyükelçilik tercümesi şartı aranır.
Uluslar arası ehliyetler verildiği ülkelerde geçerli değildir.
Devletin mali mevzuatı gereği her sene başında uluslar arası ehliyetlerin harç bedelleri yeniden belirlenmektedir. Aynı mevzuat gereği, uluslar arası ehliyetlerin ikinci kez alınması halinde, harç pulu miktarı düşeceğinden bu indirimden yararlanmak isteyen sürücülerin, eski Uluslararası Ehliyetlerine Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna iade etmesi gerekecektir. Uluslar arası ehliyetler, buna ait sözleşmeyi onaylamış olan pek çok dünya ülkesinde geçerlidir. Bunun tek şartı, o ülkede turist olarak bulunmak ve daimi ikametgahı olmamaktır. ABD bu sözleşmeyi onaylamamış az sayıdaki ülkelerden biridir. Ancak ABD’de trafik konusu eyaletlere bırakılmış olduğundan, bazı eyaletler, uluslar arası ehliyetleri kabul etmekte, yani trafik kontrollerinde bir kolaylık göstermekte, bazı eyaletlerde ise kendi yerel ehliyetini verirken, sürücüyü ayrıca sınava almamak gibi kolaylıklar göstermektedir.
Uluslar arası Taşıt Belgesi
Bu belge, Türkiye’de kayıtlı taşıtların, yurt dışında mülkiyetin ve özelliklerinin genişletilmesi amacı ile, uluslar arası dillerde verilir. Ruhsat bilgilerini içermektedir.
Uluslar arası Trafik Sigorta (Green Card)
Yalnızca Avrupa Ülkelerinde istenen bu sigorta, karşı tarafa verilen Zaraları karşılar.
Green Card alabilmek için Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi, araç ruhsatı ve vergi numarası gereklidir. 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI